tinne


tinne 1.0

(In deze betekenis komt het woord bijna uitsluitend in het meervoud voor.)

onderdeel van de borstwering van vestingen sinds de oudheid, dat bestaat uit een rechtopstaand vierkant of rechthoekig stuk muur dat in rijen van gelijkaardige constructies stond opgesteld over de hele lengte boven op de wallen of de torens, en dat diende om de verdedigers beschutting te bieden tegen aanvallen; kanteel

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een tinne…

is een bouwonderdeel

   Hoofdsemagram: kanteel


   Algemene voorbeelden


   Hij wist dat hij raaskalde zoals een ridder in de maneschijn voor de tinnen en de schietgaten van een burcht.

   Het verdriet van België, Hugo Claus,

   tinne 2.0

   (Bijbels)

   bovenrand van een hoog gebouw; hoog dak

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een tinne…

   is een rand

   • [Afmeting] is hoog
   • [Geheel] behoort tot een hoog gebouw
   • [Plaats] bevindt zich aan de bovenzijde van een gebouw
   • [Tijd] was in de Bijbelvertalingen het dak van de tempel

   Algemene voorbeelden


   De naam Hogetin is volgens sommigen afgeleid van het gebouw dat destijds op de hoek van de Grote Oever stond [...]. Het had een hoog dak, een soort torentje, dus een hoge tinne. Dit woord werd vroeger veel gebruikt om een hoog dak aan te duiden. In de bijbel wordt ook gesproken van de 'tinne des tempels'. Hiermee wordt ook het dak bedoeld. Uit andere bronnen vernemen we dat de tuin die hier gelegen heeft, enigszins hoger lag dan het kerkplein of toentertijd het kerkhof. Deze werd hierdoor ook wel genoemd 'de hoge tuin'. Door verbastering kan hier de huidige benaming ook uit voortgekomen zijn.

   Meppeler Courant,