tuinier


tuinier 1.0

iemand die voor zijn beroep of uit liefhebberij een of meerdere tuinen aanlegt, bewerkt en onderhoudt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een tuinier…

is een persoon

 • [Plaats] werkt in zijn eigen tuin of in de tuin van anderen
 • [Activiteit of handeling] legt tuinen aan, bewerkt ze en onderhoudt ze
 • [Instrument] gebruikt werktuigen zoals een schop, een hark, een schoffel en een grasmaaier
 • [Product of vrucht] teelt groenten, sierplanten en vruchten
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] doet zijn werk voor zijn beroep of uit liefhebberij

Algemene voorbeelden


Slakken vormen een vervelend probleem voor vele tuiniers.

http://www.detuingids.be/pages/detail.asp?Id=2732

Onder groenbemesters worden gewassen verstaan die niet zozeer ingezaaid worden om hun voedingswaarde voor de tuinier of voor hun schoonheid, maar puur om hun bodembedekkende kwaliteiten en hun waarde als bodembemester.

http://www.avvn.nl/

Onder Ludwig XIV en zijn geniale tuinier Andre de Nôtre ontstonden tot in 1685 de omvangrijke tuinen en parken van Versailles.

http://www.groengids.be/

Het snoeien van rozen moet vakkundig gebeuren en behalve een goede snoeischaar is ook nogal wat ervaring vereist, want niet iedere tuinier zal weten of hij een polyantharoos, struikroos of grootbloemige roos of een combinatie daarvan in de tuin heeft en elke genoemde soort vergt een iets andere snoeiwijze.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een biologisch tuinier
 • een biologische tuinier
 • een biologisch-dynamische tuinier
 • een ervaren tuinier
 • een giftvrije tuinier
 • een natuurlijke tuinier
 • een natuurvriendelijke tuinier
 • een organische tuinier
 • een rasechte tuinier
 • een verwoed tuinier

In de plaats van de vele te krappe vruchtafwisseling in de gangbare teelt kiest de biologische tuinier voor en ruime en doorgedreven vruchtafwisseling.

http://www.detuingids.be/pages/list.asp?cat=2,

Slakken [...]. Onverwacht kunnen ze zeer veel schade aanrichten. Een echt effectieve controlemethode hebben we als giftvrije tuiniers nog niet in petto. Het combineren van enkele maatregelen levert toch wel aardige resultaten op.

http://www.detuingids.be/pages/detail.asp?Id=2732

Vooral natuurlijke en natuurvriendelijke tuiniers onderkennen de waarde en het nut van een begroeide of bedekte bodem.

http://www.avvn.nl/

De composthoop moet verstopt zijn achter het een of ander: alleen organische tuiniers pochen voor de televisiecamera's op hun compost; maar kinderen, of tenminste de ondernemende, buitenspelende soort, zijn moeilijker weg te werken.

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen