ver-van-mijn-bedshow


ver-van-mijn-bedshow 1.0

iets wat ver van iemand af staat, waar hij of zij (nog) niet veel van weet of (nog) niet veel belangstelling voor heeft en waarvan hij of zij verwacht er nooit mee te maken te krijgen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een ver-van-mijn-bedshow…

is een verschijnsel

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is iets wat ver van iemand af staat, waar hij of zij (nog) niet veel van weet of (nog) niet veel belangstelling voor heeft en waarvan hij of zij verwacht er nooit mee te maken te krijgen

  Algemene voorbeelden


  'Europa leeft niet onder de mensen.' Het is een veelgehoorde klacht in politieke kringen, zeker rond de Europese verkiezingen, waarvoor iedere keer weer minder kiezers op de been komen. Ook voor de jeugd zou Europa een ver-van-mijn-bedshow zijn.

  http://www.roodkoper.nl/kromhout.html

  Hubert Fermina, directeur van het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie, stelt dat xenofobie en racisme zeker geen ver-van-mijn-bedshow zijn: "Er is weinig openlijk racisme, maar de verouderde denkbeelden over Antillianen, Marokkanen en Turken zijn nog lang niet uitgeroeid."

  Trouw,

  De dioxinecrisis, verhoogde ozonconcentraties bij mooi weer, kinderen met puffers, overstromingen, olie voor de kust,… Milieuproblemen zijn al lang geen ver-van-mijn-bedshow of luxeproblemen meer, als ze dat al ooit geweest zijn.

  http://www.agalev.be/programma2003/index.html

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding