tijdschaal


tijdschaal 1.0

schaal met een systematische indeling in tijdseenheden waarin men tijdstippen van gebeurtenissen enz. en periodes in chronologische volgorde overzichtelijk situeert; schaalverdeling die de tijd indeelt

Semagram


Een tijdschaal…

is een schaal

 • [Vorm] is lijnvormig of tabelvormig
 • [Functie] dient om tijdstippen en periodes aan te geven
 • [Onstoffelijke inhoud] heeft een tijdsindeling die berust op tijdseenheden

  Hoofdsemagram: schaal


  Algemene voorbeelden


  Elke medewerker verricht als onderdeel van het proces bepaalde handelingen in computersystemen, die al die activiteiten, de uitvoerder ervan en datum en tijdstip vastleggen. Process Mining-software onttrekt die zogenaamde event-logs uit de systemen, deelt ze in naar soort en projecteert ze vervolgens op een tijdschaal. Zo ontstaat een reconstructie van de manier waarop het bedrijfsproces feitelijk in de realiteit is uitgevoerd.

  http://www.gemeente.nu/ICT/Opinie/2013/7/Onderzoek-cloud-dienstverlening-levert-geld-op-1298004W/,

  Overigens betekent de recente bekendmaking van het Vaticaan, dat zijn specialisten tot de slotsom zijn gekomen dat Jezus Christus niet 33 jaar oud was toen hij stierf, maar dichtbij de 40, een herziening van onze jaartelling. Zijn kruisdood onder Pontius Pilatus is een historisch vastgelegd moment: wat wij op onze tijdschaal moeten verschuiven is zijn geboorte, en derhalve ons nulpunt.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een geologische tijdschaal
  • een historische tijdschaal

  Je moet een geologische tijdschaal kunnen aflezen. • In een geologische tijdschaal is de tijd sinds het ontstaan van de aarde weergegeven. – Een geologische tijdschaal is verdeeld in tijdperken. – Elk tijdperk is onderverdeeld in perioden. • In een geologische tijdschaal geven getallen de tijd aan in miljoenen jaren geleden.

  www.almende-isala.nl/Portals/0/.../Thema%205%20EVOLUTIE.doc

  Toen het museum pas geopend was, was het voor onze gasten vaak moeilijk de geologische tijdindelingen op de objectkaartjes te volgen. Ter verduidelijking hebben we intussen een geologische tijdschaal over de gehele lengte van het museum aangebracht.

  http://www.museumdeoersprong.nl/index.php/over-ons/de-collectie,

  Zouden we de onderwerpen toch op een historische tijdschaal afbeelden, dan valt direct op hoe jong de natuurwetenschappen zijn. Natuurlijk zijn er eeuwenoude, bijna tijdloze onderwerpen [...], maar de meeste onderdelen verschijnen pas vanaf het midden van de negentiende eeuw [...]. In de bètacanon uit 1900 zouden opvallend weinig onderwerpen van onze versie staan. Ruwweg de helft was toen nog onbekend. De lijst van nieuwkomers is indrukwekkend - Einstein, dna, quantum, kernbom, transistor, computer - en weerspiegelt het moderne wereldbeeld.

  http://www.deburen.eu/nl/nieuws-opinie/detail/weg-met-de-autistische-techneut,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  tijdschaal 2.0

  hoeveelheid tijd die nodig of beschikbaar is voor iets, beschouwd als een in tijdseenheden indeelbare tijdruimte

  Semagram


  Een tijdschaal…

  is een hoeveelheid tijd

  • [Duur] heeft een duur die wordt uitgedrukt in kleinere tijdseenheden als seconden, minuten, uren, dagen of in grotere tijdseenheden zoals weken, maanden tot jaren
  • [Tijd] begint en eindigt op geplande dan wel op specifiek situeerbare tijdstippen
  • [Object betroffen] heeft betrekking op de hoeveelheid tijd die nodig of beschikbaar is voor iets

   Algemene voorbeelden


   De stabiliteit van moleculen kan worden bestudeerd door energie in het molecuul te stoppen en te kijken wanneer en hoe het kapot gaat. De tijdschaal waarop C60 uit elkaar spat is in de orde van 1/100 tot 1/10 nanoseconde (één miljardste deel van een seconde).

   http://kvip56.kvi.nl/exper.html

   Evolutieprocessen (evolutie en adaptatie van planten en dieren) worden bepaald door veel verschillende biologische, fysische en chemische processen, elk met een eigen dynamica. De tijdschaal varieert van minuten tot tienduizenden jaren, waarbij stabiele en instabiele processen voor lange periode naast elkaar kunnen bestaan.

   http://www.knaw.nl/publicaties/pdf/20031059_5.pdf,

   Combinatiemogelijkheden


   in voorzetselgroep


   • in een tijdschaal die
   • in een tijdschaal van

   Dat dit moleculaire gas zich voornamelijk bevindt in de spiraalarmen, doet vermoeden dat moleculaire wolken zich gevormd moeten hebben in een tijdschaal die korter is dan 10 miljoen jaar. Dit is de tijd die nodig is voor materiaal om zich door het armgebied te bewegen.

   http://www.spacepage.be/artikelen/het-heelal/objecten/nevels/soorten-nevels-moleculaire-wolk,

   De Amerikanen leiden uit hun onderzoek aan de Marsmonsters af dat deze planeet in een tijdschaal van hooguit 27 miljoen jaar moet zijn ontstaan.

   NRC,

   • op een tijdschaal van
   • op tijdschalen van

   Neem bijvoorbeeld de enorme hoeveelheid geld die over de aarde zweeft, voortdurend op zoek naar plaatsen waar het hoogste rendement kan worden verkregen, op een typische tijdschaal van uren tot jaren.

   http://www.api.tudelft.nl/intreeredezondersoda.pdf,

   De meeste van deze quasars vertonen helderheidsveranderingen die plaatsvinden op tijdschalen van zo'n vijf jaar.

   NRC,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding