vaart


vaart 1.0

hoge snelheid bij het maken van een verplaatsing

Semagram


Vaart…

is snelheid; is een eigenschap

 • [Snelheid of tempo] ligt in de regel hoog
 • [Toepassingsgebied of bereik] doet zich voor bij verplaatsingen, voornamelijk met voertuigen en vaartuigen

  Algemene voorbeelden


  De bovenstroom stroomt altijd vlugger, is feller en onstuimiger dan de onderstroom. Alles wat zij in haar vaart tegenkomt, trekt en sleurt zij met zich mee. Haar vaart is werkelijk niet te stuiten.

  http://www.tgl.be/2002_1/buysse.htm,

  Door het gewicht van de koffer was ik ditmaal niet in staat me aan de vaart van de mensen aan te passen en werd opnieuw het slachtoffer van gemene stoten en porren.

  Bulgaar in Wassenaar, Michael Eenhoorn,

  Het slachtoffer reed bij de splitsing in de Torenvalk rechtdoor. Daarbij heeft het steile talud zijn vaart verhoogd waarna hij in het water terechtkwam.

  Meppeler Courant,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • komen in iets
  • zetten in iets
  • zitten achter iets
  • zitten in iets

  "Meer vaart zat er niet in", vervolgt mevrouw Tempelaars, "We voeren maar 4 kilometer per uur."

  http://www.assam2.nl/

  Waarom de chauffeur er zo'n vaart achter zet, is me een raadsel.

  Wankel evenwicht, Jennifer Vrielinck,

  Willem herinnert ons eraan om links te rijden. Hij zal steeds voorop rijden en staat met een walkietalkie in verbinding met Patrick en Luc. Zij zijn de hekkensluiters. We zetten er direct een goede vaart in.

  http://users.skynet.be/am034343/O-SEKOER/dagboekf.htm,

  als object bij een werkwoord


  • vaart maken
  • vaart minderen
  • vaart nemen
  • de vaart uit iets halen
  • de vaart van iets breken
  • iemands vaart afremmen

  Dit alles leidt tot een driedimensionale zwaai waardoor de bal een fantastische vaart krijgt en enorme afstanden aflegt.

  Meppeler Courant,

  Sprinten, vaart maken, op huis aan.

  Het meesterstuk, Anna Enquist,

  Geen automobilist mindert vaart wanneer hij een van de kuurzones in Bad Aachen nadert.

  NRC,

  Wij willen op dit moment alleen in die trein plaatsnemen als dat niet anders kan (als wij dus overruled worden) en dan nog alleen onder de conditie dat de trein vaart mindert en bij verschillende haltes stopt.

  http://abvakabo.uvt.nl/nieuwsbriefokt03.html,

  Hij aarzelde telkens nog even, als was hij aan zijn eigen stem nog niet gewend, maar op de treeplank wippen terwijl de tram vaart nam, kon hij al aardig.

  De baan van gaan en gissen, Bruno Bartels,

  Vrijdag haastte hij zich terug naar Nederland, maar de vaart van de autotocht werd al in Montpellier gebroken door een ongeluk waarbij zijn auto total loss raakte.

  NRC,

  Om de vaart uit de 'stoepfietsers' te halen is in overleg met de gemeente besloten een 'fietssluis' van dicht op elkaar geplaatste hekken te plaatsen.

  NRC,

  Maar ineens voel ik ook hoe de pijp taps toelopend begint te versmallen, hoe die versmalling mijn vaart afremt en mij ten slotte compleet immobiliseert.

  De dieven zijn al gaan slapen, Leo Pleysier,

  met adjectief ervoor


  • (in, met) duizelingwekkende vaart
  • (in, met) grote vaart
  • (in, met) hoge vaart
  • (in, met) onverantwoorde vaart
  • (in, met) snelle vaart
  • (in, met) wilde vaart

  Maar de irritatie over aanvechtbare beslissingen van umpire en lijnrechters die de met duizelingwekkende vaart geslagen ballen zeker in de hitte en het felle licht op Flinders Park niet altijd correct kunnen beoordelen is er bij de spelers niet minder om.

  NRC,

  Hoe het was op de autosnelweg, gemaakt van betonnen platen - tatoem, tatoem - waar enkele auto's zich in duizelingwekkende vaart voortbewogen, richting Arnhem.

  NRC,

  Het grondwater dat eeuwenlang onder de grond rustte, perst zich nu met grote vaart uit de roestige pijpen omhoog en stort met donderend kabaal in de irrigatiekanalen om vandaar naar de akkers te stromen.

  NRC,

  Dat besluit werd de organisatie bespaard, want ook bij de tweede hindernis naderde Spenkelink met een onverantwoorde vaart en kwam tegen een boom, een kanteling van zijn rijtuig als gevolg.

  Meppeler Courant,

  Autobussen, vaak met buitenlandse nummerborden, en personenwagens, de daken zomers neergeslagen, reden in snelle vaart voorbij.

  Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

  Ik sprong in mijn wagen en reed in wilde vaart naar Luik.

  Berthold 1200, Paul Koeck,

  Kort daarop stoomden met hoge vaart, meer dan 30 mijl per uur, vanuit het zuiden, een Engelse flottieljeleider en twee jagers door de territoriale wateren.

  http://www.wfa-nederland.nl/1917.htm

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • in vliegende vaart

  De dokter komt direct, hoorde ik haar troostend zeggen en toen die in vliegende vaart binnenstormde, stelde hij bij het zien van deze solidaire onpasselijkheid onmiddellijk een massale voedselvergiftiging vast.

  De wekker, André Janssens,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • een vaart van 115 km per uur

  De brandweerman in de achtercabine neemt het heft in handen en rijdt het voertuig, desnoods met een vaart van 115 km per uur, naar een veiliger plek.

  Reformatorisch Dagblad,

  in voorzetselgroep


  • iets in zijn vaart meeslepen

  Zestig auto's en tien lichtmasten had hij in zijn vaart meegesleept.

  NRC,

  • met een vaart

  Pado rijdt met een vaart de weg door de wijngaarden af.

  De jongen die alles goed wou denken, Ben Faccini,

  Een parachutist springt uit een vliegtuig. Als het zover is, trekt hij aan zijn parachute. Noppes. Hij trekt aan zijn reserveparachute. Noppes. Met een vaart dondersteent hij naar beneden.

  http://www.fortunecity.com/campus/economics/35/algmop.htm

  Dit treedt op, wanneer een aanvaller zijn verdediger, die zich binnen armlengte van die aanvaller bevindt, met vaart in botsing laat komen met een andere aanvaller.

  http://www.korfbal.be/download/spelregels_2001.pdf,

  overig


  • in volle vaart

  De Najade en de Herink varen in volle vaart naar de onveilige zone.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  vaart 2.0

  hoog tempo bij het verloop van iets

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram


  Vaart…

  is tempo; is een eigenschap

  • [Snelheid of tempo] is hoog
  • [Handelende persoon] wordt tot stand gebracht door personen die het verloop van iets sturen
  • [Toepassingsgebied of bereik] doet zich voor bij het verloop van iets in de tijd

   Algemene voorbeelden


   Deze voorstelling, speciaal voor de jeugd, is een vertaling van eeuwenoude uitgangspunten naar het hedendaagse dansidioom. Vaart en stiltes, gedurfde combinaties van toen en nu.

   http://www.theatercaprera.nl/Rhythmmm.htm

   Volgens Parijs is het gevaarlijk te doen alsof de Palestijnen er vrede mee moeten nemen dat Israël de vaart en inhoud van het vredesproces bepaalt.

   De Standaard,

   En omdat Cranmer steeds maar achter de feiten aan sjokt, blijft het verhaal vreemd statisch, met hoeveel vaart het ook geschreven is.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • er uit zijn
   • komen in iets
   • steken in iets
   • zitten in iets
   • zitten achter iets

   Uiteindelijk nemen dan de drie synodes op 12 december 2003 het verenigingsbesluit en kunnen zij hopelijk op diezelfde dag in een speciale gemeenschappelijke zitting verenigd bijeenkomen. Er zit dus inderdaad vaart achter het proces.

   http://www.google.nl/search?q=cache:S52gXaNpe1gJ:www.sowkerken.nl/download/synode/%257B90C2124E-7BC6-453F-A25B-EF92B5224EC0%257D_Informatienotatrio.rtf+consistoriekamers+site:.nl=nl=lang_nl,

   De vaart was er meteen uit bij de thuisploeg die vijf minuten later nog een derde doelpunt te slikken kreeg.

   De Standaard,

   In Europa wordt dit jaar evenveel risicokapitaal in dotcoms gestoken als in de Verenigde Staten in een enkel kwartaal. En in de VS is de vaart er ook al uit.

   de Volkskrant,

   Hoewel de groep flauwtjes begon, kwam de vaart er na drie nummers in.

   De Standaard,

   In haar verhaal zie je weliswaar een land groeien, maar de individuele ontwikkeling van de personages die de groei van een natie vormgeven, wordt steeds weer afgebroken [...]. Door de roman loopt een stroom én een tegenstroom, die de schijnbare Bildung voortdurend ironiseert. Diepzinnige boeken schrijft Proulx niet. In haar verhalen zit des te meer vaart.

   De Standaard,

   Er steekt overigens vaart in deze roman, die in een frisse taal is geschreven en waarin de drie bovenvermelde aspecten op evenwichtige wijze aan bod komen.

   De Standaard,

   Na de pauze kwam er iets meer vaart in de partij.

   De Standaard,

   als object bij een werkwoord


   • vaart brengen in iets
   • vaart geven aan iets
   • vaart houden in iets
   • vaart krijgen
   • vaart maken
   • vaart nemen
   • vaart minderen
   • vaart missen
   • vaart ontnemen aan iets
   • vaart verliezen
   • vaart zetten achter iets

   Donners bracht vaart in de Nederlandse aanval, haar enthousiasme werkte aanstekelijk bij zowel Kuipers als De Ruiter.

   Meppeler Courant,

   Etienne Siebens gaf het geheel vaart, maar ging er vrij agressief tegenaan.

   De Standaard,

   Frost houdt de vaart er trouwens stevig in. Voor we op blz. 100 zijn gearriveerd, is er een groot aantal personages op vijf verschillende locaties op de lezer losgelaten.

   De Standaard,

   Ik verwachtte dat Sampras in de derde set vaart zou minderen.

   De Standaard,

   De privatiseringsdrang kreeg pas vaart in de jaren zeventig.

   NRC,

   De ondernemers willen vaart maken met het villapark, ofschoon ze nog moeten wachten op goedkeuring van de plannen.

   Meppeler Courant,

   De VPRO zendt de documentaire uit op een tijd dat veel kinderen nog op zijn, maar of ze tot het einde aan de buis gekluisterd zullen blijven, valt te betwijfelen. Daarvoor mist de uitzending vaart.

   NRC,

   De campagne om vrijwilligers te ronselen kreeg vaart in oktober, omdat de rebellen van het SPLA toen onverwacht heel wat terrein herwonnen op het regeringsleger.

   De Standaard,

   Maar de Chinese centrale bank, de People's Bank of China, zou niet geneigd zijn vaart te zetten achter de afhandeling van dat dossier omdat de aanvraag niet door de Generale Bank in Brussel, maar door haar filiaal in Hongkong is ingediend, menen leden van de Belgische handelsdelegatie te weten.

   De Standaard,

   We hebben ons brevet van geloofwaardigheid bij de hogere overheid behaald en krijgen middelen. Nu kunnen we een vierjarenplan maken voor de laatste periode. Een probleem daarbij is dat de stad economisch vaart verliest. Dat baart mij zorgen. En het debat daarover wordt er een tussen economie en ecologie.

   De Standaard,

   Eerst wilde Van den Bossche alleen een instap na de zomer-, kerst- en paasvakantie. Maar er werd op aangedrongen niet zo'n vaart te nemen, en het werden vijf instapmomenten.

   De Standaard,

   met adjectief ervoor


   • (in) duizelingwekkende vaart
   • (in) flinke vaart
   • (in) enorme vaart
   • (in) grote vaart
   • (in) onstuimige vaart
   • (in) spectaculaire vaart
   • (in) tomeloze vaart
   • (in) volle vaart

   In onze tijd gaan deze ontwikkelingen in duizelingwekkende vaart verder, nu niet alleen verspreid door drukkers, maar door tal van nieuwe technieken: telefoon, radio, televisie, computers en internationale computernetwerken.

   Meppeler Courant,

   Mosley geeft het verhaal een flinke vaart zonder in oppervlakkige extremen te verzanden.

   De Standaard,

   Sinds enkele jaren geleden Sellars' enscenering van Ajax in het Holland Festival te zien was, is er veel en met verwondering geschreven over de energieke regisseur, bij wie de ideeën in ogenschijnlijk tomeloze vaart komen aangewaaid.

   NRC,

   De filmische opeenstapeling van beelden geeft het gedicht een enorme vaart.

   Blaise Cendrars, Willem Desmense,

   Fijnzinnigheid was ver te zoeken, maar werd ruimschoots gecompenseerd door onstuimige vaart en stijl.

   NRC,

   De belangrijkste uitdaging waarmee België wordt gekonfronteerd, is volgens Dehaene een gepast antwoord te vinden op de fundamentele trend van deze tijd, namelijk de extreem snelle technologische vooruitgang, die gedragen wordt door de spectaculaire vaart van informatizering en telekommunikatie.

   De Standaard,

   Het lijkt of we in een wereld terecht komen waar rechtse regeringspolitiek wordt bestreden door rechtse of conservatieve oppositie. De ruk naar rechts zal zich in volle vaart doorzetten.

   http://www.autonoomcentrum.nl/

   Ulmanis erkent de bezwaren maar wijst op de grote vaart waarin Letland van voormalige Sovjetrepubliek tot onafhankelijke staat is geëvolueerd.

   De Standaard,

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • in vliegende vaart
   • in een razende vaart

   Ze schonk hem nog eens in en begon in een razende vaart vragen te stellen, zonder dat ze de indruk maakte benieuwd te zijn naar de antwoorden.

   't Is zo weer nacht, Joyce Roodnat,

   Het langzame middendeel miste elke intimiteit en de akkoorden van het Presto in het laatste deel werden in vliegende vaart uit het klavier gera nseld.

   NRC,

   in voorzetselgroep


   • aan vaart winnen

   Ooit, volgend seizoen waarschijnlijk, zal blijken hoe Bausch is blijven sleutelen aan het stuk, hoe het aan vaart heeft gewonnen en hoe de thematiek scherper vorm heeft gekregen.

   NRC,

   • met vaart

   Maar los daarvan bevat zijn met vaart geschreven boek een vracht aan informatie, observaties en gesprekken met de meest uiteenlopende Russen.

   NRC,

   Het is een grappig boek met veel vaart en flink wat interessante aanknopingspunten.

   De Standaard,

   Er werd met vaart gespeeld en aan de reacties uit de zaal was te merken dat het stuk zeer gewaardeerd werd.

   Meppeler Courant,

   met telwoord ervoor


   • veel vaart
   • weinig vaart

   Maar de wedstrijd had weinig vaart of tempo.

   NRC,

   De voor de tv afgeleverde versie van Mainstem uit '42 heeft veel vaart en daarbij verrassend veel van de 'authentieke' Ellingtonkleur.

   NRC,

   Al wordt van de dieren en mensen in het verhaal slechts één kant van hun persoontje belicht, het is voor het stuk wel belangrijk dat zij worden neergezet als aansprekende wezens met enig gevoel. En dat gebeurde maandagavond door alle spelers met merkbaar plezier en lekker veel vaart.

   Meppeler Courant,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • flair en vaart
   • vaart en allure
   • vaart en beweging
   • vaart en ritme
   • vaart en tempo

   Zeker, het boek is met vaart en allure geschreven en Lin Haire heeft zich knap de verteltechniek van Emily Brontë eigen weten te maken.

   NRC,

   Door een dwingende struktuur, waarin de verhalen van Castiglio en Pasqualini elkaars tematische tegenpolen zijn, weet Krausser zijn vertelling vaart en ritme te geven.

   De Standaard,

   Het scenario speelt eveneens perfekt in op de aanwezigheid van de maffia in het dagelijkse leven in Rusland. Vooral naar het einde toe zorgt dat voor enkele knappe wendingen in het verhaal. Op de duur wordt het wel moeilijk om de verschillende clans uit elkaar te houden. Net zoals Billy vertrouw je niemand meer. Anthony Waller kent niet alleen zijn vak, hij kan zijn waar ook verkopen. Vandaar vaart en ritme in wat tot dusverre de spannendste film van het jaar is.

   De Standaard,

   Hoewel de produkties van de afgelopen jaren direct bij een breed publiek aansloegen, vooral door de flair en vaart waarmee ze gebracht werden, was het niveau ervan zeer matig.

   NRC,

   Ze beschrijft vol vaart en beweging, haar avontuurlijke tochten door Australische woestijnen en de moerassen van de Baliemvallei op Nieuw-Guinea.

   Meppeler Courant,

   overig


   • vol vaart

   Vooraf had hij zich reeds leren kennen als een vinnig dirigent die de Ruy Blas-ouverture van Mendelssohn vol vaart de zaal instuurde.

   De Standaard,

   Alles bij elkaar: een stuk dat uitermate boeide en vanaf het begin tot het einde vol vaart werd gespeeld en alle aandacht opeiste door de sfeer en het taalgebruik, het spel en de entourage.

   Meppeler Courant,

   Ze beschrijft vol vaart en beweging, haar avontuurlijke tochten door Australische woestijnen en de moerassen van de Baliemvallei op Nieuw-Guinea.

   Meppeler Courant,

   Vaste verbindingen


   zo'n vaart niet lopen

   Zie: zo'n vaart niet lopen

   vaart 3.0

   verplaatsing per vaartuig; reis per vaartuig; bootreis

   Semagram


   Een vaart…

   is een verplaatsing; is een handeling; is een gebeurtenis

   • [Functie] dient voor het transporteren van personen of zaken
   • [Middel] gebeurt per vaartuig

    Algemene voorbeelden


    De Jostiband was al aan boord, de oudste gast is over de honderd en na elke vaart zijn er ontroerende reacties en lieve brieven.

    http://www.oranje-verzekeringen.nl/site/gsm/nieuws/02-februari/main2.htm,

    Visioen en voorspelling van de visser Anton Johansson uit Noorwegen († 1926). Johansson voorzag de ondergang van de Titanic, die op zijn eerste vaart op 14 april 1912 met een ijsberg in aanvaring kwam en met 1517 mensen zonk.

    http://www.homepages.hetnet.nl/~marteau7/voxfidei/page7.html,

    Kapitein Pawiroredjo - zijn dochter is met McLeods zoon getrouwd - is lang op zoek geweest naar een boot die geschikt was voor educatieve vaarten.

    http://www.cs.vu.nl/~nakisoen/suriname.htm,

    De ruimte in een Drascombe en de voorgaande regels in aanmerking nemende, worden aan het geslachtelijk verkeer tijdens de vaart geen verdere belemmeringen opgelegd. Het concipiëren van kinderen aan boord verdient zelfs alle lof.

    http://www.drascombe.nl/oudedoos.htm,

    Vaste verbindingen


    behouden vaart

    Zie: behouden vaart

    goede vaart

    Zie: goede vaart

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    vaart 3.1

    verplaatsing met een ballon, een zeppelin of een ander luchtschip; tocht per luchtschip

    Betekenisbetrekking


    specialisering
    Betrokken betekenissen 3.0 : 3.1

    Algemene voorbeelden


    In 1783 stegen Jean-François Pilâtre-de-Rozier en zijn vriend de markies van Arlandes hier in een luchtballon op. 25 minuten later landden ze op de Butte-aux-Cailles (zie onze eerste wandelroute): de twee hadden met hun 'Marie-Antoinette' de eerste bewoonde vaart met een luchtballon verwezenlijkt.

    http://www.eldersanders.be/reportage/france/paris2.html,

    De voorbereiding van de vaart (klaarmaken van de ballon, briefing van de passagiers) duurt 30 à 45 minuten.

    http://www.rabbitsballooning.be/

    Met de LZ6 maakte graaf Zeppelin de vaart naar Berlijn.

    http://users.skynet.be/verganeglorie/

    Dit schip was eind mei 1909 gereed en maakte 26 mei haar eerste proefvaart. In het kader van deze vaarten moest er ook een bijzonder lange vaart gemaakt worden. Nu wilde graaf Zeppelin met zo'n vaart een daad stellen en het volk tonen waartoe zijn schepping in staat was. Hij wilde op een onverwacht tijdstip zijn luchtschip boven Berlijn laten verschijnen; maar, om te voorkomen dat men schampere opmerkingen zou maken, wanneer de tocht, om welke redenen dan ook niet zou doorgaan wilde hij zijn voornemen strikt geheim houden.

    http://users.skynet.be/verganeglorie/

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    vaart 3.2

    reis

    Betekenisbetrekking


    generalisering
    Betrokken betekenissen 3.0 : 3.2

    Vaste verbindingen


    behouden vaart

    Zie: behouden vaart

    goede vaart

    Zie: goede vaart

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    vaart 4.0

    het maken van verplaatsingen met vaartuigen; het varen; scheepvaart

    Semagram


    De vaart…

    is verplaatsing; is een activiteit

    • [Functie] dient vooral voor het vervoer van personen en zaken
    • [Plaats] verloopt op het water
    • [Middel] gebeurt door middel van vaartuigen

     Algemene voorbeelden


     Hij doet het Overijsselse merengebied aan, maar de Scheepvaartinspectie heeft de boot ook goedgekeurd voor de vaart op het IJsselmeer en de Rijn.

     Meppeler Courant,

     Daar scheept hij zich in op een bark uit Genua, die de vaart onderhoudt tussen Kreta en het Iberisch schiereiland.

     NRC,

     Als alles in orde is of na voldoende reparatie krijg je dan ook nu nog steeds je "klopbrief", het bewijs zeg maar dat je schip geschikt is voor de vaart.

     http://home.tiscali.be/kurtvanmaldegem/werf.htm

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • binnenlandse vaart
     • commerciële vaart
     • veilige vaart

     Hierbij kunnen ze met elkaar in conflict treden (bijv. gemotoriseerde pleziervaart versus natuurgebieden), elkaar aanvullen (bijv. wandelen in natuurgebied langs waterlopen), of naast elkaar bestaan (bijv. pleziervaart en commerciële vaart).

     http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

     Deze keuze zou nog verder gedifferentieerd kunnen worden in de aanbieding van verschillende vormen van dienstverlening die moeten zorgen voor de veilige vaart en de vlotte afwerking van het scheepvaartverkeer.

     http://www.kvnr.nl/download/loodsennota_kaal.pdf,

     Gezinsbedrijven komen voor in alle vaargebieden waarvan meer dan de helft vaart op de Rijn, de zijrivieren van de Rijn, de Duitse kanalen en de Donau. Het overige deel is actief in Nederland, België en Frankrijk (Binnenlandse vaart en Noord-Zuidvaargebied).

     http://www.informatie.binnenvaart.nl/gezinsbedrijven.php,

     met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


     • doorgaande vaart

     Met zo'n schipper wist je, waar je aan toe was, die navigeerde bij tij en ontij over het hem vertrouwde water, waarover Sir William Temple, de gezant van de Engelse koning in Den Haag in 1670 rapporteerde: "Het aanlopen van Texel en de doorgaande vaart over de Zuiderzee naar Amsterdam is door de smalle en blinde geulen gevaarlijker dan een reis van hier naar Spanje".

     http://www.zvdeonderlinge.nl/clubblad/L/PLUST.php?nr=269

     met adjectivisch voltooid deelwoord


     • gespecialiseerde vaart

     Alleen met gespecialiseerde vaart valt op zee nog wat te verdienen.

     NRC,

     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: in

     • de vaart in de Oost

     Voor de vaart in de Oost, waar echt slecht weer praktisch niet voorkwam, deerden al deze mankementen niet, maar je moest er niet aan denken wat ons lot zou zijn als het er eens om zou spannen op zeeën waar de weergoden flink tekeer kunnen gaan.

     http://www.voeks.nl/Derden/koud15.htm

     Voorzetsel: op

     • de vaart op India

     De geschiedenis van de KNSM, van het aardappeloproer, van de landverhuizers, van de legendarische vaart op Indië, Afrika en Amerika en van de gewetensvolle, historisch bewuste krakers en 'landpiraten' die er in de jaren tachtig voor hebben gezorgd dat het Amsterdamse stadsbestuur zich het unieke karakter van dit havengebied ging realiseren.

     NRC,

     Voorzetsel: te

     • de vaart ter zee

     Interessant zijn echter de inhoudelijke verweren uit de procedures, waarin op de volgende vragen wordt ingegaan: Voldoen deze schepen aan de definitie van zeeschip in de loodsenregeling?. Artikel 1 lid 2 onder c: Scheepvaartverkeerswet definieert een zeeschip als een schip dat blijkens zijn constructie uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor de vaart ter zee.

     http://www.kvnr.nl/download/loodsennota_kaal.pdf,

     Vaste verbindingen


     grote vaart

     Zie: grote vaart

     in de vaart brengen

     Zie: in de vaart brengen

     in de vaart hebben

     Zie: in de vaart hebben

     in de vaart houden

     Zie: in de vaart houden

     korte vaart

     Zie: korte vaart

     lange vaart

     Zie: lange vaart

     in de vaart komen

     Zie: in de vaart komen

     wilde vaart

     Zie: wilde vaart

     uit de vaart nemen

     Zie: uit de vaart nemen

     vrije vaart

     Zie: vrije vaart

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     vaart 4.1

     verzameling van vaartuigen die deelnemen aan het scheepsverkeer; de varende schepen op een bepaald traject

     Betekenisbetrekking


     metonymie
     Betrokken betekenissen 4.0 : 4.1

     Semagram


     De vaart…

     is een verzameling

       Algemene voorbeelden


       Verkeers- en gedragsregels: Wijk uit voor alle grote schepen (langer dan 20 meter) en zeilschepen; Houd rechts als er andere vaart is; Laat de overige watersporters zien wat je van plan bent; Blijf op veilige afstand van stuwen en draag je kano daar voorbij.

       http://www.recreatiemiddennederland.nl/pagina/128/Regels.html

       Combinatiemogelijkheden


       met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


       • doorgaande vaart
       • inkomende vaart
       • uitgaande vaart

       De veiligheid kan volgens de loodsen verbeterd worden door de loodswissel van inkomende en uitgaande vaart te scheiden.

       De Standaard,

       Indien zij alleen in de vaargeul kunnen varen, moeten ze een ankerplaats kiezen zo dicht mogelijk langs de zijde daarvan, zodanig dat de doorgaande vaart niet wordt belemmerd.

       http://vici.fgov.be/data/aqua/NL_REGL_BZSCHV.pdf,

       vaart 4.2

       wijze waarop er wordt gevaren; vaarwijze

       Betekenisbetrekking


       metonymie
       Betrokken betekenissen 4.0 : 4.2

       Semagram


       Een vaart…

       is een wijze

         Combinatiemogelijkheden


         met adjectief ervoor


         • veilige vaart

         Een schip moet ten allen tijde een veilige vaart aanhouden zodat het juiste en doeltreffende maatregelen kan nemen ter vermijding van aanvaring en kan worden gestopt binnen een aan de heersende omstandigheden en toestanden aangepaste afstand.

         http://vici.fgov.be/data/aqua/NL_REGL_BZSCHV.pdf,

         vaart 5.0

         kunstmatig aangelegde waterweg

         Semagram


         Een vaart…

         is een waterweg

           Hoofdsemagram: kanaal


           Algemene voorbeelden


           Hoewel ons weinig tijd rest om vergaand bezig te zijn met het geconstrueerde stelsel van waarden en normen waarmee 'de buitenwereld' ons wenst in te kapselen, ten einde grip te hebben op ons doen en denken, ervaren we maar al te vaak hoezeer onnodige beperkingen inzicht in de vitaliteit van boekbezigheden terug brengen tot een niveau dat me het beeld doet terugroepen van de dikbevroren vaarten in de felle winter van 1979 in Friesland; in de glazen ijslaag duizenden, als tentoongestelde, prachtige dode en halfdode vissen: "Het kwikzilver visleven vastgelegd."

           http://home01.wxs.nl/~itplein19/Paginas/essays.html#visenijs

           In het noorden en het oosten was hij begrensd door de huidige Velodroomstraat, in het westen door de toenmalige Veurnseweg, nu de MK. Haiglaan, en in het zuiden ligt de vaart van Komen-Ieper.

           http://home2.planetinternet.be/pl520366/de_ieperse_velodroom.htm

           Het Meppeler Diep was ooit een riviertje, en werd later uitgegraven tot een vaart, omdat het van groot belang was voor de afwatering van Zuidwest-Drenthe.

           Meppeler Courant,

           Combinatiemogelijkheden


           met ander, nevengeschikt substantief


           • kanalen en vaarten
           • vaarten en plassen
           • vaarten en sloten

           Het natuurijs op plassen, meren en vaarten is een andere vorm die we in deze bijdrage eens nader gaan bekijken.

           http://www.meteonet.nl/index.html,

           Een woordvoerder van Rijnland: "Het gaat ons vooral om de aanpak van overstorten. Als het heel hard regent, kan het rioolstelsel al dat water niet verwerken. Dan wordt regenwater samen met rioolwater in vaarten en kanalen geloosd. Vroeger gebeurde dat een paar keer per jaar. Gemeenten moeten daar iets aan doen."

           Haarlems Dagblad,

           Misschien heeft deze vis baat bij meer migratiemogelijkheden tussen relatief klein (sloten) en groot water (brede vaarten en plassen) in poldergebieden.

           http://home.wxs.nl/~hwdenie/

           De waterhuishouding van kanalen en vaarten legt aan een vaste spoordijk grote beperkingen op, waardoor slechts enkele tracés mogelijk zijn.

           NRC,

           De gemeente schemerde toen met een politieverordening, waarin onder meer verboden werd in vaarten en sloten te zwemmen.

           Meppeler Courant,

           Woordfamilie


           Als deel van een afleiding


           Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


           Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


           vaart 6.0

           ontwikkeling
           Alleen in vaste verbindingen en andere constructies met de uitdrukking de vaart der volkeren en in samenstellingen.

           Vaste verbindingen


           de vaart der volkeren

           Zie: de vaart der volkeren

           iets opstoten in de vaart der volkeren

           Zie: iets opstoten in de vaart der volkeren

           iets opstuwen in de vaart der volkeren

           Zie: iets opstuwen in de vaart der volkeren

           meegaan in de vaart der volkeren

           Zie: meegaan in de vaart der volkeren

           Woordfamilie


           Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen