tijdsdruk


tijdsdruk 1.0

druk, belasting die iemand ervaart doordat de hoeveelheid beschikbare tijd beperkt is in verhouding tot wat daarbinnen moet worden gedaan of moet plaatsvinden; druk opgelegd door tijd

Semagram


Een tijdsdruk…

is een druk

 • [Oorzaak] ontstaat doordat er slechts een beperkte hoeveelheid tijd beschikbaar is in verhouding tot wat daarbinnen moet worden gedaan of moet plaatsvinden

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • de tijdsdruk ervaren

  Misschien ervaren mensen tussen 25 en 45 op de arbeidsmarkt het sterkst de tijdsdruk. Bij hen wordt veel in die leeftijdsperiode gebald: carrière uitbouwen, gezin stichten, huis bouwen, soms ook een echtscheiding verwerken.

  http://www.kuleuven.ac.be/thomas/actualiteit/indekijker/13/index_main.htm,

  met adjectief ervoor


  • (de, een) enorme tijdsdruk
  • (de, een) grote tijdsdruk
  • (de, een) hoge tijdsdruk
  • (de, een) zware tijdsdruk
  • objectieve tijdsdruk
  • subjectieve tijdsdruk

  Bij de Kredietbank stuit de BBI onder meer op rekenfouten. De bank geeft die toe, maar schrijft ze toe aan de enorme tijdsdruk waaronder de gegevens uit alle oude FFB-dossiers moesten worden samengebracht.

  De Standaard,

  De afname van levenskwaliteit door te grote tijdsdruk is voor velen het meest prangend in de moeilijke combinatie tussen de job, de relatie en andere sociale activiteiten.

  http://www.vodo.be/Kranten/ZGjan-feb-maa%202002.pdf,

  De advocaten zien zich geplaatst voor een grote tijdsdruk. Pas vorige week hebben zij het gehele dossier gekregen dat, variërend per verdachte, 80 tot 180 ordners omvat.

  NRC,

  Als oorzaken hiervoor werden onder meer de ondercapaciteit bij het openbaar ministerie, de hoge tijdsdruk en een structureel gebrekkige controle genoemd.

  NRC,

  Ook bij zware tijdsdruk kan men een zekere regulering invoeren, die de tijdsdruk compenseert.

  http://www.khbo.be/~lodew/dossier%20Veiligheid%20en%20welzijn%20(2).htm

  Er zijn twee soorten tijdsdrukken. Objectieve tijdsdruk is de verplichting aan arbeidszorg en onderwijs. Subjectieve tijdsdruk is de druk die mensen zelf als druk voelen.

  www.mediavrouwen.nl/.../uitslag_enquete_onderzoek_NMV_06.do,

  in voorzetselgroep


  • onder tijdsdruk

  We zijn hier onder tijdsdruk en geheel onvoorbereid aan begonnen en nu komen de problemen.

  http://www.schizofrenieplein.nl/hulp/nieuws/yn88/kate.htm,

  Een van die klachten is RSI (Repetitive Strain Injuries), dat veroorzaakt kan worden door langdurig onder tijdsdruk in een verkeerde houding repeterende (muis)bewegingen te maken.

  folder arboregels,