vlot


A - Als zelfstandig naamwoord

vlot 1.0

afbeelding

Bron: Tropenmuseum
(CC BY-SA 3.0)

primitief gebouwd vaartuig dat meestal bestaat uit samengebonden balken, stammen, vaten of ander drijvend materiaal waarmee personen of zaken vervoerd kunnen worden en dat vaak wordt gebruikt als noodoplossing wanneer er geen boten beschikbaar zijn

Semagram


Een vlot…

is een vaartuig; is een vervoermiddel

 • [Uiterlijk] vormt een plat vlak op het wateroppervlak
 • [Bouw] bestaat meestal uit samengebonden balken, stammen, vaten of ander drijvend materiaal
 • [Functie] dient voor het vervoer over water van personen en zaken; wordt vaak gemaakt en gebruikt als vaartuig wanneer er geen boot inzetbaar of beschikbaar is
 • [Gebruiker] wordt soms gemaakt en gebruikt door militairen bij uiteenlopende operaties, door mensen op survivaltochten, in primitieve gemeenschappen en door schipbreukelingen die geen boot ter beschikking hebben

Algemene voorbeelden


Op een vlot van samengebonden bamboestokken worden we naar de overkant gebracht.

http://users.skynet.be/am034343/O-SEKOER/dagboekf.htm,

Ook staken enkele honderden soldaten met vlotten de grensrivier de Gerdyan over.

NRC,

In plaats van de bouw van een basiskamp gingen de scouts en de explorers aan de slag met touw, balken en tonnen. Daarvan werd met veel gesjor een stevig vlot gemaakt, dat op de parkvijver werd uitgeprobeerd.

Meppeler Courant,

Het gaat vooral over Thor Heyerdahl, de man van de avonturen op het vlot Kon-tiki en de papyrusboten Ra I en II.

NRC,

Volgepakte vissersboten, tankschepen of vlotten van aan elkaar gebonden olievaten.

Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,

Zoals een schipbreukeling op zijn vlot slechts water om zich heen bespeurt hoe ver hij ook kijkt, zo zag hij plots uitsluitend nog zand en hemel.

Iedereen kan het, Christophe Vekeman,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een opblaasbaar vlot

Wie om de drommel heeft ooit een gekkere, onmogelijkere, stommere tekst gehoord? Het waren twee koningskinderen Zij hadden elkander zo lief Ze konden bijeen niet komen Het water was veel te diep [...]. Welk water? Diep, in elk geval [...]. Waarom gebruiken ze dan niet een boot? Of gewoon een zwemblaas, een opblaasbaar vlot, en als het water wel diep was, maar niet breed, dan kon je er heel makkelijk overspringen met een rugraket.

Het diepe water, Julien Van Remoortere,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • supervlot

Als deel van een afleiding


 • vlotje

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • bamboevlot
 • boomstamvlot
 • erevlot
 • houtvlot
 • landingsvlot
 • langsvlot
 • mosselvlot
 • overlevingsvlot
 • plantenvlot
 • reddingsvlot
 • rubbervlot
 • spookvlot
 • thuisvlot
 • vouwbrugvlot
 • wildwatervlot

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • vlotbemanning
 • vlotboom
 • vlotbrug
 • vlotcollega
 • vlotgenoot
 • vlotkaart
 • vlotkom
 • vlotongeluk
 • vlotreis
 • vlotreiziger
 • vlotrestaurant
 • vlotstand
 • vlottenbouwer
 • vlottenkerkhof
 • vlottenleverancier
 • vlottentocht
 • vlotvaarder
 • vlotvaart
 • vlotvaren
 • vlotverband
 • vlotverhouding
 • vlotvermogen

B - Als bijvoeglijk naamwoord

vlot 1.0

(Gezegd van processen en activiteiten)
een verloop hebbend dat niet geremd of vertraagd wordt door hindernissen of belemmeringen; niet vertraagd of bemoeilijkt door hindernissen

Algemene voorbeelden


In België wordt de vlotte marktwerking in de gassector belemmerd door: ( i) het probleem van interoperabiliteit van gaskwaliteiten, (ii) de geografisch afgeschermde L-gasmarkt en (iii) de niet-toegankelijkheid van derden tot de opslagfaciliteiten.

http://www.creg.be/pdf/PI/creg-ipg2001nl.pdf,

Deze suites eisen ook veel van je computer: om echt vlot met Office 95 te kunnen werken is een Pentium met 16 MB Ram geen overbodige luxe.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een vlot verloop
 • vlot verkeer
 • een vlotte afwikkeling
 • een vlotte bediening
 • een vlotte doorgang
 • een vlotte doorstroming
 • een vlotte overgang
 • een vlotte verbinding
 • in een vlot tempo

De protectie van de gesprekken wordt door het cliënteel verwacht uit respect voor het privé-leven; ze wordt trouwens onontbeerlijk voor de bankier om het vlotte verloop van de onderhandelingen toe te laten.

http://www.environment-acoustics.be/nederlands/societe/banques.asp

De nieuwe spoorverbinding zal voor een vlotte verbinding zorgen richting Herentals en mogelijk IJzeren Rijn en richting Aarschot, Montzen-Aken.

http://users.pandora.be/deneef/N/informatie/pers.html

Dit is meteen de laatste stap in de overgang op de eenheidsmunt en voor het grootste deel van de bevolking is het ook de meest tastbare fase van de Economische en Monetaire Unie. In die zin is ze historisch van zeer grote betekenis en is het soepele verloop ervan een absolute vereiste voor een zo vlot mogelijke overgang van de burgers op de euro.

http://www.nbb.be/EU/N/pdfnl/scenaden.pdf,

"Als de Verenigde Staten werkelijk een vlotte afwikkeling van het incident nastreven", aldus het persbureau, "dan moeten zij hun verantwoordelijkheid erkennen als de partij die de regels heeft geschonden en duidelijk een eerlijke en redelijke houding aannemen voordat het te laat is."

NRC,

De gebruikelijke agendapunten op deze vergadering werden in een vlot tempo afgewerkt.

Meppeler Courant,

Baldewijns is bezorgd over een vlotte doorgang van het openbaar vervoer zodat bussen en trams de reizigers zonder vertraging kunnen ophalen en afzetten aan de haltes.

De Standaard,

Er moet een vlotte doorstroming zijn van informatie vanuit de basis naar het gerecht.

De Standaard,

Voor de Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD) is mobiliteit niet perse een negatief fenomeen. Integendeel, een vlot verkeer brengt welvaart voort.

De Standaard,

Er wordt gezorgd voor een vlotte bediening, waarbij de deelnemers in dubbele rijen kunnen aanschuiven.

http://users.telenet.be/statiekomitee/sneukeltoer/historiek2.htm

met werkwoord


 • vlot gaan
 • vlot lopen
 • vlot over de toonbank gaan
 • vlot van de hand gaan
 • vlot verlopen

De gesprekken met de vakbonden verlopen vlot. We hopen de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst ten laatste eind mei rond te krijgen.

De Standaard,

De praktijk leert nu eenmaal dat diefstal en fraude nooit vanzelf overgaan. Eenmaal begonnen gaan malversaties steeds door. Het gaat vlot en is zo gemakkelijk verdiend. Het is een oneerlijke persoonlijke verrijking ten voordele van anderen en het komt veelal voor bij personen met de drie P's: Pret, Poen, Prestige.

http://legal-access.com/

Na het openingswoord van de voorzitter van de buurtvereniging kon het toneelstuk beginnen [...]. Op een enkele kleine hapering na verliep alles vlot; zelfs de vlinder die onverwacht tijdens het derde bedrijf over het toneel begon te fladderen werd kundig in het verloop van de gebeurtenissen opgenomen.

Meppeler Courant,

De symbiose werkt het best als de persofficier open kaart speelt [...]. De persofficier die dat spel korrekt speelt, wint doorgaans aan respekt. Wie het gebruikt om dossiers in de doofpot te stoppen, wordt al snel afgeschreven door de persjongens. Wederzijds respekt en duidelijke afspraken zijn dus het ordewoord. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom het in Nederland vlotter loopt dan in België.

De Standaard,

Als cadeautje (prijzen rond 500 frank) gaan deze scheurkalenders duidelijk vlot van de hand.

De Standaard,

Er was een tijd dat wijsneuzige opmerkingen van kleine kinderen werden gebundeld in grappige boekjes, die rond Sinterklaas en Kerstmis vlot over de toonbank gingen.

Algemeen Dagblad,

met adjectief erachter


 • vlot bereikbaar
 • vlot toegankelijk

De Ahrvallei is zowel met de trein als met de auto vlot bereikbaar.

De Standaard,

De eclips is namelijk totaal doorheen een dicht bewoond gebied van West- en Centraal-Europa. Grote steden als Luxemburg, Straatsburg, Stuttgart, München, Salzburg, Graz, Boekarest,... liggen in de centraliteitszone. Daarenboven is gans deze regio vlot toegankelijk, zodat miljoenen toeristen die dag naar de totaliteit zullen komen.

http://www.mira.be/articles/eclips/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • vlotdraaiend
 • vlotgroeiend
 • vlotlopend
 • vlotschakelend

vlot 1.1

een vlot verloop bevorderend; aanleiding gevend tot een vlot verloop

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


Waar directe verbindingen niet rendabel zijn, wordt getracht de hub-inspanning zoveel mogelijk te beperken, door eenmalige overstappen, vlotte connectietijden en hoge frequenties aan te bieden.

http://www.luchthavenbrussel.be/biac/docs/2002annreport_nl.pdf

vlot 2.0

meteen zonder aarzeling of reserves bereid tot inwilliging van iets, tot medewerking, instemming, tegemoetkoming of toegevingen; gewillig, zonder tegenzin of tegenwerking
Vooral gebruikt als bijwoord bij handelingswerkwoorden of als adjectief bij nominale aanduidingen van handelingen.

Algemene voorbeelden


Vooral de door ziekte gebroken Detaille komt volgens Knack vlot met informatie over de brug.

De Standaard,

Wij werken overwegend met mannelijke chauffeurs; ze zijn een hele week van huis en de vrouw doet het huishouden [...]. Overuren doen ze vlot. Maar ik vind van langsom minder kandidaten voor zaterdagwerk. Ik moet transport doen op zaterdag maar niemand wil rijden.

De Standaard,

Een aantal banken staan er bij de Belgische OCMW's om bekend dat ze zeer vlot zware leningen toekennen.

De Standaard,

Eén voorbeeld: voor een vlootje Becel Pro.actif dat het cholesterolgehalte doet dalen, wil de consument vlot tot drie keer meer betalen dan voor een doorsnee pakje margarine.

De Standaard,

De raadscommissie openbare werken ging maandagavond vlot akkoord met het voorstel om een onderzoek in te stellen naar de overstort van het riool en het doorrekenen van het totale rioolsysteem van Havelte.

Meppeler Courant,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • vlotte samenwerking

De vlotte samenwerking werd vroeger soms belemmerd door problemen omtrent beroepsgeheimen of toegang tot de dossiers.

http://www.polfed.be/old_site/rw/revue/149/rev_149.htm

met werkwoord


 • vlot meewerken
 • vlot samenwerken

Maar desondanks geeft het aantal citeringen nog altijd een goed idee van hoe het reilt en zeilt binnen de wetenschap. Als je ze uitzet per onderwerp, zie je rond welke onderwerpen veel gebeurt, of aangrenzende vakgebieden al of niet vlot samenwerken, welke vakgebieden elkaar bevruchten.

De Standaard,

De Nederlandse vakbonden werken al jarenlang bijzonder vlot mee aan de loonmatiging, die ook de nettolonen in bedwang hield.

De Standaard,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • vlotbetaald

vlot 3.0

geen grote inspanningen vereisend; zonder grote inspanningen te hoeven doen; gemakkelijk; als vanzelf
Vooral gebruikt als bijwoord bij werkwoorden die een verwezenlijking of een prestatie uitdrukken of als adjectief bij nominale uitdrukkingen uit dezelfde betekenissfeer.

Algemene voorbeelden


Bij de tekstuitgave wordt een compromis nagestreefd tussen enerzijds een vrij getrouwe weergave van de oorspronkelijke tekst en anderzijds een tekst die de hedendaagse lezer vlot kan begrijpen.

http://www.kulak.ac.be/facult/rechten/Monballyu/Rechtlagelanden/Vlaamsrecht/Bornem/costumenbornem.htm,

De handelsschepen waren een beetje plomp, maar de slanke oorlogsschepen waren vlot wendbaar.

http://schoolweb.argo.be/bs/boom/park/scheepvaart.htm

De vijfbak schakelt vlot, maar nog niet boterzacht zoals zijn Japanse kollega's.

De Standaard,

Van Funny Funny (uit 1971) over Poppa Joe tot Ballroom Blitz hield de groep het midden tussen lichte, vlot meezingbare pop en gaandeweg een hardere rockstijl.

De Standaard,

Een woordvoerder van de Zeevaartschool geeft toe dat de studenten niet meer zo vlot aan de bak komen als een jaar of drie geleden.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een vlotte zege
 • vlotte winst

Met ieder twee goals legden Saunders en Hughes de basis voor de vlotte zege.

De Standaard,

Bovendien wilde mijn ploeg na die vlotte winst in de eerste set het te mooi doen.

De Standaard,

met adjectief erachter


 • vlot leesbaar

Scott-Morgan zet in zijn - zeer vlot leesbare - boek zijn gehele analysemethodiek uiteen en is zo eerlijk er bij te vertellen dat die in de meeste gevallen zonder hulp van externe consultants kan worden toegepast.

NRC,

met werkwoord


 • vlot genezen
 • vlot herstellen
 • vlot scoren

Van Hoyweghen, als hoekaanvaller, en Borrero scoorden vlot voor de West-Vlamingen en na nauwelijks twintig minuten stond Roeselare al op voorsprong.

De Standaard,

Gelukkig herstellen de meeste mensen na een whiplash vlot en volledig.

http://www.webziekenhuis.nl/Frames/voorlich.htm

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • vlotscorend
 • vlotspreker
 • vlotweg
 • vlotzingend

vlot 4.0

binnen een korte tijdsperiode; spoedig
Vooral bijwoordelijk, vaak voorafgegaan door al.

Algemene voorbeelden


Niet dat ze ontevreden was over zijn figuur, maar ze vond dat hij best wat aan sport kon gaan doen. Dat werd dus bodybuilding. Het begon met één keer in de week, maar dat werd al vlot twee keer.

Meppeler Courant,

Voor de Lutens zijn de dagelijkse beslommeringen al vrij vlot na de dramatische gebeurtenis op gang gekomen.

Meppeler Courant,

Al vlot in de tweede helft kwam Alcides op een riante 0-2 voorsprong.

Meppeler Courant,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • vlotgroeiend

vlot 5.0

(Gezegd van handelingen of van het resultaat daarvan)
vloeiend en zonder fouten of haperingen verlopend door de vaardigheid van de uitvoerder; op vaardige wijze, zonder haperingen

Algemene voorbeelden


Bij wetenschappelijke testen bevorderde de cafeïne het prestatievermogen en de concentratie van jongeren, ze praatten vlotter en maakten hun taken met minder fouten.

http://www.koffiebureaucafe.be/html/totaalsplit.dhtml?page=herkomst

Als een oudere en gezonde baby zich vlot om en om kan draaien, en zelf kiest voor buikligging is het niet zinvol daar tegenin te blijven gaan.

http://www.wiegedood.nl/content/ned/veiligslapen.html

Een van die verplichtingen is dat alle 250.000 leerkrachten tegen eind volgend jaar vlot met de computer en met internet moeten kunnen werken.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een vlotte aanval
 • een vlotte babbel
 • een vlotte dienstverlening
 • vlot Engels
 • vlot Nederlands
 • vlotte combinaties
 • vlotte communicatie

"Hij heeft een vlotte babbel" hoort tot de kritiek, die u bij uw beoordeling kunt missen als kiespijn; zorg voor 'krediet' bij de mensen: uw baas, uw medewerkers, uw collega's en andere werkrelaties.

http://www.management.nl/informatievoorziening/informatiediensten/managementinstrumenten/checklisten/Check-002.asp

Wij zoeken voortdurend naar wegen voor een efficiëntere en vlottere dienstverlening en een hoog niveau van adviesmogelijkheden.

http://www.rabobank-coevorden.nl/

Er is dus behoefte aan heldere en vlotte communicatie, en aan technologie die in wisselende situaties ingezet kan worden.

http://www.stt.nl/stt2/projecten/projecten.htm

Toch wist Berry Spikman nog voor de thee het net te vinden na een vlotte aanval over de rechterflank.

Meppeler Courant,

De vlotte babbel van S. was daarbij een welkome ondersteuning.

Meppeler Courant,

Pas in de allerlaatste minuut van de eerste helft knutselde Oostende de eerste echt vlotte combinatie in elkaar, waarbij Arambasic zich voorbij De Ruyter wurmde.

De Standaard,

Dat de Franse president vlot Engels spreekt en een robuuste persoonlijkheid heeft, speelt mee voor een goede persoonlijke verhouding met Clinton.

De Standaard,

Ook Smeets streeft de overheveling van Voeren van het Vlaamse Limburg naar het Franstalige Luik na. Maar anders dan Happart spreekt hij wel vlot Nederlands.

NRC,

In die tijd had ik door mijn vlotte babbel veel vriendinnen waar ik eigenlijk niks mee kon en werd steeds verwarder en gefrusteerder.

http://www.johnverhees.nl/sportverhaal.php

Hij is slank, krachtig, ziet er goed uit met een vlotte babbel en is erg zelfverzekerd.

http://www.life-cycles-destiny.com/n1/junglegi.htm,

met werkwoord


 • vlot functioneren
 • vlot werken

In de toekomstige lidstaat moet een markteconomie gevestigd zijn die vlot functioneert en de concurrentie met de huidige EU-markt aankan.

http://www.expeditieeuropa.be/bv/ne/index.php

Kan een Commissie met 30 commissarissen nog vlot werken?

http://www.expeditieeuropa.be/bv/ne/index.php

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


vlot 5.1

een bepaalde activiteit uitstekend beheersend en daarvan ook handig gebruik makend en er succes mee oogstend

Algemene voorbeelden


Broer Daan was de vlotte versierder, alle grietjes wilden met hem vrijen.

Het blije lijden, Alex Rosseels,

De oudste zoon, Theodoor, ontpopte zich vlug als een buitengewoon vlotte verzenfabrikant en maakte deel uit van de eerste generatie Vlaams-Belgische schrijvers, die als vanzelfsprekend ook Vlaamse strijders waren.

De Standaard,

Bob Dole, de Republikeinse presidentskandidaat, ontpopte zich zondagavond tot veler verbazing als een vlotte debater.

De Standaard,

Mensen die minder lang naar school zijn gegaan, die minder vlot zijn in het leggen van sociale contacten en die een lage opleiding hebben, worden vlugger als 'minder' bekeken.

http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/armondma.htm,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een vlotte prater
 • een vlotte presentator
 • een vlotte verkoper

Gonggrijp is een vlotte prater, al weegt hij zijn antwoorden zorgvuldig.

http://www.xs4all.nl/~fvjole/archief/artikelen/Volkskrant/1993/heu.html,

Hij [...] vroeg aan de man: "Wilt u niet een mapje kaarten van me kopen, om arme kindertjes een weekeindje lekker met vakantie te sturen in de frisse lucht?" Hij stak het mapje in de lucht - een witte envelop. "Kaarten komen altijd te pas," voegde hij eraan toe. "Ze zijn in kleur." "Kost dat?" vroeg de man. "Een knaak," antwoordde de jongen. "U doet een goed werk. Arme kindertjes. Van alle gezindten." Een vlotte verkoper. Toch was ik blij dat hij mijn kleinzoon niet was.

Welverdiende onrust, Simon Carmiggelt,

De vlotte presentator, de klungelende technicus, de gladde dj en inventieve programmamakers zijn vanaf 13u. welkom in de Arenbergschouwburg aan het onthaal.

http://www.digilife.be/schoolnet/agenda_educatief/evenement00380.htm,

Nico is niet alleen een groot musicus, maar ook een vlotte prater en doet dat op zijn eigen wijze.

Meppeler Courant,

vlot 6.0

(Gezegd van personen)
zich aangenaam, losjes, ongedwongen en bij de tijd, niet stug, stijf of formeel gedragend in de omgang en om die reden ook gemakkelijk geaccepteerd door anderen; een losse, ongedwongen, hippe levensstijl hebbend

Algemene voorbeelden


Werd tot voor kort de mobiele markt vooral op jongeren, winkelende huismoeders en zakelijke gebruikers gericht, tegenwoordig komt ook de vlotte 65-plusser in beeld.

http://www.dealerinfo.nl/2001/101/telecom.htm

In zijn huidige functie, fractievoorzitter van het CDA, zou Heerma misschien meer zijn best moeten doen om bourgondische Limburgers of vlotte Hollanders aan te spreken.

NRC,

Ah-jong [...] is een vlotte, in leer geklede macho met iets te lang haar.

NRC,

Vlotte twintigers met open geest, voldoende reiservaring en levensgenieter-ingesteldheid.

De Standaard,

Had hij er eigenlijk maar een beetje bij gebungeld, zo'n jongen aan de rand van de kring, net niet hip en vlot genoeg, met precies de verkeerde gel in zijn haar?

Zonder genade, Renate Dorrestein,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een vlotte jongen

We zien een vlotte jongen met een brede grijns rare kriebeltjes van een beeldscherm lezen en vertalen.

http://www.ai.rug.nl/~karinz/Ec/WC1/symposiumversie1.doc

met werkwoord


 • vlot overkomen

Het is een jong team dat vlot overkomt, zeer correct werkt en meegaat in onze denkpiste.

http://www.novare.be/Basisframepagina.htm

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • vlotdoenerij
 • vlotgebekt

vlot 6.1

(Gezegd van gedragingen en handelingen)
kenmerkend voor het gedrag van iemand die vlot is; eigen aan vlotte personen

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 6.0 : 6.1

Algemene voorbeelden


Het is geen representatief staal van de geheimtaal van het moderne zakenleven geworden, omdat Kort zich bijna uitsluitend op de taaltjes van Nederlandse beursjongens en consultants heeft geconcentreerd, beperkte sub-codes die alleen binnen de peer-group een zekere herkenbaarheid hebben. Dit geldt vooral voor het vlotte jargon uit de financiële wereld: wat heb je als buitenstaander aan termen als alligator spread, antilliaantje, baby bond, bear raid, dead cat bounce, mezzanine, swissie, of uitzakken?

De Standaard,

Taalvaardigheid, flexibiliteit, tact en vlotte omgang mogen niet ontbreken, terwijl ook interesse voor de medische wereld, de patiënt en de administratie vanzelfsprekend is, om als administratieve rechterhand van de geneesheer te kunnen fungeren.

http://www.khk.be/khk/brochures/pdf/Handelswet_Bedrijfsk/Handelswet_Bedrijsk.pdf

Hij praatte intens met luitenant-generaal Pierre Dethier, nationaal voorzitter van de vereniging van reserve-officieren, een slanke, vlot bewegende, gebruinde heer, die in zijn prachtig grijs flanellen pak meer leek op een suksesrijke filmproducer dan op wat hij was.

Drugs, Jef Geeraerts,

Bonma zal zich tenslotte ook nog bij de verhouding hebben neergelegd door 't goeie vertrouwen dat dien Hollander wel aan een serieuze positie zou geraken; dat las je immers zo af van zijn vlotte kop.

Het blije lijden, Alex Rosseels,

vlot 6.2

(Gezegd van kleren, opmaak, haardracht e.d. of attributen zoals auto's)
geschikt om er een losse, ongedwongen indruk mee te maken; passend bij een vlot, los, ongedwongen imago; niet stijf, overdeftig of formeel

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 6.0 : 6.2

Algemene voorbeelden


Zijn zwarte haar met grijzende slapen en dito vlek in een bescheiden kuif was net warrig genoeg om vlot over te komen zonder aanstootgevend te zijn voor de oudere kijkers.

Poes poes poes, Paul Mennes,

De groep kwam op in hemdsmouwen en T-shirts, een stuk vlotter dan de pakken die ze in Deinze droegen.

De Standaard,

Yves Saint Laurent blijft de elegantie propageren in ogenschijnlijk doodsimpele ensembles in soepele wol, safari-jasjes in witte faille, tweedjasjes op vlotte plooirokjes.

De Standaard,

Voor de jeugd sportieve kleding met jeans, vlotte truien, leren jassen, geruite blouses, shorts voor de meisjes met mooie benen en lange zwierige rokken.

Meppeler Courant,

Naast sportieve mode brengt Faber Damesmode ook vlotte en geklede mantelpakken, de blazers zijn vaak kraagloos.

Meppeler Courant,

De stoere terreinwagen ruimt stilaan plaats voor de vlotte vrijetijdsauto.

De Standaard,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • vlotgekapt

vlot 7.0

(Gezegd van zaken en evenementen in de sfeer van cultuur en vermaak, zoals muziekstukken, geschriften, theatervoorstellingen, gezelschapsspelen e.d.)
zodanig gemaakt dat iets voor een publiek aangenaam is en niet te veel inspanningen vergt; aangenaam en gemakkelijk

Algemene voorbeelden


Als laatste nummer brachten ze een zeer vlotte Griekse dans.

Meppeler Courant,

Andromeda is een leuk en vlot gezelschapsspel met de nodige strategische elementen, maar ook een hoge geluksfactor.

http://www.bordspel.com/artikel.html

Emancipation is een vlotte popplaat over vreugde, opwinding en verliefd zijn.

De Standaard,

De historicus die decennia achtereen in grote eenzaamheid minutieus bronnenonderzoek verrichtte en het resultaat van zijn arbeid aan de straatstenen niet kwijtraakte, moest toezien hoe de vlotte boekjes van gelegenheidsdeskundigen gemakkelijk een groot publiek vonden.

NRC,

Vlotte show rond Berdien Stenberg, Schouwburg Ogterop, woensdagavond.

Meppeler Courant,

Af en toe bracht hij nog eens een vlot, commercieel nummer uit: de bewuste en noodzakelijke toegevingen.

http://home.planetinternet.be/~sintlod8/kleinkunst/kleinkunst_1.htm

In hun vlotte, populaire ontspanningsromans vallen echter weinig literaire kwaliteiten te ontdekken.

http://www.wwnet.be/crime/his3.htm,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een vlotte schrijftrant
 • een vlotte stijl

Een schrijver die gehoord wil worden, zal er daarom goed aan doen zich niet in eigen, maar bij voorbaat in andermans woorden uit te drukken. Zijn idioom moet flexibel zijn, d.w.z. het moet het soort wendingen en uitdrukkingen bevatten dat 'iedereen' gebruikt. Gebruikstaal, mededelingenproza. Een 'vlotte stijl' heet dat dan. Of een 'toegankelijke stijl'. Daar tegenover staat de 'literaire' taal, ook wel 'gekunsteld' genoemd.

http://www.thomese.nl/narcistische.htm,

Franse intellektuelen, vooral deze uit de Parijse kringen, kunnen ons imponeren met hun radde tong, vlotte stijl en verbaal geweld, maar Deleuze heeft zeker méér te bieden.

De Standaard,

met werkwoord


 • vlot lezen
 • vlot weglezen

De vertaling leest vlot, ook door een consequent metrum, dat Bruinsma makkelijker leesbaar maakt door het aangeven van elisies.

http://home.tiscali.nl/~jmeulen/fries/Bruinsma,Klaas.html

Die heel kompakte vorm lijkt in het begin ontoegankelijk, maar later kom je als lezer vanzelf op het juiste spoor en leest de roman vlot weg.

De Standaard,

met adjectief erachter


 • vlot geschreven
 • vlot verteld

Het vlot vertelde, grappige verhaal speelt in een wereld waar de dagen heet zijn en de nachten koud.

NRC,

Bottema's engagement gaat echter niet veel verder dan het produceren van een vlot geschreven, lekker lezend boek.

De Standaard,

Vaste verbindingen


een vlotte pen


  Zie: een vlotte pen

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • vlotgebracht
 • vlotgemaakt
 • vlotgeschreven
 • vlotlezend

vlot 8.0

(Gezegd van vaartuigen of voertuigen)
opnieuw in beweging na stilstand ten gevolge van vastlopen in de ondergrond of op een andere hindernis
In predicatief gebruik of als resultatieve werkwoordsbepaling na werkwoorden als komen, krijgen of trekken.

Algemene voorbeelden


Maandagochtend werd 1.750 ton brandstof uit de Gripsholm overgepompt in een Deens schip, zodat het schip licht genoeg wordt om bij vloed vlot te komen.

De Standaard,

Samen met een kollega van Yamaha France en eentje van Nissan reden zes rode vrachtwagens zich vast in een chott, een uitgedroogd meer, tussen Foum en Zouerat. Eer iedereen opnieuw vlot was, hadden de uurwerken een rondje afgelegd.

De Standaard,

"Ik zag fotografen", vloekte de Fransman. "Hét signaal voor gevaar aan de andere kant. Ik ging op de rem staan en kwam dus te traag aan. En reed vast." Het duurde een tijdje eer de Fransman weer vlot was. Meer dan zes minuten in elk geval.

De Standaard,

Bergingsteams kregen het schip een paar keer weer vlot, tot het finaal vastliep op een zand- en rotsbank vlak voor de kust.

De Standaard,

Pogingen om het schip vlot te trekken zijn gistermiddag mislukt en in de afgelopen nachtelijke uren hervat.

De Telegraaf,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • vlotgetrokken
 • vlottrekken

vlot 8.1

(Gezegd van activiteiten)
opnieuw aan de gang na een periode van stilstand of blokkering; niet vastzittend
In predicatief gebruik of als resultatieve werkwoordsbepaling na werkwoorden als komen, krijgen of trekken. In figuurlijke zin gebruikt.

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 8.0 : 8.1

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • vlot krijgen
 • vlot trekken

Rajiv Gandhi's pogingen de economie vlot te trekken, lukten nauwelijks.

NRC,

Een Milanese rechter die reeds enkele jaren tracht het vastgelopen onderzoek weer vlot te krijgen, verdenkt agenten van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ervan dat ze weet hadden van de plannen van uiterst-rechts voor de aanslag van 1969.

De Standaard,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • vlotgetrokken
 • vlottrekken