triplet


triplet 1.0

stel van drie bijeenhorende of dezelfde zaken; iets drievoudigs

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een triplet…

is een stel; is een eenheid

 • [Leden] bestaat uit drie bijeenhorende of dezelfde zaken

  Algemene voorbeelden


  Bij de informatiemaatschappij ligt de nadruk op de syntactische aspecten van informatie, bij de kennismaatschappij op de semantische aspecten. Een logische volgende stap is aandacht voor de pragmatische aspecten van informatie. We herkennen hierin de analogie met het triplet informatie-kennis-kennisgebruik in redeneerprocessen.

  http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

  triplet 2.0

  (sport en recreatie)

  team van drie spelers in het jeu de boules

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een triplet…

  is een groep

  • [Leden] bestaat uit drie spelers
  • [Toepassingsgebied of bereik] is een team in het jeu de boules

   Algemene voorbeelden


   Pétanque is een sport tussen twee ploegen van ieder drie spelers (tripletten). Bij tripletten beschikt iedere speler over twee boules. Ook is toegestaan twee spelers tegen twee spelers (doubletten) en één speler tegen één speler (individueel).

   http://home.planetinternet.be/~cd354603/petanque_reglement.htm

   triplet 3.0

   (wetenschap; biologie)

   groep van drie opeenvolgende basen in het DNA die samen de code voor een aminozuur vormen

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een triplet…

   is een groep; is een eenheid

   • [Leden] bestaat uit drie basen
   • [Geheel] maakt deel uit van een streng nucleïnezuur in een DNA-molecule; vormt de code voor een aminozuur

    Algemene voorbeelden


    De volgorde van de verschillende aminozuren bepaalt de eigenschappen van het eiwit. Elk gen bevat de code voor een reeks van aminozuren, die dan samen weer een eiwit vormen. Een aminozuur wordt gecodeerd door drie achtereenvolgende basen, dit wordt een triplet of codon genoemd.

    http://www.erfocentrum.nl/erfelijkheid/aange.php

    Woordfamilie


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen