vleesmarkt


Algemene grammaticale gegevens

(Ook vaak als straatnaam, ter aanduiding van de plaats waar vroeger vlees verhandeld werd.)

Dit artikel bevat (nog) geen betekenisprofiel, alleen algemene grammaticale gegevens en, indien aanwezig, voorbeeldzinnen uit het Corpus Hedendaags Nederlands.

[ Loading corpus results… ]