tussenjaar


tussenjaar 1.0

jaar tussen twee studies, dienstbetrekkingen e.d. in, meestal met betrekking tot scholieren die er na hun eindexamen een jaar tussenuit gaan om bijvoorbeeld te reizen, te werken of vrijwilligerswerk te doen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een tussenjaar…

is een jaar

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een jaar tussen twee studies of dienstbetrekkingen in, waarin men vrijaf neemt om zich aan andere zaken te wijden

  Hoofdsemagram: jaar


  Algemene voorbeelden


  De studie kon dat tussenjaar wel verdragen, vond je.

  Verborgen schade, Aster Berkhof,

  Hier ontdek je meer over wat een tussenjaar precies inhoudt, welke mogelijkheden het te bieden heeft en waarom je voor een tussenjaar zou kunnen kiezen.

  http://www.tussenjaar.nl/

  Scholen die tussenjaren aanbieden, trekken niet blijvend minder studenten als de basisbeurs voor studenten wordt omgezet in een sociaal leenstelsel [...]. In 2011 hadden tussenjaren daar last van – jongeren besloten een tussenjaar te schrappen en direct te gaan studeren – maar in het daaropvolgende studiejaar trok de belangstelling voor tussenjaren weer aan.

  http://www.nd.nl/artikelen/2013/december/13/tussenjaar-overleeft-ook-met-sociaal-leenstelsel_1,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een tussenjaar nemen

  Verder blijkt dat veel scholieren geen tussenjaar nemen vanwege de afschaffing van de studiefinanciering in 2014. Nog geen 5 procent neemt een tussenjaar.

  http://nos.nl/artikel/506098-eindexamens-weer-begonnen.html,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding