toss


toss 1.0

(sport en recreatie; politiek en bestuur)

loting voor aanvang van een wedstrijd, bijvoorbeeld het opgooien en opvangen van een munt, bedoeld om uit te maken wie van de partijen het recht van keuze zal hebben en/of zal beginnen, of een loting op een andere wijze (bv. door een racket om zijn lengteas te draaien), (soms) opgooi; kop of munt, kruis of munt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een toss…

 • [Functie] dient ertoe te bepalen welke partij begint, of aan welke kant van het speelveld een partij mag beginnen, waarmee mogelijk vanwege de stand van de zon of de windrichting een voordeel te behalen is
 • [Activiteit of handeling] wordt verricht door een beslissende handeling te verrichten, bv. door een munt op te gooien en op te vangen en te bekijken welke partij de juiste uitkomst voorspelde, waarbij vooraf door de partijen de gevolgen van de uitkomst zijn afgesproken
 • [Handelende persoon] wordt verricht door een scheidsrechter of onpartijdig persoon

  Algemene voorbeelden


  Wie deze toss wint moet een keuze maken uit de volgende mogelijkheden: eerst serveren of eerst de service ontvangen; het spel beginnen aan de ene kant dan wel aan de andere kant.

  http://www.homepages.hetnet.nl/~sichter/Spelr.htm

  Het recht om te serveren wordt bepaald door de 'toss' (draaien van het racket op de grond).

  http://users.skynet.be/squashwimbledon/reglement.htm

  Ten minste 51 procent van de tijd komt dezelfde kant boven als aan het begin van de tos, stellen de onderzoekers. Dat lijkt weinig, maar een geoefende 'muntjesopgooier' kan dat percentage opschroeven tot 55 à 60 procent.

  http://www.faqt.nl/recent/kop-of-munt-de-kans-is-niet-vijftig-vijftig/,

  En zo laat hij het bij de toss ook van de weersgesteldheid afhangen of er eerst gebat (geslagen) dan wel gebowld (gegooid) gaat worden.

  http://www.roodenwit.nl/

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • de toss verliezen
  • de toss winnen

  Hij won de toss, maar verkoos, wat hij zelden doet, af te zien van het voordeel met serveren te beginnen.

  NRC,

  Ik had de toss verloren en dat kwam mij duur te staan, nl de allerlaatste leg stond ik na twaalf darts op 40 en Shaun, die het voordeel van de pijlen had finishte 96.

  http://www.dc-sportvriend.be/columneng.html,

  Het team dat de toss heeft gewonnen, zoekt een terrein uit (of krijgt er één toegewezen door de club), maakt een cirkel met een diameter van minimaal 35 centimeter en maximaal 50 centimeter.

  http://users.pandora.be/PCM/voorgeschiedenis.html

  in voorzetselgroep


  • verliezer van de toss
  • winnaar van de toss

  Dus indien bijvoorbeeld de winnaar van de toss er voor kiest om eerst te serveren, dan is de verliezer van de toss de eerste ontvanger en kiest de kant van het veld waarop hij/zij begint.

  http://www.homepages.hetnet.nl/~sichter/Spelr.htm

  De winnaar van de toss heeft het eerste recht van aanval. Verliezer van de toss bepaalt welke endzone zij verdedigt.

  http://www.playfootball.nl/spelregels.html

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding