vogelflap


vogelflap 1.0

(neologisme)

soort doek die wordt gevormd door een rijtje zwart-witte stroken en die aan hoogspanningskabels wordt opgehangen om te voorkomen dat vogels zich tegen de draden doodvliegen
De beweeglijke en ook 's nachts goed zichtbare vogelflappen dienen als alternatief voor de tot nu toe gebruikte varkensstaarten.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een vogelflap…

is een beschermingsmiddel

 • [Functie] dient om te voorkomen dat vogels zich tegen de draden van hoogspanningskabels doodvliegen
 • [Behandeling of bewerking] worden opgehangen met een helikopter

  Algemene voorbeelden


  Op een hoogspanningsdraad bij Hazerswoude-Dorp worden dinsdag met een helikopter over een afstand van één kilometer vogelflappen aangebracht. Deze moeten ervoor zorgen dat minder vaak vogels tegen de draden botsen. Tennet, de beheerder van het Nederlandse stroomnet, meldt donderdag een proef te gaan doen in het Groene Hart met de flappen.

  Trouw,

  In een bestaande verbinding in het Groene Hart zijn op dinsdag 14 juli zogenoemde Bird Flight Diverters aangebracht. Onderzoek moet komende periode uitwijzen of deze vogelflappen een gunstig effect hebben op de zichtbaarheid van de draden. [...]. Het type vogelflappen dat TenneT gaat aanbrengen zijn door de Duitse netbeheerder RWE Transportnetz Strom (RWE) ontwikkeld samen met vogelbeschermingorganisaties en universiteiten. Deze vogelflappen leveren een aangetoonde vermindering van draadslachtoffers van meer dan 90 procent op en zijn uitgebreid getest en toegepast door RWE in de Duitse transportnetten.

  http://www.randstad380kv-zuidring.nl/nieuws/90-procent-minder-vogelslachtoffers-door-aanpassing-aan-hoogspanningslijnen,

  Etymologie


  Aard herkomst inheems woord
  Vroegste datering 2009