vierkantig


vierkantig 1.0

met vier kanten; vier kanten hebbend

Algemene voorbeelden


Wereldse vormen zijn vierkantig, driehoekig, cirkelvormig, maar geen Echte vierkanten, driehoeken of cirkels.

http://www.geniaal.be/downloads/TECHARTapplicatie.pdf,

Het vierkantige gebouw van middelmatige hoogte is opgetrokken in baksteen en heeft als basisafmetingen 3,50 m bij 3,50 m.

http://www.ping.be/~lvnevele/artikelen/1975_3a.htm

Ze dragen een vierkantig hoofddeksel, een geborduurde platte muts.

http://www.bellydance.be/boek.html

Momenteel was hij tevreden met zijn bewakingsopdracht aan de binnenkant van de grens. De grens bestond uit een lange, groene, geruite draadafsluiting die grondgebied vierkantig insloot. Lars leefde op dit gevangen grondgebied dat de naam Zoltaccentrum droeg.

Oud zeer, Mieke Gossaert-Verschuere,

vierkantig 2.0

((vooral) in België)

zonder omwegen; direct; ongecompliceerd

Algemene voorbeelden


Zijn broer Henri, die zich later in de provinciale politiek begaf, was even hartelijk, is het nog, soms wat vierkantig en kortaf in overbodige diskussies, wat ik bij hem altijd op prijs heb gesteld.

Verbannen in het vaderland, Karel Jonckheere,

Vele weken had ik niet meer met haar gesproken, al kon ik het voornemen niet verdringen haar vierkantig te vragen hoe goed zij André Bitting gekend had.

Ach, mijn dal, Jan Veulemans,

Een filozoof is hij, te wijs voor het vierkantige volkje van het Ressedal, waar alles van hout is, de rijkdom, de armoede, de hoofden van de nagenoeg drieduizend inwoners.

Ach, mijn dal, Jan Veulemans,