tijdzone


tijdzone 1.0

elk van de 24 zones van 15 lengtegraden waarin het aardoppervlak vanaf de nulmeridiaan van Greenwich is ingedeeld en waarin de tijd tegenover de aangrenzende zones telkens één uur verschilt; zone van 15 lengtegraden die dezelfde tijd hanteert

Semagram


Een tijdzone…

is een zone

  • [Geheel] is een deel van het aardoppervlak
  • [Begrenzing] heeft een breedte van 15 lengtegraden, te rekenen vanaf de nulmeridiaan van Greenwich
  • [Aantal of hoeveelheid] komt 24 maal voor
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] vertoont een tijdsverschil van één uur tegenover de aangrenzende tijdzones

Algemene voorbeelden


De afgelopen eeuwen kon de tijd steeds nauwkeuriger worden bepaald en op steeds meer plekken worden afgelezen. Plaatselijke tijden werden samengevoegd en de hele wereld werd in tijdzones ingedeeld.

http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

Tijdens de International Meridian Conference in 1884 werd vervolgens besloten de gehele aarde op te delen in 24 tijdzones, met het Britse Greenwich (onderdeel van Londen) op de nulmeridiaan. Elke zone wijkt een uur af van de aangrenzende tijdzones.

http://www.columbusmagazine.nl/nieuws/6108/hoe_zit_het_met_tijdzones.html,

De aarde is verdeeld in 24 tijdzones, waarvan elke tijdzone 15° breed is. Elke tijdzone wordt berekend vanaf de 0-meridiaan of de Greenwich meridiaan. De Greenwich meridiaan of Greenwich Mean Time (GMT) is het centrum van het systeem van de tijdzones, dé referentie. Deze lijn loopt van de Noordpool naar de Zuidpool en op zijn weg kruist het de basis van de sterrenwacht in het Engelse Greenwich. Wanneer je de eerste tijdzone links van deze meridiaan neemt, dus naar westelijke richting, kom je in de tijdzone terecht waar je je horloge één uur terug zou moeten draaien (GMT –1). Rechts van de meridiaan, de oostelijke richting, is het één uur verder (GMT + 1).

http://zuidland.plazilla.com/page/4295037610/waarom-maakt-men-gebruik-van-meerdere-tijdzones,

De aanpassing verschilt van persoon tot persoon. Zo werden in een studie die de heen- en terugreis Duitsland - VSA maakten, aanpassingstijden gevonden die varieerden tussen 1.7 en 17.9 dagen! [...]. Hoe meer tijdzones men overschrijdt, hoe moeilijker de aanpassing. De gemiddelde aanpassingsperiode wordt geschat op ongeveer één dag per tijdzone.

http://users.telenet.be/lode.stevens/cma/