uilenbord


uilenbord 1.0

afbeelding

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
( CC BY-SA 3.0 )

driehoekig, rechtopstaand schot op een dak van een huis, meestal een boerderij of schuur, met een gat erin waardoor uilen kunnen aanvliegen en uitvliegen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een uilenbord…

is een bord; is een voorwerp

  • [Vorm] is driehoekig
  • [Constructie] wordt geplaatst op de samenkomst van twee lange dakvlakken
  • [Deel] bestaat uit een driehoekig schot met in het midden erboven een, meestal versierde, balk, die makelaar wordt genoemd, met vaak aan weerszijden houten knobbelzwanen met gekromde halzen
  • [Materiaal] is meestal gemaakt van hout of kunststof
  • [Functie] is bestemd voor uilen om er in en uit te vliegen, meestal zodat ze muizen in boerderijen en schuren kunnen vangen, en heeft hiernaast ook een beschermende functie voor het dak en een decoratieve functie
  • [Plaats] bevindt zich op een dak op de plaats waar de nok en het voor- of achterdakschild samenkomen, maar meestal aan de voorzijde van een huis

Algemene voorbeelden


In het uilenbord bevindt zich een luchtgat, waardoor nestelende uilen kunnen in- en uitvliegen.

http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=3251

Het uilenbord komt oorspronkelijk uit Friesland, maar is inmiddels ook in aangrenzende provincies te vinden.

http://www.uilenborden.com/historie.html

Een nestkast moet twee à drie meter achter het uilebord geplaatst worden op de hanebalken.

Meppeler Courant,

Een uilebord is een driehoekig luik met een gat boven de schuurdeuren waar de uilen door naar binnen kunnen.

Meppeler Courant,