tribalisme


tribalisme 1.0

(pejoratief)

toestand van voortdurende stammenstrijd of van collectieve weerstand tegen mensen die geen deel uitmaken van de eigen stam of groep, voortvloeiend uit een al te sterk gevoel van verbondenheid binnen een stam of groep

Semagram (extra betekenisinformatie)


Tribalisme…

is een toestand

 • [Oorzaak] kan ontstaan door een al te sterk gevoel van verbondenheid binnen een stam of groep
 • [Gedrag] uit zich in voortdurende stammenstrijd of in een collectieve weerstand tegen mensen die geen deel uitmaken van de eigen stam of groep
 • [Betrokkene] doet zich niet alleen voor bij volkeren die in stamverband leven, maar ook bij andere samenlevingsverbanden, bv. verschillende etnische, culturele of religieuze bevolkingsgroepen

  Algemene voorbeelden


  Velen beschouwen het Afrikaanse continent als een lappendeken van stammen die per definitie geïsoleerd en primitief leven. Dit beeld van Afrika als een tribale maatschappij wordt door de media vaak nog eens versterkt. Hierdoor worden misconcepties over het Afrikaanse "tribalisme" bij de gewone mensen verder in de hand gewerkt. Wanneer het over Afrika gaat, worden oorlogen door de media bijna altijd in termen van tribalisme en etniciteit verklaard.

  http://home.planetinternet.be/~sintlod9/baluba/baluba_inhoud.htm

  Bij zijn aantreden beloofde Barre om een einde te maken aan het tribalisme dat ook toen al endemisch was in Somalië. Hij installeerde in het kader van de leer van het 'wetenschappelijke socialisme' die hij zei aan te hangen, buurt- en arbeiderscomités. Deze moesten een voortrekkersrol vervullen bij de strijd tegen de clanstrijd en een Somalische nationale identiteit bevorderen.

  NRC,

  In een democratische samenleving is enerzijds iedereen gelijk voor de wet, en heeft anderzijds iedereen [...] het recht op eigen overtuiging en culturele voorkeuren. In de mate dat de term 'multiculturalisme' deze begrippen dekt, brengt hij niets nieuws en is in feite overbodig. Maar multiculturalisme gaat verder: het moedigt het tribalisme aan. Tribalisme verwerpt het principe van rechtsgelijkheid, dat kenmerkend is voor de burgerlijke staat, en eist rechtsverschillen op in hoofde van kulturele of rasverschillen. Bijvoorbeeld: het slachten van grote zoogdieren mag in ons land niet privé gebeuren, maar moet geschieden in erkende slachthuizen.

  http://www.ping.be/jvwit/witwBBarber.html

  Nationalisme wordt steeds geconnoteerd met egoïsme, bekrompenheid, onbegrip, onverdraagzaamheid, etnocentrisme, racisme, genocides en oorlogen. Er wordt daarvoor verwezen naar de donkerste bladzijden uit onze geschiedenis. "Tribalisme", noemt men het! De zorg voor het eigen welzijn heeft een zeer negatieve tonaliteit gekregen omdat het vereenzelvigd wordt met plat en vulgair egoïsme.

  De Standaard,