ufo


ufo 1.0

(transport, verkeer en reizen)

unidentified flying object; niet-geïdentificeerd vliegend voorwerp; UAP
Heet sinds 2020 officieel een Unidentified Aerial Phenomenon of UAP. Wordt als het om een schotelvormig object gaat ook wel een vliegende schotel genoemd.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een ufo…

is een voorwerp

 • [Onderscheid of tegenstelling] onderscheidt zich van een UAP, omdat dat ook een optisch of atmosferisch verschijnsel in plaats van een object kan betreffen en omdat er bij een UAP niet per se sprake is van iets wat vliegt

  Hoofdsemagram: UAP


  Algemene voorbeelden


  Een ufo is een Engelse afkorting voor vliegende voorwerpen waarvan men niet precies kan zeggen wat ze zijn. Vaak denken mensen dat het gaat om buitenaardse wezens, maar het is nooit bewezen dat zij bestaan. De mensen op straat waren zich [...] rot geschrokken. Er waren zilverachtige dingen in de lucht aan het zweven. Niemand kon zien wat het precies was. Sommige mensen die geschrokken de alarmlijn belden dachten direct aan iets engs: zouden het ufo's zijn?

  Jeugdjournaal,

  "Voor sommigen zijn ufo's ruimteschepen die kosmische helden vervoeren, anderen zien ze als vaartuigen van duistere invasietroepen. Uiteindelijk distilleer ik drie hypothesen met één gemeenschappelijk kenmerk: ufo's zijn niet buitenaards."

  Het Belang van Limburg,

  Eenvoudige mensen, met weinig ervaring, bezitten meestal weinig geduld als zij met raadsels worden geconfronteerd en zoeken dan onverifieerbare oplossingen die vaak zijn gebaseerd op zaken waar zij vaag iets over hebben gehoord, en die blijkbaar tegemoet komen aan een diep menselijke behoefte aan drama en opwinding. [...]. Na Wereldoorlog II, toen berichten over raketten tot het grote publiek doordrongen, werden het ruimteschepen. En zo begon de moderne rage omtrent 'vliegende schotels', aan de hand van een beschrijving uit 1947 of, nuchterder uitgedrukt 'niet geïdentificeerde vliegende voorwerpen' meestal afgekort tot UFO's (Unidentified flying objects).

  Buitenaardse beschavingen, I. Asimov,

  Dat er zoiets bestaat als UFO's staat vast. Iemand die de boordlichten van een vliegtuig ziet en nooit eerder boordlichten heeft gezien, heeft een UFO gezien.

  Buitenaardse beschavingen, I. Asimov,

  'Geen bewijs dat ufo's van buitenaardse wezens' zijn, kopte de NOS. [...]. Die kop had net zo goed kunnen zijn: geen bewijs dat ufo's niet van buitenaardse wezens zijn.

  https://decorrespondent.nl/12465/misschien-zien-we-ze-vliegen-maar-verdienen-ufos-niet-meer-onderzoek/5930277499080-ec6e9521,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • (niet) bestaan
  • landen
  • vliegen

  Ufo's bestaan eigenlijk niet meer, toch de term niet. Officieel wordt gesproken over unidentified aerial phenomena (uap's). De term ufo is besmet door de beelden die hij oproept van groene mannetjes met waterhoofden.

  Het Belang van Limburg,

  Je vindt er geen standbeelden op de pleinen, maar leuke schilderingen op de tegels in de badkamer of een atrium met een wassalon in de vorm van een iglo - je zou zweren dat er net een Ufo geland is.

  De Standaard

  Ineens werd de Amerikaanse alarmlijn platgebeld door mensen uit de Amerikaanse stad New York. Er zou een ufo boven de stad vliegen... Of toch niet? Een ufo is een Engelse afkorting voor vliegende voorwerpen waarvan men niet precies kan zeggen wat ze zijn. Vaak denken mensen dat het gaat om buitenaardse wezens, maar het is nooit bewezen dat zij bestaan. De mensen op straat waren zich blijkbaar rot geschrokken. Er waren zilverachtige dingen in de lucht aan het zweven. Niemand kon zien wat het precies was. Sommige mensen die geschrokken de alarmlijn belden dachten direct aan iets engs: zouden het ufo's zijn?

  Jeugdjournaal,

  als object bij een werkwoord


  • een ufo onderscheppen
  • ufo's waarnemen
  • ufo's zien
  • een ufo zien

  Majoor Jaffari, piloot van de Iraanse luchtmacht, kreeg op 19 september 1976 opdracht een UFO te onderscheppen. Als reactie op het op scherp stellen van de boordwapens schakelde het object gericht instrumenten, wapensystemen en de radiozender van Jaffari's machine uit en dwong hem op te geven. Voor Von Ludwiger is dit een zeer goed geval, aangezien de verklaringen van meerdere geloofwaardige getuigen door radar werden bevestigd. Mensen die UFO's zien, behoren niet tot een bepaalde bevolkingsgroep en hebben geen bijzondere persoonlijkheidskenmerken.

  ANW pluscorpus,

  Omdat er ook in Suriname UFO's worden waargenomen, is het initiatief genomen om een meldpunt voor dergelijke waarnemingen op te zetten.

  De Ware Tijd,

  Iemand die de boordlichten van een vliegtuig ziet en nooit eerder boordlichten heeft gezien, heeft een UFO gezien. Iemand die Venus ziet wanneer het beeld ervan bij de horizon wordt vervormd en denkt dat het iets is dat veel dichterbij is, heeft een UFO gezien.

  Buitenaardse beschavingen, I. Asimov,

  met adjectief ervoor


  • V-vormige ufo's

  Getuigen spreken van 'vliegende vleugels' en V-vormige UFO's.

  De Ware Tijd,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • de neergestorte ufo

  Geestdriftig vertelde hij over de 'grootste cover up-affaire van de eeuw ', de in 1947 in Amerika neergestorte UFO mét bemanning.

  NRC,

  in voorzetselgroep


  • in ufo's geloven

  Ja, ik geloof in UFO'S, al heb ik er helaas nooit één ontmoet.

  NRC Handelsblad,

  • met een ufo landen

  Om klokslag half negen was het concert begonnen met het titelnummer en kort na negen uur waren we al op de Autobahn, hun hit uit 1974. We bevonden ons daar nogal letterlijk, want dankzij de 3D-filmprojecties hingen we met onze uitgedeelde 3D-brilletjes naast een Volkswagen boven het asfalt terwijl de Autobahn in een Duits landschap voorbij gleed. Net zoals we in Spacelab boven de aarde hadden gezweefd, kunstmanen over onze hoofden hadden zien vliegen en met een ufo naast Paradiso waren geland.

  NRC Handelsblad,

  • een hoorzitting over ufo's

  Deze week hield het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor het eerst in ruim vijftig jaar een openbare hoorzitting over ufo's, al mag je die niet meer zo noemen. Ze zijn namelijk weliswaar Unidentified, maar of ze Flyen durft niemand met zekerheid te zeggen, en of het Objects zijn al helemaal niet. Dus heten ze nu Unidentified Aerial Phenomena, UAP's, een term die nooit zal inburgeren, behalve bij de fans en kenners van dit onderwerp, die zich zo kunnen onderscheiden van de rest van ons aardlingen.

  https://www.volkskrant.nl/wetenschap/na-anderhalf-uur-openbare-hoorzitting-over-ufo-s-begon-de-gesloten-zitting-iedere-complotdenker-weet-dan-genoeg~b852d3b1/,

  • het landingsgestel van een ufo
  • meldingen van ufo's
  • waarnemingen van ufo's

  Een week of twee geleden ontdekte Enno de Boer uit de Wijk in een graanperceel bij Dunninghe een graancirkel. Niet met de hand te maken, oordeelde hij over het fenomeen, dat een doorsnee had van zeven meter. Het zou de afdruk zijn van het landingsgestel van een Ufo.

  Meppeler Courant,

  Jaarlijks worden er duizenden meldingen gedaan van UFO's.

  Buitenaardse beschavingen, I. Asimov,

  De meeste waarnemingen van ufo's blijven ook na uitvoerig onderzoek mysterieus.

  https://decorrespondent.nl/12465/misschien-zien-we-ze-vliegen-maar-verdienen-ufos-niet-meer-onderzoek/5930277499080-ec6e9521,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  ufo 2.0

  (transport, verkeer en reizen, scheepsbouw en scheepvaart)

  unidentified floating object; niet-geïdentificeerd drijvend voorwerp; drijvend voorwerp in het water dat niet geïdentificeerd kan worden
  Wordt meestal met hoofdletters geschreven, ter onderscheiding van de ufo in betekenis 1.0.

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een ufo…

  is een voorwerp

  • [Plaats] bevindt zich in het water, bv. de zee of een rivier
  • [Gevolg of resultaat] veroorzaakt soms ongelukken, als er bv. een schip tegenaan vaart

   Algemene voorbeelden


   Wat is het grootste gevaar op zee? 'UFO's. Unidentified Floating Objects. Walvissen, maar vooral containers [...]. Als je zo'n container raakt, is het afgelopen.'

   De Standaard,

   Zijn stuurboordroer raakte vorige week onherstelbaar beschadigd doordat hij botste met een UFO (unidentified floating object). Op zee repareren was niet mogelijk.

   NRC Handelsblad,

   Op 14 juli, Franse nationale feestdag, paraderen zeelieden uit 30 landen door het historische centrum. Er worden tal van activiteiten georganiseerd. Voor schepen die zich met behulp van zonne-energie voortbewegen is er een race tussen Le Havre en Rouaan. Ook voor UFO's (Unidentified Floating Objects) is een wedstrijd uitgeschreven.

   Algemeen Dagblad,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding