volksverlakkerij


volksverlakkerij 1.0

bedrog tegenover het volk; massale, grootscheepse verlakkerij

Algemene voorbeelden


Niemand heeft pasklare oplossingen voor de problemen van het Midden Oosten. Wie beweert dat hij die wel op zak heeft, bezondigt zich aan volksverlakkerij.

De Standaard,

'En mijn toekomst?' vroeg ik, 'is die nog steeds gunstig?' 'Niet zo gunstig als eerst,' zei mevrouw Ruiter, 'u zit dan met die conjunctie van Mars met Vulcanus in het zesde huis en het zevende was natuurlijk beter.' Maar ze vatte ineens toch medelijden met mij en beloofde dat ze me weldra meer zou kunnen vertellen als ik intussen nu maar niet zo kleinzielig was om die uitzending nog te verhinderen. Zo kleinzielig was ik niet, al vraag ik me af of ik het niet eigenlijk, in naam van de rede en de strijd tegen de volksverlakkerij had moeten zijn.

Twee eendjes en wat brood, Renate Rubinstein,

volksverlakkerij 2.0

iets waarmee men het volk bedriegt; iets bedrieglijks voor het volk

Algemene voorbeelden


Hij wist zeker dat de prachtige etalagepakjes waren bestemd voor degenen die geen familie hadden, niet rijk waren of, zoals hij, een kind waren van ouders die Kerstmis onzin vonden [...]. Pas als hij ook een rol kreeg in het wereldomspannende sprookje kon er sprake zijn van een adembenemend slot. Tot dat moment bleef Kerstmis volksverlakkerij, tenminste, voor de enige persoon die buiten zijn instemming om tot toeschouwer was gemaakt.

Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,