veelbesproken


veelbesproken 1.0

vaak besproken; waarover of over wie dikwijls gesproken, gediscussieerd is; vaak het onderwerp van gesprek zijnd; vaak ter discussie staand

Algemene voorbeelden


Meer geld is er voorts alleen voor een lastenverlaging in de social profitsector (ziekenhuizen en rusthuizen), en voor de - veelbesproken - verlaging van het btw-tarief in de sierteelt.

De Standaard,

Kastediscriminatie, of 'kasteïsme', zoals dat hier heet, is de laatste tijd veelbesproken, omdat er actiegroepen zijn die het verschijnsel aan willen kaarten tijdens de komende mensenrechten-bijeenkomst van de VN in Durban.

NRC,

Hoekman is van plan een beheerder aan te stellen. De vorige eigenaar was in de Ezingebuurt veelbesproken. Omwonenden klaagden over overlast.

Meppeler Courant,

Toch heeft de C5 opnieuw Citroën-troeven in huis. Om te beginnen, is het design veelbesproken: you hate it or you love it.

http://www.auto-on-net.be/ld/ADB.nsf/InfoID/F6218DC50F0B4160?Open=NL,

Verdoot, geassocieerd met de veelbesproken advocaat Jean-Paul Dumont, verdedigt ook een Brussels homoseksueel die klacht indiende omdat hij door de rijkswacht onder druk zou zijn gezet om belastende verklaringen over Di Rupo af te leggen.

De Standaard,

Voor het eerst heb ik met eigen ogen de carpoolstrook gezien. Wel veel over gehoord natuurlijk, maar zoals wel meer gebeurt bij de aanblik van een veelbesproken iets of iemand: de werkelijkheid op je netvlies is een revolutie.

NRC,

De zwaar gehavende AEX-index wist 22,81 punten te klimmen naar 419,04, ruim boven de veelbesproken 400 punten-grens.

De Telegraaf,

De Argentijnse president, Carlos Menem, ontsloeg vrijdag zijn minister van Economische Zaken, Domingo Cavallo, de veelbesproken architect van de economische hervormingen.

De Standaard,

Aan de vooravond van de beslissende fase van het voetbalseizoen vertoont Ajax nog nauwelijks slijtageplekken. De veelbesproken 'maartse dipjes', die de Amsterdammers de afgelopen jaren nog weleens parten speelden, zijn dit voorjaar beperkt gebleven tot de uitschakeling in de beker.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • een veelbesproken artikel
  • een veelbesproken boek

Drie keer heb ik het veelbesproken artikel van Paul Scheffer gelezen en iedere keer staat het me meer tegen.

http://www.nijenrode.nl/nl/

Jean-Marie Guéhenno (45) is de Franse ambassadeur bij de Westeuropese Unie, de beoogde defensiepoot van de Europese Unie, en auteur van het veelbesproken boek Het einde van de democratie.

NRC,

  • het veelbesproken huwelijk

De financiële markten in Japan waren gisteren gesloten in verband met het veelbesproken huwelijk van kroonprins Naruhito.

NRC,

  • de veelbesproken kwestie
  • een veelbesproken onderwerp
  • een veelbesproken thema

De veelbesproken kwestie komt eerst in commissieverband aan de orde, waarna naar verwachting eind dit jaar een voorstel aan de raad wordt gedaan.

Meppeler Courant,

"Duurzame ontwikkeling", aldus het rapport, "is in Nederland een veelbesproken onderwerp, omdat de regering zich ten doel stelt ervoor te zorgen dat dit concept tegen 2010, dus binnen één generatie, is doorgevoerd."

NRC,

De hoofddoekenkwestie is een veelbesproken thema.

http://www.divazine.be/index.asp?module=varia=531,

  • het veelbesproken plan

De polder Wetering-oost vormt met de polder Halfweg één van de vijf deelgebieden in het veelbesproken plan voor de toekomst van Noordwest-Overijssel.

Meppeler Courant,

met ander, nevengeschikt adjectief


  • even veelbesproken als omstreden
  • veelbesproken en veelgeciteerd

De landbouw kan er in een 'eerste en voorlopige' reactie op het voorontwerp niet bij waarom gedeputeerde staten in de aangepaste versie van het even veelbesproken als omstreden 'moerasplan' hebben besloten een aantal goede landbouwgronden toch te bestemmen voor natuur en recreatie.

Meppeler Courant,

Het rapport-Van Es is veelbesproken en -geciteerd, niet in de laatste plaats door de minister van onderwijs.

NRC,