uit de kool komen


uit de kool komen 1.0

voorstellingswijze waarvandaan baby's komen

Algemene voorbeelden


'Het' verhaal over kinderen die uit de kool komen bestaat niet. Omdat het om een volksverhaal gaat, hebben we per definitie met verschillende versies te maken. Volksverhalen worden immers mondeling doorverteld, waardoor gemakkelijk details worden weggelaten of toegevoegd. Hierdoor ontstaan verschillende versies die maar een paar kernelementen met elkaar hoeven te delen. In Nederland zijn er bijvoorbeeld kinderen die uit de boerenkool komen, maar ook uit de witte, rode en savooiekool.

http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/nieuwsbrief/vraag-van-de-maand/143907-vraag-van-mei-2012

De namen van alle mensen stonden in een boek waar een engel met een gouden speld in prikte vlak voordat je uit de kool kwam, beweerden ze.

Zonder genade, Renate Dorrestein,