tijdverslindend


tijdverslindend 1.0

heel veel tijd in beslag nemend; zeer tijdrovend

Algemene voorbeelden


Dagelijks vinden de regeerders over het "Bevrijde Kongo" nieuwe belastingen uit voor de weinige bezoekers die de grens oversteken - meestal journalisten. De talrijke beperkingen op hun bewegingsvrijheid kunnen die alleen afkopen met peperdure en tijdverslindende paperasserij.

De Standaard,

Gezinnen moeten hun tijd besteden aan "dingen van het zielenheil" en niet aan "goddeloze en onnodig tijdverslindende computerspelletjes", vindt het kerkgenootschap.

De Telegraaf,

Later, eenmaal voor zo'n werkbeurs in aanmerking gekomen, ben ik het Fonds voor de Letteren steeds meer gaan ervaren als een noodzakelijke bescherming tegen de dreigende en tijdverslindende broodschrijverij – een broodschrijverij (en daarmee bedoel ik alle literaire nevenactiviteiten die geld opbrengen) waar tegenwoordig niet meer naar gedongen hoeft te worden, maar die je steeds meer krijgt opgedrongen.

Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

Het onderhoud van zwak gestructureerde bronteksten is moeilijk en tijdverslindend wanneer dergelijke bronnen groot worden.

http://www.pscw.uva.nl/sociosite/websoc/semantisch.html,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • een tijdverslindende bezigheid
  • een tijdverslindende procedure
  • tijdverslindende controles

De fiscale recherche zou hebben gedreigd met uitgebreide en tijdverslindende controles.

NRC,

Zowel de financiële vergoeding van de leden als de ondersteuning van het commissiewerk zelf is veel te beperkt voor deze tijdverslindende bezigheid.

http://www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur/wetgeving/kunstendecreet/,

Anderzijds is het "onderhoud" van zo'n internetsite een tijdverslindende bezigheid.

http://www.uhak.be/uhak/

In Gent was na een [...] tijdverslindende procedure de naam van de Ballenstraat veranderd in Bekesteeg.

Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

met ander, nevengeschikt adjectief


(Vooral in samengetrokken vorm.)
  • geldverslindend en tijdverslindend

Verdient het dan geen aanbeveling voortaan meteen maar het kabinet te laten beslissen aan de hand van enkele A4-tjes, waarin in het kort voor de tracé-varianten diverse aspecten, zoals verkeer, planologie en milieu worden beschreven? De geld- en tijdverslindende MER- en inspraakprocedures kunnen dan achterwege blijven.

NRC,