tot op het bot


tot op het bot 1.0

volledig; door en door

Algemene voorbeelden


Tijdens mijn eerste winter in dit land stond ik daar een keer laat op de avond [...] te wachten op een taxi om naar huis te gaan. Tot op het bot verkleumd door een wind die rechtstreeks vanuit Siberië kwam aanwaaien.

NRC,

De partij benadrukt dat de hele waarheid aan het licht moet komen en dat het onderzoek zonder dralen of belemmering moet doorgaan tot op het bot.

De Standaard,

In dit opzicht zijn uiteraard de twee markante dichters die vanmiddag in ons midden zijn, een ware metafoor. Men zou ze naar hun herkomst uit het Zuiden en het Noorden nooit ofte nimmer kunnen verwisselen, en wat dat betreft zijn ze verschillend tot op het bot.

De Standaard,

Het geloof van de burger in de politiek moet hersteld worden en de smerige zaakjes dienen "tot op het bot" onderzocht te worden.

De Standaard,

Dat Jeltsin daarbij terloops menig bondgenoot in Moskou tot op het bot kwetst, maakt zijn boek er alleen maar authentieker op.

NRC,