van alle ruiven eten


van alle ruiven eten 1.0

overal van profiteren; uit alles zijn voordeel halen; overal voordeel uit proberen te halen

Algemene voorbeelden


Rolf [...] zat vol aarzeling, en daardoor ook nog vol mogelijkheden, en het feit dat hij zijn vakantiewerk zelf had gezocht, leek erop te wijzen dat hij van plan was die mogelijkheden uit te proberen, niet als een gulzige genieter die van alle ruiven wil eten, dat was zijn aard niet, maar als een aankomende man in wie niettegenstaande alle bescheidenheid en terughouding de krachten zo sterk waren, dat ze voor zich zouden opeisen wat hen toekwam.

De baan van gaan en gissen, Bruno Bartels,