tijdsbestek


tijdsbestek 1.0

bepaalde hoeveelheid tijd die vastgesteld of toegekend wordt voor iets; vastgestelde of toegemeten tijdshoeveelheid

Semagram


Een tijdsbestek…

is een bestek; is een hoeveelheid

 • [Functie] dient voor een precieze tijdsduuraanduiding
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt precies omschreven; wordt vastgesteld of toegekend

  Algemene voorbeelden


  Klakkeloos neemt de krant het over: vóór 1980 (maar het diagram doet ons geloven dat het gaat om de periode 1970-1980) zou de wereld jaarlijks door slechts 1,1 orkaan getroffen worden, nadien ligt het gemiddelde op 2,8, meer dan het dubbele. Echter, iedere deskundige weet dat dit tijdsbestek een orde van grootte te klein is om zelfs op het laagste niveau significant te zijn.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een bepaald tijdsbestek
  • een beperkt tijdsbestek
  • een kort tijdsbestek
  • een redelijk tijdsbestek

  Na verloop van een bepaald tijdsbestek dient de bevoegdheid van de Nationale ombudsman te worden uitgebreid tot de gemeenten die niet zelf hebben voorzien in een externe klachtvoorziening.

  http://www.ombudsman.nl/publicatieframe.html

  Bij de cursus horen zes seminaries van 1½ uur. Dat is een vrij beperkt tijdsbestek. Zo'n cursus kan geen uitputtende behandeling van het onderwerp beogen.

  http://www.khleuven.be/publicaties/elfdegebod/Bestanden/Onderwijsbijlage.pdf,

  Verscheidene korpschefs vrezen dat, gelet op het korte tijdsbestek waarin de politie hervormd dient te worden, een zeer zware taak op hun schouders zal rusten.

  http://www.comitep.be/2001/Webnl/2001N-deelIII-t2-s4.htm,

  En indien de juiste informatie wordt gevonden, dan is de hoeveelheid vaak zo groot, dat het binnen een redelijk tijdsbestek niet allemaal kan worden gelezen.

  http://www.smarteye.nl/documenten/brochuretrendimagemonitor.pdf

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • het resterende tijdsbestek

  Hierbij kan men zich afvragen of er voldoende garanties bestaan dat de student zich deze vaardigheden in het resterende tijdsbestek eigen maakt.

  http://www.vlir.be/vlir/onderwijs/Download/D10.pdf,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • het gegeven tijdsbestek
  • het gelimiteerde tijdsbestek
  • het toegemeten tijdsbestek

  Het is onmogelijk om in het gegeven tijdsbestek van vijf jaar alle scholen en specialismen die gangbaar zijn toe te lichten.

  http://allserv.rug.ac.be/~kerauw/doo/rapporten/rapport2.pdf,

  Gelet op het financiële aspect en het gelimiteerde tijdsbestek dat we hanteren bij handhaving, is het raadzamer om een middenweg te kiezen.

  http://www.handhavingsbeleid.nl/documenten/beleidsnota_waalre2.doc

  Ik kan in het korte mij toegemeten tijdsbestek niet alle vormen van federale steun aansnijden maar ook niet nalaten even de centrale recrutering van politiepersoneel te vermelden.

  http://www.lokalepolitie.be/VCLP_NL/index6.htm,

  met voorzetselgroep


  • een tijdsbestek van anderhalf uur
  • een tijdsbestek van uren
  • een tijdsbestek van één jaar

  Op dezelfde weg in Giethoorn werd gistermiddag ook op de snelheid gecontroleerd. In een tijdsbestek van anderhalf uur, van 14.35 tot 16.05 uur, werden 297 aan een controle onderworpen.

  Meppeler Courant,

  De snelheid van afstoting is verschillend, soms in een tijdsbestek van uren, maar als de reactie minder fel is kan het ook dagen, weken, maanden of jaren duren.

  http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000155.html

  Een positieve uitslag betekent dat de opleiding garandeert dat binnen het tijdsbestek van één jaar een volledig MBO-diploma behaald kan worden.

  http://www.noorderpoort.nl/

  in voorzetselgroep


  • binnen dit tijdsbestek
  • in dit tijdsbestek
  • binnen het tijdsbestek van
  • in het tijdsbestek van

  Binnen dit tijdsbestek zult u de systemen en de bijbehorende data weer online moeten kunnen hebben en moeten de medewerkers weer operationeel kunnen zijn.

  http://www.joanknecht.nl/pages/adviesgericht/dec2003/automatisering.php,

  Nu is het echter ondoenlijk dit in het korte tijdsbestek van een college en voor de systematiek van de wijsbegeerte en voor haar geschiedenis bij beide hoofdproblemen aan te tonen.

  http://home.wxs.nl/~srw/nwe/vollenhoven/59a.htm

  • over een zo lang tijdsbestek

  Het vooruitstrevende gebruik van ABS STYRAN in al onze pianomechanieken is een van de belangrijkste oorzaken, waarom de Kawai instrumenten over een zo lang tijdsbestek zo stabiel van toon en aanslag blijven.

  http://www.kawai.nl/fluegel/rx3c.html

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding