verzorgingstehuis


verzorgingstehuis 1.0

instelling waar bejaarden of psychiatrische patiënten die meer zorg nodig hebben dan hun thuis verstrekt kan worden, permanent of tijdelijk kunnen verblijven en verpleegd worden

Semagram


Een verzorgingstehuis…

is een instelling

 • [Functie] dient om mensen die zwaardere zorg nodig hebben dan hun thuis verstrekt kan worden permanent of tijdelijk te laten wonen en te verplegen
 • [Plaats] is meestal gehuisvest in een enkel gebouw of gebouwencomplex
 • [Belanghebbende of begunstigde] is vooral bestemd voor zorgbehoevende bejaarden of voor psychiatrische patienten
 • [Handelende persoon] beschikt over deskundig personeel om zorg te verstrekken

Algemene voorbeelden


De gehandicapte man verliet maandagmiddag met zijn scootmobiel het verzorgingstehuis en is sindsdien spoorloos.

De Limburger,

In een gebruiksvergunning worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan het maximaal aantal personen dat, gezien het aantal beschikbare uitgangen, aanwezig mag zijn in een winkel. Of voorwaarden die gelden voor de nooduitgangen in een verzorgingstehuis of winkelcentrum.

http://www.emmen.nl/

Aow'ers met een partner in een verzorgingstehuis, die zelfstandig blijven wonen, kunnen het pensioen van die hulpbehoevende partner delen.

Meppeler Courant,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een psychiatrisch verzorgingstehuis
 • een regulier verzorgingstehuis

Het gaat om vitale babyboomers die absoluut niet in een regulier verzorgingstehuis terecht willen komen.

http://www.motivaction.nl/overig/media/knipsels/tubantia20030712.html,

Chronische psychiatrische patiënten die niet meer kunnen herstellen of revalideren vinden een opvang in de psychiatrische verzorgingstehuizen.

http://minsoc.fgov.be/cabinet/beleidsnota_geestelijke_gezondheidszorg.htm

in voorzetselgroep


 • een plaats in een verzorgingstehuis
 • opname in een verzorgingstehuis
 • in een verzorgingstehuis opnemen
 • in een verzorgingstehuis wonen

Er is een plaats voor haar aangevraagd in een verzorgingstehuis.

http://www.curavera.nl/

De overblijvende zes ton gaat naar de zorg voor mensen die tijdelijk in verzorgingstehuizen worden opgenomen.

Meppeler Courant,

De verzorging van een patiënt met dementie is ook zeer duur, of de persoon nu thuis of in een verzorgingstehuis woont.

http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackdem012,

Na haar gedwongen opname in een verzorgingstehuis, waar ze nog regelmatig uitbrak om de weg terug te zoeken naar haar 'woninkie', vestigden zich enkele rinkelende punks met hanekammen boven me.

Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

 • naar een verzorgingstehuis gaan
 • naar een verzorgingstehuis moeten
 • naar een verzorgingstehuis verhuizen

Toen hun oudtante Dia Beets, de 82-jarige betachterkleindochter van Nicolaas, dit voorjaar naar een verzorgingstehuis moest, hadden zij haar woning ontruimd en daarbij kwamen onverwacht achter een boekenkast een aantal mappen alsmede verschillende folianten te voorschijn.

NRC,

Wat zou u doen als u zwaar hulpbehoevend wordt? Naar een verzorgingstehuis gaan? Nooit. Ik wil hier sterven. Ik ben omringd door mensen die me ook nu al helpen en ik weet dat, als het zo ver komt, ik op een goede thuisverzorging kan rekenen.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt substantief


 • rusthuizen en verzorgingstehuizen
 • verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen
 • ziekenhuizen en verzorgingstehuizen

Verpleeg- en verzorgingstehuizen zijn vaak niet duidelijk over hun beleid ten aanzien van euthanasie.

http://www.ua.ac.be/main.asp?c=*WETWIN

Met de wetenschap dat er in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen wordt bezuinigd, hetgeen inhoudt dat personeelsleden worden ontslagen, patiënten eerder naar huis gaan en tehuizen sluiten, wordt de wachtlijst voor thuiszorg langer.

Meppeler Courant,

Binnenkort zal een nieuwe normering een aanpassing van de bestaande homes noodzakelijk maken, vooral met betrekking tot de rusthuizen en verzorgingstehuizen.

http://www.oliviercuvelier.be/programma.pdf