uit dezelfde ruif eten


uit dezelfde ruif eten 1.0

elkaars concurrent zijn; door dezelfde persoon of partij gefinancieerd worden

Algemene voorbeelden


Hij [...] wees het college erop dat er plannen voorhanden zouden moeten zijn om een duidelijker beeld over de meerjarenraming dorpsvernieuwing 1994 tot 1998 te krijgen. Burgemeester Sj. Kremer antwoordde dat de stads- en dorpsvernieuwing een eindigende activiteit was. Er is volgens de eerste burger minder geld om te verdelen en dit terwijl er meer liefhebbers uit dezelfde ruif moeten eten.

Meppeler Courant,