troonsbestijging


troonsbestijging 1.0

(koninklijk huis)

het officieel aanvaarden van het koninklijke gezag, gepaard gaande met ceremonieel vertoon
Letterlijk: het bestijgen, het beklimmen van de troon (en daarop zitting nemen).

Semagram


Een troonsbestijging…

is een gebeurtenis

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] geschiedt met veel ceremonieel vertoon
 • [Betrokkene] is een gebeurtenis waarbij de troonopvolger of troonopvolgster het koninklijk gezag aanvaardt, nadat de zittende vorst of vorstin plaatsgemaakt heeft
 • [Legitimiteit] is officieel

  Algemene voorbeelden


  Normaal zou Bhumibol nooit koning zijn geworden, want hij kwam pas in aanmerking na zijn oudere broer Ananta, die de kinderloze Prajadhipok dan ook in 1946 opvolgde. Maar korte tijd na de troonsbestijging werd koning Ananta op een ochtend levenloos aangetroffen, doodgeschoten in zijn bed.

  De Standaard,

  Op deze wand bevinden zich ook de afbeeldingen van de zonen van Ramses III, de toekomstige Ramses IV, VI, VII en VIII, wiens beelden achteraf na de troonsbestijging werden opgenomen.

  http://members.lycos.nl/antef_egypte/medinet_haboe.htm

  De inauguratie van Barack Obama is een magisch moment voor Amerika. Het veroorzaakt het soort opwinding dat in monarchieën is voorbehouden aan troonsbestijgingen.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/308982/2009/01/19/Obamadag-magisch-moment-voor-de-VS.dhtml,

  Peking lijkt met de aankondiging de Tibetaanse geestelijke leider in ballingschap, de Dalai Lama, de wind uit de zeilen te willen nemen, door zelf de 'troonsbestijgingen' te organiseren.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • zijn troonsbestijging vieren

  Maar voor het overige kan koning Hassan II van Marokko zondag zonder al te grote zorgen de 35ste verjaardag van zijn troonsbestijging vieren.

  De Standaard,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • zijn troonsbestijging in 1830

  De talrijke opdrachten voor taferelen uit de recente geschiedenis die Louis-Philippe na zijn troonsbestijging in 1830 bestelde, hadden een belangrijke weerslag op het Salon van 1831.

  De Standaard,

  • de troonsbestijging van Albert II
  • de troonsbestijging van de farao
  • de troonsbestijging van de nieuwe koningin
  • de troonsbestijging van koning Albert
  • de troonsbestijging van koning Bhumibol
  • de troonsbestijging van koningin Wilhelmina
  • de troonsbestijging van de prins van Oranje
  • de troonsbestijging van een vorst
  • de troonsbestijging van zijne koninklijke majesteit

  De herdenking van de landing van Prins Willem, op 30 november precies 200 jaar geleden, zal met de troonsbestijging van de Prins van Oranje voor Scheveningers dit jaar extra feestelijk zijn. De Politieke Partij Scheveningen verheugt zich over het nieuws dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima bij de feestelijkheden eind dit jaar op het strand aanwezig zullen.

  http://politiekepartijscheveningen.wordpress.com/2013/01/29/herdenking-landing-prins-willem-wordt-door-troonsbestijging-extra-feestelijk/,

  Ter gelegenheid van de troonsbestijging van zijne koninklijke majesteit, koning Boudewijn, kregen wij aan het front zelfs precies hetzelfde als vandaag in huiselijke kring geserveerd: friet met kip en appelmoes!

  Koud, Geertrui Daem,

  Ten laatste sinds 1990 weet iedereen die het wil weten dat de koning niet de koning van álle Belgen is. Het verhaal kreeg zelfs een staartje, dat indien nodig aantoont dat sinds de troonsbestijging van Albert II niets veranderd is. In het zeer degelijk gedocumenteerde werk België en zijn koningen [...] lezen we met verbijstering dat het hof in 1995 (vermoedelijk met het oog op de euthanasiewet die toen in de maak was) - gelukkig tevergeefs - een nieuwe regeling in verband met de koninklijke ondertekening van wetten probeerde door te drukken.

  http://users.skynet.be/fa503970/crkpage118.htm,

  Van Rossem had het toen aangedurfd om "Vive Lahaut, vive la République Européenne" te roepen bij de troonsbestijging van koning Albert.

  De Standaard,

  In het noordelijke deel wordt de koning door Thot en Horus gezuiverd en in het zuidelijke deel is de scène van de troonsbestijging van de farao te zien, die door Thot wordt begeleid en voor de Triade van Thebe plaatsvindt.

  http://members.lycos.nl/antef_egypte/medinet_haboe.htm

  Daags na mijn veertigste verjaardag, de abdicatie van de oude koningin, de troonsbestijging van de nieuwe koningin, de onlusten in Amsterdam en overigens in vele andere plaatsen van ons vaderland, had ik een kater, want op de 30ste april 1980 was ik weer eens volledig in jenever kopje onder gedompeld geweest.

  De bierkaai. Kladboek 2, Jeroen Brouwers,

  Na de troonsbestijging van koningin Wilhelmina in 1898 is zeven maal een algemene gratie verleend bij hoogtijdagen, zoals de geboorte van prinses Juliana (1909).

  NRC,

  Zelfs zijn grootste sponsor, de Toerisme Autoriteit van Thailand, die mede ter gelegenheid van het vijftigjarige jubileum van de troonsbestijging van koning Bhumibol besloot het unieke project te ondersteunen, heeft haar twijfels.

  De Standaard,

  Het langste buffet uit de geschiedenis zal op 5 december worden uitgestald op het Patong-strand op het Thailandse eiland Phuket om de vijftigste verjaardag te vieren van de troonsbestijging van 's werelds langst regerende vorst, koning Bhumibol Adulyadej.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • het jubileum van de troonsbestijging
  • de verjaardag van zijn troonsbestijging
  • de verjaardag van Nicolaas' troonsbestijging

  Maar voor het overige kan koning Hassan II van Marokko zondag zonder al te grote zorgen de 35ste verjaardag van zijn troonsbestijging vieren.

  De Standaard,

  Zo werd in mei 1996 een standbeeld van de laatste Romanov opgericht ten noordoosten van Moskou, en dit ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Nicolaas' troonsbestijging.

  De Standaard,

  Zelfs zijn grootste sponsor, de Toerisme Autoriteit van Thailand, die mede ter gelegenheid van het vijftigjarige jubileum van de troonsbestijging van koning Bhumibol besloot het unieke project te ondersteunen, heeft haar twijfels.

  De Standaard,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • hun troonsbestijging
  • zijn troonsbestijging

  "Geen persoonlijk geschenk, maar een stichting die de kwaliteit van het leven van de bevolking kan verbeteren." Dat was de wens van wijlen Koning Boudewijn voor de viering in 1975 van de 25ste verjaardag van zijn troonsbestijging.

  De Standaard,

  In Egypte werden bij de kroning van farao Ramses II in 1204 v. Chr. vier duiven losgelaten die het nieuws van zijn troonsbestijging naar de vier windstreken meenamen.

  http://www.postduiven.com/promotie/duivenbase/index.htm

  Voor zijn dubbelbiografie van Mao en Deng, The New Emperors (1992), verdiepte hij zich twintig jaar lang in de moderne geschiedenis van China, volgde de route van de Lange Mars en interviewde honderden functionarissen, waaronder Deng en een aantal van zijn familieleden. Salisbury staat uitvoerig stil bij het feit dat beide mannen zich op hun troonsbestijging voorbereidden met behulp van de klassieke Chinese geschiedschrijvers.

  http://www.groene.nl/1997/09/ab_deng.html,

  Men moet echter wel glimlachen over het 'staatsgevaarlijke karakter' van de vrijmetselarij, als men leest dat in Engeland van het begin af de top werd gevormd door markiezen, graven en hertogen, en dat in 1875 de toenmalige Prince of Wales, de latere Edward VII, grootmeester werd, bij zijn troonsbestijging opgevolgd door even vorstelijke verwanten.

  Het weerbarstige woord, Anton Constandse,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  troonsbestijging 1.1

  (religie en levensbeschouwing [religie])

  het aanvaarden van het gezag door Jezus Christus, op Hemelvaartsdag; machtsaanvaarding van Jezus Christus
  Bij vergelijking met de betekenis 1.0.

  Semagram


  Een troonsbestijging…

  is een gebeurtenis

  • [Tijd] vond plaats op Hemelvaartsdag
  • [Toepassingsgebied of bereik] is het aanvaarden van het gezag door Jezus Christus

   Algemene voorbeelden


   Met de 'hemelvaart' die door gelovigen ook wel als een 'troonsbestijging' van hun Heer wordt gezien, kwam er een eind aan Jezus' aardse verschijning.

   NRC,

   Hemelvaartsdag, het is de dag van de troonsbestijging, de machtsaanvaarding van onze Heer en Heiland.

   http://www.kerken.com/afdelingen/preach.php?PreachId=899