uitentreuren


uitentreuren 1.0

(pejoratief)

iedere keer maar weer opnieuw; steeds maar weer; telkens weer; negatiever ook: tot vervelens toe; tot in het oneindige; eindeloos

Algemene voorbeelden


Reve zal nooit een echte roman kunnen schrijven omdat hij eigenlijk niet geïnteresseerd is in wat zijn medemensen bezielt. Hij kan alleen ouwehoeren over zijn eigen gevoelens. Helaas heeft de lezer daar al uitentreuren kennis mee kunnen maken in de zesentwintig vorige boekwerken van de volksschrijver.

Sara Block in De Brakke Hond, Sara Block,

Complete teksten werden klassikaal en uitentreuren opgedreund, en er zo voor altijd in gehamerd.

NRC,

Emancipatie mag niet meer. Waarom eigenlijk niet? Waardoor heeft dit voormalig principe van vooruitstrevend Nederland haar glans verloren en krijgt geen ambitieuze veertiger het meer uit de strot? Heeft de werkelijkheid het begrip soms achterhaald en is iedereen zo uitentreuren geëmancipeerd dat men het woord niet meer kan hóren, laat staan uitspreken?

NRC,

Het vreemde was dat mijn vader die altijd bezig was platen eelt met een kaasschaaf van zijn voeten te snijden en uitentreuren zijn schoenen poetste, dwars door plakken koeienvlaai liep.

De dag van de jas, Nelleke Zandwijk,

Weinig ouders zullen op het idee komen of ertoe te bewegen zijn zo te poseren voor hun zoontje van zeven, dat zijn eerste kiekjes probeert te maken. Dat doen alleen mensen die al uitentreuren op banalere wijze gefotografeerd zijn, of dat, uit artistieke aandrift, nooit hebben toegelaten.

Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

Ovidius' Tristia, de eerste van zijn twee bundels ballingschapsgedichten, hebben schrijvers, al dan niet zelf verbannen, uitentreuren getroost, gesterkt en geïnspireerd.

De Standaard,

Ik schat rechttoe rechtane amateurs hoger dan lieden die mij er middels een of andere kunstvorm uitentreuren opmerkzaam op maken dat de wereld één ellende is, dat onze kinderen aan de drugs zijn en er alom incest wordt gepleegd door mensen van wie je het niet zou verwachten.

Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

Dat zowel PSV als Feyenoord elkaar tot uitentreuren hadden bespioneerd, maakte het spel er niet beter op.

De Telegraaf,

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


  • uitentreuren analyseren
  • uitentreuren onderzoeken
  • uitentreuren uitpluizen

De religieuze filosofie van Scientology bevat een nauwkeurig stelsel van axioma's, wetten en technieken, dat uitentreuren is onderzocht en waarvan bewezen is dat het werkt.

http://www.scientology.nl/

Die zogenaamd moderne biologen hebben een aantal aannames over hoe de wereld in elkaar steekt, en alles wat die aannames ondersteunt wordt uitentreuren onderzocht en uitgeplozen.

De passievrucht, Karel Glastra van Loon,

  • uitentreuren herhalen

Uitentreuren wordt herhaald dat de noordelijken hun vermanend vingertje pas opstaken toen dat in hun economisch kraam te pas kwam, nadat ze zich schaamteloos met de slavenhandel hadden verrijkt.

De Standaard,

Uitentreuren herhaalt ze dat ze "niets meer te zeggen" heeft, maar helaas kwam ze er niet toe de pen ook daadwerkelijk neer te leggen.

De Standaard,

Het hoge concentraat aan verschrikkelijke ervaringen werkt verlammend op het incasseringsvermogen van de lezer: dat de Jap een sadist is, wordt uitentreuren herhaald.

NRC,

Het werd uitentreuren herhaald. Er is dringende nood aan een ethisch reveil, zowel in de privésfeer van de huiskring als in het openbaar leven.

De Standaard,

Als we baldadig waren en vader een stilte liet vallen waar het smerigste rijmwoord gemakkelijk viel te raden, juichten we uitgelaten en herhaalden het uitentreuren.

Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

  • uitentreuren uitleggen

Utentreuren heb ik uitgelegd waarom deze kamperlakei met zijn lijmpot 'n literaire nul is.

Averechts, Gerrit Komrij,

  • uitentreuren voordoen

Ik heb het absurde gevoel dat ik dit niet voor het eerst meemaak. Dat dit me uitentreuren voorgedaan is.

Bas, Annie Van Keymeulen,

met adjectief erachter


  • uitentreuren herhaald

Er zit een cd bij het boek, waarop Corriejanne Timmers en Philip Freriks enkele teksten voorlezen op dikteersnelheid. Als u nog eens wil proberen of u stijgende steigers kunt schrijven, of zoetgevooisde clichés en uitentreuren herhaalde rijmelarijen, is dit een handig hulpmiddel.

De Standaard,