voedselverstrekking


voedselverstrekking 1.0

het verstrekken van voedel; het geven van eten, hetzij in het algemeen aan consumenten of mensen in een bepaalde instelling, hetzij in het bijzonder aan nooddruftige mensen (zoals armen, vluchtelingen, hoogbejaarden) of aan dieren

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een voedselverstrekking…

is een verstrekking; is een handeling

 • [Functie] dient om mensen of dieren van voedsel te voorzien
 • [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd voor consumenten of mensen in een instelling in het algemeen of voor nooddruftige mensen (armen, vluchtelingen, hoogbejaarden) of dieren in het bijzonder
 • [Onstoffelijke inhoud] is het verstrekken van voedsel

  Algemene voorbeelden


  Het aantal behoeftigen in de Gemeenschap is door de achtereenvolgende uitbreidingen sterk toegenomen, wat voedselverstrekking des te noodzakelijker heeft gemaakt. In 2006 hebben meer dan 13 miljoen mensen van deze steunregeling geprofiteerd.

  https://www.europa-nu.nl/9353000/1/j4nvhdfdk3hydzq_j9vvj9idsj04xr6/vhyl9lb3wjzz,

  De helft van de kerkelijke organisaties (50 procent) is betrokken bij voedselverstrekking. Hiervan is 26 procent betrokken bij een voedselbank die is aangesloten bij Voedselbank Nederland.

  http://www.armekant-eva.nl/projecten/armoedeonderzoek-2008kort.html,

  Maximale duur voedselverstrekking is 3 jaar. Het streven moet zijn zo snel mogelijk uit deze noodsituatie te komen.

  http://voedselbankboxtel.nl/Cli%C3%ABnten/huisregels%20ophalen%20pakket.html

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • voedselverstrekkingen realiseren

  Ook deze winter was de oogst in Chisenga niet voldoende, maar iedereen heeft de honger overleefd, dankzij de voedselverstrekkingen die we met uw hulp hebben gerealiseerd.

  http://www.odinimalawi.nl/NIEUWSBRIEF06.HTM,

  • de voedselverstrekking stoppen
  • de voedselverstrekking stopzetten

  Bij het verstrekken van onjuiste gegevens over inkomsten en uitgaven, zijn wij genoodzaakt de voedselverstrekking onmiddellijk te stoppen.

  http://voedselbankboxtel.nl/Cli%C3%ABnten/huisregels%20ophalen%20pakket.html

  Als u niet tijdig reageert en zonder bericht uw voedselpakket niet ophaalt, wordt de voedselverstrekking voor de daaropvolgende week stopgezet. Bij herhaling volgt uitsluiting als cliënt.

  http://voedselbankboxtel.nl/Cli%C3%ABnten/huisregels%20ophalen%20pakket.html

  met adjectief ervoor


  • extra voedselverstrekking
  • reguliere voedselverstrekkingen

  Op vrijdag 30 december 2011 is er een extra voedselverstrekking geweest voor de gebruikers van de voedselbank. Deze extra uitgifte kon gerealiseerd worden door een gift van Evangelische Gemeenschap Sneek EGS. Met deze gift van € 1000,- hebben we 80 voedselpakketten kunnen samenstellen, met daarin levensmiddelen die bij de reguliere voedselverstrekkingen nauwelijks of helemaal niet meegegeven kunnen worden, zoals toiletpapier, keukenrol, koffie, thee, koffiemelk, melk, dubbeldrank, zakdoekjes, spagetti en mix, tube majonaise, tube tandpasta, blik erwtensoep en een grote zak chips.

  http://voedselbanksneek.nl/news-posts/gift-van-de-evangelische-gemeenschap-sneek-egs/,

  • de gebruikelijke voedselverstrekking

  Tijdens het vasten eet de Hindoe weinig en het voedsel dat gegeten wordt mag niet gebakken of gekruid zijn en geen zout bevatten. Deze vastenvoorschriften zijn goed in te passen binnen de gebruikelijke voedselverstrekking in de instelling.

  http://www.vsko.be/vvkso/didacweb/verpleegkunde/

  • de grootschalige voedselverstrekking
  • de moderne voedselverstrekking

  De moderne grootschalige voedselverstrekking is een serieus risico voor een uitbraak van de 'hamburgerziekte', zo heeft de Wageningse hoogleraar levensmiddelenhygiëne prof. F. Rombouts gisteren gewaarschuwd in zijn afscheidsrede. De hamburgerziekte ontstaat door een bepaalde vorm van de darmbacterie E-colie. Die leidt bij mensen tot onherstelbare leverschade, in sommige gevallen met dodelijke afloop. "De bacterie komt geregeld voor in rauw vlees. Die kan zo terechtkomen in onze keukens voor grootschalige voedselbereiding en direct veel mensen treffen. De huidige methoden van productie en distributie van rauw vlees bieden de consument onvoldoende bescherming."

  Brabants Dagblad,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: aan

  • de voedselverstrekking aan vluchtelingen

  Volgens Trevor Page en Gemmo Lodesani, de WFP-functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de noodvoedselhulp in Bukavu en Rwanda's buurstaat Burundi, zijn er verschillende factoren die de voedselverstrekking aan de vluchtelingen in Bukavu ernstig in gevaar kunnen brengen.

  NRC,

  • de voedselverstrekking aan de vogelspinnen

  De voedselverstrekking aan de vogelspinnen levert nauwelijks problemen op. Naast krekels en sprinkhanen krijgen ze van het baasje wel eens een 'extraatje'. 'We hebben zelf zo'n dertig muizen en voeren de spinnen ook nestjes jonge muizen,' zegt Poth.

  Meppeler Courant,

  Voorzetsel: in

  • de voedselverstrekking in de instelling

  Tijdens het vasten eet de Hindoe weinig en het voedsel dat gegeten wordt mag niet gebakken of gekruid zijn en geen zout bevatten. Deze vastenvoorschriften zijn goed in te passen binnen de gebruikelijke voedselverstrekking in de instelling.

  http://www.vsko.be/vvkso/didacweb/verpleegkunde/

  Voorzetsel: voor

  • een voedselverstrekking voor de gebruikers van de voedselbank

  Op vrijdag 30 december 2011 is er een extra voedselverstrekking geweest voor de gebruikers van de voedselbank. Deze extra uitgifte kon gerealiseerd worden door een gift van Evangelische Gemeenschap Sneek EGS.

  http://voedselbanksneek.nl/news-posts/gift-van-de-evangelische-gemeenschap-sneek-egs/,

  in voorzetselgroep


  • manier van voedselverstrekking
  • wijze van voedselverstrekking

  De grootschalige manier van voedselverstrekking en het gesleep met voedsel over grote afstanden vergroten het risico op besmetting met de levensgevaarlijke 'hamburgerziekte'.

  de Volkskrant,

  De stichting is met vijf vrijwilligers begonnen, een aantal dat door de toenemende behoefte aan deze wijze van voedselverstrekking in de loop der jaren dus sterk is toegenomen.

  Meppeler Courant,

  • stopzetting van de voedselverstrekking

  Verbaal en/of fysiek geweld ten opzichte van medewerkers/cliënten leidt tot onmiddellijke stopzetting van de voedselverstrekking.

  http://voedselbankboxtel.nl/Cli%C3%ABnten/huisregels%20ophalen%20pakket.html

  • bioterreur via voedselverstrekking

  'De huidige methoden van productie en distributie van rauw vlees bieden de consument onvoldoende bescherming', vindt Rombouts. Hij geldt al jaren als een autoriteit op het gebied van voedselveiligheid. Hij waarschuwde gisteren ook voor het gevaar van bioterreur via voedselverstrekking. De industriële verwerking van voedsel en de verspreiding ervan over veel landen vergroten de kansen op grootschalige voedselvergiftigingen.

  de Volkskrant,

  • programma's voor voedselverstrekking

  Volgens artikel 33, lid 1, van het Verdrag heeft het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) onder meer tot doel de markten te stabiliseren en redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te verzekeren. Door de jaren heen hebben de in het kader van de regeling uitgevoerde programma's voor voedselverstrekking die twee doelstellingen helpen te bereiken.

  https://www.europa-nu.nl/9353000/1/j4nvhdfdk3hydzq_j9vvj9idsj04xr6/vhyl9lb3wjzz,