voedselbank


voedselbank 1.0

(maatschappelijke opvang [zorg])

instelling die gratis voedsel verstrekt aan mensen die in grote financiële nood verkeren, op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van een doorverwijzing van een hulpverlenende dienst of een kerk

Semagram


Een voedselbank…

is een bank; is een instelling

 • [Activiteit of handeling] verstrekt gratis voedsel aan mensen die in grote financiële nood verkeren, op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van een doorverwijzing van een hulpverlenende dienst of een kerk

  Hoofdsemagram: bank


  Algemene voorbeelden


  Het is natuurlijk te gek om los te lopen dat een voedselbank nodig is in een zo rijk land als Nederland.

  Nederlands Dagblad,

  9 maart j.l. hebben studenten van het Friesland College in Leeuwarden een bezoek gebracht aan de voedselbank aan de Tylkedam in Leeuwarden.

  http://www.voedselbankleeuwarden.nl/site/20110314/studenten-friesland-college-bezoeken-de-voedselbank/,

  De inspectiedienst controleert ook de voedselbedelingen van het OCMW en de Voedselbank.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen