v.h./vh.


v.h. 1.0

((vooral) geschreven taal)

van het

Algemene voorbeelden


Hoewel het een onloochenbaar feit is dat het streven naar meer autonomie voornamelijk uit het noorden v.h. land komt, sluit dit niet uit dat er ernstige twijfels gesteld kunnen worden bij het "vaderlandslievende" karakter van sommige heren Waalse politici.

http://www.belgischeunie.be/nederlands/indexnl.htm,

Kanaalstenose (vernauwing v.h. rugwervelkanaal). Vernauwing van het lendenwervelkanaal (gedeelte van het wervelkanaal onder in de rug) is een aandoening die tamelijk veel en vooral bij oudere mensen voorkomt. Mensen die hieraan lijden klagen over pijn laag in de rug en uitstraling van de pijn in één of beide benen.

http://www.bernhoven.nl/Kanaalstenose_(vernauwing_vh_rugwervelkanaal)

Kon. Museum v.h. Leger en de Krijgsgeschiedenis. Een overzicht van meer dan 10 eeuwen militaire geschiedenis, dat is misschien de beste manier om het museum en zijn collecties te omschrijven.

http://www.uitmetkinderen.nl/pages/Kon--Museum-v-h--Leger-en-de-Krijgsgeschiedenis.htm

Een groep grote Europese supermarktketens, samenwerkend in EUREP (Euro Retailer Produce), heeft in 1999 voorschriften opgesteld waaraan telers van primaire producten, zoals fruit, groenten, aardappelen en snijbloemen en producenten van uitgangsmateriaal zich zouden moeten houden. De voorschriften staan bekend als de GlobalGAP-normen (v.h. EurepGAP). GAP staat voor Good Agricultural Practice.

http://www.productschapakkerbouw.nl/teelt/globalgap-vh-eurepgap

vh. 2.0

((vooral) geschreven taal)

voorheen

Algemene voorbeelden


Het vm. WOONHUIS met aanbouw, vh. genaamd Nieuw Herbranda, is rond 1910 gerealiseerd ter plaatse van een afgebroken boerderij.

https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/502162

In het Bezoekerscentrum van de Historische Vereniging Schiedam wordt de foto-tentoonstelling over de scheepswerf Gusto geopend door oud-directeur, ir. Robert Smulders uit Monaco. De heer Smulders was vanaf 1961 in dienst bij Scheepswerf Gusto v.h. A.F. Smulders te Schiedam.

http://scyedam.delinea.nl/kaleida/pagina.php?id=4025554,

De beschrijvingen van de bouwvergunningen in deze inventaris zijn alfabetisch geordend op straatnaam. Hierbij is waar mogelijk uitgegaan van het huidige adres, zoals dit in de vergunning vermeld staat. In een klein aantal gevallen, met name bij de oudste vergunningen uit de jaren dertig, is informatie opgevraagd bij het Kadaster in Roermond. Eventuele vroegere straatnamen en/of oude huisnummering, voor zover deze in de vergunning voorkomen, zijn tussen haakjes aan het huidige adres toegevoegd, voorafgegaan door de afkorting v.h. (voorheen).

http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=38&miaet=1&micode=20.210D&minr=1099417&miview=inv2

Afkortingen in de tijdschriftenlijsten: v.v. = voortzetting van; v.a. = voortgezet als; v.h. = voorheen; o.i. = opgenomen in; h.o. = hierin opgenomen; w.o. = waarin opgenomen [...]. o.d.t. = onder de titel; ontbr. = ontbreekt; aanw.= aanwezig.

http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/wiskunde-natuurwetenschappen/info-vinden/tijdschriften.html,

Luxe Papierwarenhandel v.h. Roukes & Erhart, Baarn (1926).

http://www.brabantsdorpsleven.nl/page48.php