voorval


voorval 1.0

iets wat voorvalt; iets wat min of meer toevallig gebeurt; gebeurtenis

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een voorval…

is een gebeurtenis

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] vindt meestal min of meer toevallig plaats; is iets waar men niet echt iets aan kan doen; is iets waarop men niet echt invloed heeft

  Algemene voorbeelden


  Een van zijn husky's was in een onbewaakt moment op straat doodgereden. Toen de man dat voorval begon te vertellen, schoot hij vol.

  Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

  De regels brachten de herinnering boven aan een voorval van enige maanden eerder.

  De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

  Ze wisten niet dat een van de voorvallen door de onderzoekers was verzonnen.

  http://www.skepsis.nl/pseudoherinneringen.html,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • gebeuren
  • plaatsgrijpen
  • plaatshebben
  • zich afspelen

  "Hoe kon ik overspel plegen met een impotente man?" vroeg ik uitdagend, Guillaume en de rechters aankijkend. Dit voorval greep plaats helemaal bij het begin van het proces. Ik was toen nog strijdlustig, ook al koesterde ik geen hoop op vrijspraak.

  Wij, heksen, Roger Pieters,

  Ik verwachtte uiteraard dat geen van deze eieren zou uitkomen. Een paar van deze eieren waren naar de bodem gezonken en moeten enkele uren onder water hebben gelegen. Dit voorval gebeurde slechts twee weken voor het uitkomen. Een groot deel van mijn werk van dat jaar leek voor niets door zo'n banale fout.

  http://slangen.fol.nl/Blad11.html

  Op de dag dat dit voorval plaats had, stond K. voor de tweede keer aan de deur om zijn toegezegde geld op te halen.

  Meppeler Courant,

  Natuurlijk weet ik dat dit voorval zich afspeelde in de Verenigde Staten, met zijn tradities van geweld en de vrije verkoop van wapens, een land waar alles heviger, groter, intensiever, machtiger gebeurt dan in ons land.

  http://www.aup.nl/pdf/Kohnstammlezing2001.pdf

  • indruk maken op
  • treffen

  'Plotseling stormde er iemand de zaak binnen. Ik was de vitrine aan het uitsoppen, keek op en keek recht in de loop van een revolver. Ik werd met de dood bedreigd door iemand die geld wilde.' Schieten. 'Als je geen geld geeft, schiet ik je kapot', waren letterlijk de woorden waarvan de overvaller zich bediende. Frenay aarzelde niet en gaf de overvaller geld uit de kassa [...]. Het voorval heeft diepe indruk gemaakt op de hele familie Frenay.

  Meppeler Courant,

  Meppeler verliest mountainbike aan fietsendieven bij rijwielvierdaagse [...]. Het voorval trof hem in het bijzonder omdat de 17-jarige Meppeler zes maanden gespaard heeft voor de fiets om samen met zijn 14-jarige gehandicapte broer Andras aan de trektocht mee te kunnen doen.

  Meppeler Courant,

  • aantonen
  • duidelijk maken
  • illustreren
  • tonen

  Parkeerwachters raakten op het Gele Rijdersplein in een ruzie verwikkeld met een Betuwenaar die eiste dat ze een zwerver zouden helpen die bij de fontein daar 'voor dood' leek te liggen. De agenten antwoordden echter dat ze de man kenden en dat er niets met hem aan de hand was [...]. Dit zonderlinge voorval maakt duidelijk dat ook bij de politie een zekere onverschilligheid kan ontstaan ten opzichte van zwervers als gebruikelijk onderdeel van het stadsbeeld.

  Arnhemse Courant,

  Het voorval illustreert hoezeer vakbonden en curatoren elkaar blijven wantrouwen.

  De Standaard,

  Het voorval illustreert weer eens hoe hachelijk het is zich op een van de soorten verontreinigingen te concentreren.

  NRC,

  Het voorval toont aan dat de genialiteit van Horta's architectuur nog altijd niet volledig wordt begrepen.

  De Standaard,

  Dit voorval toont op schrijnende wijze hoe waardenloos tolerant onze maatschappij staat tegenover gesol met kinderen.

  De Standaard,

  als object bij een werkwoord


  • een voorval betreuren

  'Ik betreur het voorval ten zeerste', verontschuldigde Senna zich donderdag bij aankomst in Adelaide, waar dit weekeinde de GP van Australië, de laatste van het seizoen, wordt gehouden.

  Meppeler Courant,

  • zich een voorval herinneren

  Hij kan zich het voorval nog precies herinneren.

  NRC,

  • een voorval meemaken

  Het was een soort spel geworden om te kijken wie het meest spectaculaire voorval had meegemaakt gedurende de dag, maar tot nu toe had zijn broer hem nog elke dag verslagen.

  Ritueel des doods, Willem Zebregs,

  Na de pauze vertelde hij verschillende voorvallen, die hij in zijn loopbaan in het Sociaal Culturele werk had meegemaakt.

  Meppeler Courant,

  • een voorval melden bij

  Zij heeft het voorval bij de politie gemeld.

  http://www.cidi.nl/html/antisem/asr-nl-04.frameset.html,

  's Avonds meldde haar vader het voorval bij het politiebureau.

  Meppeler Courant,

  Het overgrote deel van de voorvallen wordt niet bij de politie gemeld en de voorvallen die wel worden gemeld, worden voor een deel niet adequaat bijeengebracht in een centraal databestand.

  Het Parool,

  • een voorval onderzoeken

  De Franse wielerbond kreeg [...] de opdracht het voorval te onderzoeken.

  NRC,

  • een voorval rapporteren

  Een bewaker rapporteerde het voorval bij de wedstrijdleiding.

  Meppeler Courant,

  • een voorval stilhouden

  Hij had het voorval het liefst stil gehouden, maar dat was niet meer mogelijk toen bij de competitieleider uitstel voor de twee wedstrijden moest worden gevraagd.

  NRC,

  • een voorval vertellen

  Pas 's avonds vertelde hij het voorval aan zijn moeder die hem aanraadde naar de dokter te gaan.

  De Standaard,

  • een voorval zien

  Een getuige zag het voorval en noteerde het kenteken.

  Meppeler Courant,

  met adjectief ervoor


  • een afgrijselijk voorval
  • een amusant voorval
  • een anekdotisch voorval
  • een banaal voorval
  • een bepaald voorval
  • een betreurenswaardig voorval
  • een bijzonder voorval
  • een dramatisch voorval
  • een echt voorval
  • een eerder voorval
  • een frappant voorval
  • een gek voorval
  • een gelijkaardig voorval
  • een gelijksoortig voorval
  • een gevaarlijk voorval
  • een gênant voorval
  • een gruwelijk voorval
  • een klein voorval
  • een ludiek voorval
  • een lullig voorval
  • een macaber voorval
  • een markant voorval
  • een memorabel voorval
  • een merkwaardig voorval
  • een miniem voorval
  • een mysterieus voorval
  • een naar voorval
  • een nachtelijk voorval
  • een nefast voorval
  • een onaangenaam voorval
  • een onbeduidend voorval
  • een onbenullig voorval
  • een onbetekenend voorval
  • een ongehoord voorval
  • een ongelukkig voorval
  • een ongewoon voorval
  • een onnozel voorval
  • een onvermijdbaar voorval
  • een onvoorzien voorval
  • een opmerkelijk voorval
  • een persoonlijk voorval
  • een pijnlijk voorval
  • een prachtig voorval
  • een rampzalig voorval
  • een recent voorval
  • een saillant voorval
  • een soortgelijk voorval
  • een specifiek voorval
  • een spectaculair voorval
  • een spijtig voorval
  • een telefonisch voorval
  • een tragisch voorval
  • een triest voorval
  • een uniek voorval
  • een verschrikkelijk voorval
  • een vervelend voorval
  • een vreemd voorval
  • een vreselijk voorval
  • een willekeurig voorval
  • een zeldzaam voorval
  • een zonderling voorval
  • een zwaarwichtig voorval
  • actuele voorvallen
  • afschuwelijke voorvallen
  • banale voorvallen
  • belangrijke voorvallen
  • bepaalde voorvallen
  • beroemde voorvallen
  • betreurenswaardige voorvallen
  • concrete voorvallen
  • dagelijkse voorvallen
  • denkbare voorvallen
  • doldwaze voorvallen
  • dramatische voorvallen
  • eerdere voorvallen
  • frequente voorvallen
  • geheimzinnige voorvallen
  • gelijkaardige voorvallen
  • gewone voorvallen
  • grappige voorvallen
  • gunstige voorvallen
  • herkenbare voorvallen
  • historische voorvallen
  • humoristische voorvallen
  • kleine voorvallen
  • kleinschalige voorvallen
  • komische voorvallen
  • korte voorvallen
  • leuke voorvallen
  • merkwaardige voorvallen
  • minuscule voorvallen
  • mystieke voorvallen
  • nare voorvallen
  • nieuwe voorvallen
  • onbekende voorvallen
  • onbenullige voorvallen
  • onverklaarbare voorvallen
  • onvoorziene voorvallen
  • onzekere voorvallen
  • opzienbarende voorvallen
  • persoonlijke voorvallen
  • plezierige voorvallen
  • prettige voorvallen
  • ranzige voorvallen
  • recente voorvallen
  • specifieke voorvallen
  • talrijke voorvallen
  • toevallige voorvallen
  • tragische voorvallen
  • verschillende voorvallen
  • vervelende voorvallen
  • vreemde voorvallen
  • vroegere voorvallen
  • welbekende voorvallen
  • de overige voorvallen

  De neiging bestaat hier, misschien meer dan in het buitenland, om achter elk zwaarwichtig voorval politieke bemoeienissen te zoeken.

  De Standaard,

  Als ze de grens over moesten keken de boeren niet op of om, maar zagen alles en konden, na lange tijd nog, en op de minuut af, zich elke gebeurtenis herinneren, elk vreemd voorval dat had plaatsgevonden, ieder incident dat zich in de buurt van 'hun' grensstenen had afgespeeld.

  De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

  Nu zou ik graag van u willen weten of er zich de afgelopen periode vreemde voorvallen hebben voorgedaan, of dat u misschien dezelfde post heeft ontvangen.

  Ritueel des doods, Willem Zebregs,

  Na het vreselijke voorval was haar lichaam gestopt met de ontwikkeling die pas was begonnen.

  Arend, Stefan Brijs,

  Het riep associaties op met vroegere voorvallen, dingen uit hun eerste huwelijksjaren.

  Congres in Salzburg, Monda De Munck,

  Parkeerwachters raakten op het Gele Rijdersplein in een ruzie verwikkeld met een Betuwenaar die eiste dat ze een zwerver zouden helpen die bij de fontein daar 'voor dood' leek te liggen. De agenten antwoordden echter dat ze de man kenden en dat er niets met hem aan de hand was [...]. Dit zonderlinge voorval maakt duidelijk dat ook bij de politie een zekere onverschilligheid kan onstaan ten opzichte van zwervers als gebruikelijk onderdeel van het stadsbeeld.

  Arnhemse Courant,

  Uit Aragon berichtten de gouverneurs over de opstanden die sinds de welbekende voorvallen in Zaragoza onrust en verwarring hadden gebracht in vele steden.

  Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

  Dit zou het wettige gezag formeel toegang geven tot een willekeurig voorval in het verleden van het individu zonder dat er eerst een formele procedure aan vooraf hoefde te gaan.

  Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

  De secretaris van de KNVB moet zijn collega's in Zwitserland voor 8 maart op de hoogte stellen van de resultaten uit de kwartfinales, waarna The Organizing Committee of the UEFA Club Competitions zich eind deze maand zal buigen over het zeldzame voorval.

  NRC,

  Na de pauze vertelde hij verschillende voorvallen, die hij in zijn loopbaan in het Sociaal Culturele werk had meegemaakt.

  Meppeler Courant,

  Het was alsof dat verschrikkelijke voorval zelfs niet helemaal tot hun bewustzijn doordrong, ik bedoel: als er van bewustzijn nog sprake kan zijn.

  Drugs, Jef Geeraerts,

  Een paar onschuldige, maar niettemin vervelende voorvallen.

  Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

  Gelukkig hebben weinig bezoekers van de rouwdienst weet gehad van het zeer vervelende voorval.

  De Telegraaf,

  In zijn jongste roman wordt een soortgelijk voorval beschreven.

  De Standaard,

  Een deel van zijn takenpakket, waaronder dit specifieke voorval, is aan Peter Fossen overgedragen.

  De Telegraaf,

  Volgens de onderminister heeft de werkgroep zich [...] beijverd materiaal te vergaren dat van nut zou kunnen zijn voor een procesgang, door zoveel mogelijk te werken met specifieke voorvallen, getuigenverklaringen en andere rapporten.

  NRC,

  Het was een soort spel geworden om te kijken wie het meest spectaculaire voorval had meegemaakt gedurende de dag, maar tot nu toe had zijn broer hem nog elke dag verslagen.

  Ritueel des doods, Willem Zebregs,

  Het spijtige voorval wierp een zwarte schaduw over het wedstrijdverloop.

  De Standaard,

  Zwart Zuid-Afrika herinnert zich goed talrijke voorvallen waarbij het vuur zonder pardon werd geopend op demonstranten met een zwarte huidskleur.

  NRC,

  Bert zou haar strelen en het telefonische voorval voor iets anders aangrijpen.

  God's gym, Leon de Winter,

  Kleine, soms onverklaarbare voorvallen gingen een eigen leven leiden.

  http://home.pi.be/~tthijs/art13.html

  Het doel van deze compensatie is niet om een nalatigheid te vergoeden, maar om een toelage toe te kennen aan personen die het slachtoffer geworden zijn van een onvermijdbaar voorval.

  http://minsoc.fgov.be/press_releases/nl/aelvoet/2001/2001_09_19.htm,

  Toeval is een gebeurtenis of een omstandigheid die vooraf niet voorzien of gewild, niet te berekenen is geweest. Een onberekenbaar, onvoorzien voorval.

  Toeval, Lieven Baeyens,

  Dat was het voordeel van afspraken met professionals, dacht hij, en toch loopt er altijd gemiddeld bij één van de vijf opdrachten iets belangrijks mis vanwege onvoorziene voorvallen.

  De Coltmoorden, Jef Geeraerts,

  Verzekeraar heeft daartegen aangevoerd dat een verzekering niet met terugwerkende kracht kan worden gesloten in die zin dat zij ook dekking biedt tegen onzekere voorvallen die reeds hebben plaatsgevonden.

  http://www.google.nl/search?q=cache:TpRKNTIABt0J:www.klachteninstituut.nl/register/2000-020%2520Med.doc+diligent+site:.nl=nl=lang_nl,

  Begin deze maand memoreerde de Financial Times een opmerkelijk voorval waarbij Barings was betrokken.

  NRC,

  Als hij een paar turfjes in de kelder ging halen kwam hij al terug met lange verhalen over zijn wederwaardigheden op dit tochtje ondervonden, en men zal zich dus voor kunnen stellen welke opzienbarende voorvallen hem op hun ritten te paard overkwamen.

  Een zwervend bestaan, Bob den Uyl,

  Dit illustreer ik aan de hand van een persoonlijk voorval: bij ons thuis hebben we paarden die rustig grazen in de wei.

  http://www.schamper.rug.ac.be/schamper358/358-lezersgrief-jacht.html,

  Als het persoonlijke voorvallen betreft is het vaak lastig om de mate van telescopie nauwkeurig te meten.

  Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

  De journalist Lorencito Quesada, die van elk miniem voorval verslag doet in bombastische artikelen.

  NRC,

  Het leven, om even tot Tolstoj terug te keren, is een lange serie van minuscule voorvallen die om integratie vragen.

  http://www.aup.nl/pdf/JaarredesUvA2000.pdf,

  Sandro Donati [...] verwijst ook naar een mysterieus voorval in de loop van de maand mei van vorig jaar.

  De Standaard,

  De mystieke voorvallen uit de overlevering leven er [...] nu nog voort.

  http://www.hofvansolms.nl/htm/legende/tekstlegende.htm

  Er is zelfs een medeplichtige, een chef-kok met een rode neus die in Lenglumé's bed is beland maar die evengoed te bezopen was om zich ook maar iets van het nachtelijk voorval te herinneren.

  De Standaard,

  Het nare voorval spookte de volgende ochtend nog door zijn hoofd.

  De stenen toren, Jo Claes,

  Zo waren er veel meer nare voorvallen.

  http://www.palliatievezorg.nl/03.html,

  Exxon dreef reeds op een sterk verzwakte aantrekker, klaar om door om het even welk nefast voorval haast voorgoed uit evenwicht te worden geslagen.

  (onbekend) ,

  Ik zou zelfs een soort geautomatiseerd zoekprogramma kunnen opzetten dat via kortstondige wormgaten voortdurend rondspeurt naar nieuwe voorvallen, waar en wanneer ter wereld ook.

  Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

  Een 'technische storing' was de oorzaak van het ludieke voorval.

  NRC,

  Het valt niet mee om naar het grote gedachtegoed te leven als zich weer een lullig voorval voordoet, schreef ze een paar dagen later.

  De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

  De Telegraaf en het RTL4-programma 5-uurshow vonden zijn relaas dermate aangrijpend dat ze ruim aandacht aan het macabere voorval besteedden.

  Meppeler Courant,

  Markant voorval was dat Kalma bij de stand 20-21 zijn bat dwars doormidden sloeg!

  Meppeler Courant,

  In zijn persoonlijke geschiedenis bevond zich niet één memorabel voorval met sneeuw - alsof sneeuw het gebeuren altijd had stilgezet.

  Het samenzijn, Jan Meyers,

  Na drie minuten deed zich een merkwaardig voorval voor.

  Meppeler Courant,

  Het van oudsher voor de blanken vredige gebied wordt geteisterd door merkwaardige voorvallen, zo vertelde hij dertig jaar geleden.

  Onrust in Transvaal, Harry Bouts,

  Vele waargebeurde versies van historische voorvallen - de Cubaanse raketcrisis, Watergate, de val van de Berlijnse Muur, het instorten van de euro - bleken [...] tamelijk mistig, verwarrend en ingewikkeld.

  Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

  Enerzijds is er sprake van aangrijpende gebeurtenissen, anderzijds zijn er ook veel humoristische voorvallen op de Henry Dunant.

  Meppeler Courant,

  Stichting HOEK geeft cliënten handvatten om het tij te keren, mechanismen te ontgroeien, de draagkracht te versterken. Concreet via het leven van alledag, via kleine voorvallen en gewone vragen, via praktische tips en positieve steun.

  http://www.vrouwenopvang-nbr.nl/StHoek.htm

  Terrorisme is in de regel iets wat we associëren met geïsoleerde en kleinschalige voorvallen.

  http://users.pandora.be/jan.van.duppen/j_gelezen.htm#12

  Hij had een kluchtig repertoire waarin hij komische voorvallen en sensationele gebeurtenissen bezong.

  http://www.gentsefeesten.be/geschiedenis/aindex.htm,

  Op de achterkant van lucifersdoosjes maakt hij tekeningen, als miniaturen zo klein, van gezichten, voorwerpen, dingen, huizen, mensen of scènes in de straten van Amsterdam, of miniscule notities van dromen, ontmoetingen, korte voorvallen, telefoonnummers, schetsen, ideeën en herinneringen.

  De Standaard,

  Het waren anekdotes, leuke voorvallen die één of andere vriend, kennis of familielid waren overkomen oftewel jeugdherinneringen uit de "goeie ouwe tijd".

  http://home2.pi.be/gmerckx1/htmldoc/spoken1.htm#Inleiding

  Indien ik dit klein voorval vertel is het met een wel bepaalde bedoeling.

  De ark en de ratten, Erik Van Ruysbeek,

  Terwijl elders een prof vooraan een verhaal komt vertellen waaruit de praktijk meestal nadien moeten worden afgeleid, klimt de UM vanuit de praktijk - in het begin zelfs eenvoudige, voor de nieuwelingen herkenbare voorvallen - op naar de vorming van een theorie.

  De Standaard,

  Als dat gênante voorval [...] nooit had plaatsgevonden, was ik ongetwijfeld ook op zondag dertien april afgedaald naar de onderwereld van mijn lust.

  Rupert: een bekentenis, Ilja Leonard Pfeijffer,

  Tijdens de les citeerde Clemens grappige voorvallen uit de boeken van Bob den Uyl of hij droeg op theatrale wijze monologen uit Hamlet voor.

  Alle vogels van de wereld, Daphne Buter,

  Het was dit gruwelijke voorval dat de nieuwe machthebbers in Kigali carte blanche gaf.

  De Standaard,

  Voor de latere levensjaren hoeft de Kreeftmens dus geen angst en zorg te hebben, omdat deze meestal succes en welstand brengen en bijzonder gunstige voorvallen zich zullen voordoen.

  http://www.spiritueelmagazineonline.com/astrologie/astrologie.htm

  Twaalf jaar later werd de herinnering weer brandend actueel. Niet alleen omdat de beelden op het reuzescherm van het olympische stadion werden vertoond, maar vooral omdat een gelijkaardig voorval Decker (37 intussen) bijna een olympisch ticket voor de 5.000 meter kostte.

  De Standaard,

  Eurotunnel heeft een onderzoek ingesteld om te zien welke ingrepen mogelijk zijn om gelijkaardige voorvallen te vermijden.

  De Standaard,

  Luke was er niet zeker van of Joan op de hoogte was van dit speciale incident of een gelijksoortig voorval.

  De wolvenlus, Nicholas Evans,

  Geheimzinnige voorvallen laten niet lang op zich wachten.

  De Standaard,

  Een ruzie of een gek voorval waarbij je denkt: 'Hé deze situatie heb ik exact meegemaakt gehad, maar ik kan me er niets van herinneren'.

  http://users.tijd.com/delink/,

  Dan verhaalt hij ook nog van een ander gevaarlijk voorval.

  Meppeler Courant,

  De volksverbeelding toverde gewone voorvallen om tot bovenmenselijke feiten.

  http://users.pandora.be/ellenadams/volksgeloof.htm

  Het meest frappante voorval viel te noteren in de 110 meter horden.

  De Standaard,

  Alhoewel het hier niet om frequente voorvallen gaat, meent de commissie dat deze misverstanden nóg meer vermeden moeten worden.

  http://www.vlir.be/vlir/onderwijs/v37.htm,

  De uitzending schokt Duitsland temeer omdat een eerder voorval van kannibalisme in een bredere context wordt geplaatst.

  Rotterdams Dagblad,

  Dat zou, gezien eerdere voorvallen in de Nederlandse markt voor consumentenproducten, de schade binnen de perken kunnen houden.

  NRC,

  Het kan zijn dat de inbeelding een echt voorval weer naar boven hielp komen, maar de kans is volgens Loftus groter dat de proefpersonen nadien gewoon meer vertrouwd waren met de gebeurtenis en vertrouwdheid verwisselden met sterkte van herinnering.

  De Standaard,

  Een avond boordevol hilarische situaties, doldwaze voorvallen en vooral onverwacht.

  http://www.defranseschool.nl/index.html

  Toch weet O'Brien dat hij altijd met dat dramatische voorval uit New Orleans zal worden geconfronteerd.

  NRC,

  Het Ransomscript bracht me de noodzakelijke onverwachte wendingen en dramatische voorvallen om de toeschouwers te intrigeren en hen nieuwsgierig te maken.

  De Standaard,

  Alle denkbare voorvallen zullen moeten worden geëvalueerd op kans en gevolg waarna passende maatregelen genomen kunnen worden.

  http://www.profi-sec.nl/index.htm

  In de eerste fase van het project werken we het thema zorgverbreding uit door in vraaggesprekken met individuele leraren na te gaan welke concrete voorvallen zij in hun dagelijkse praktijk associëren met zorgverbreding.

  http://www.dagvandeleraar.nl/,

  De dagelijkse voorvallen en incidenten zijn bepalender voor het verloop van de onderneming dan de strategische blauwdrukken die er aan ten grondslag liggen.

  NRC,

  Dit is een kwestie van feiten, d.w.z. een kwestie m.b.t. wat daadwerkelijk gebeurde tijdens een bepaald voorval en de beslissing van de op de baan fungerende officials is daarom onherroepelijk.

  http://www.vtv.be/reglementen/pdf/02REG_p16_tennisspelregels.PDF

  Soms kan er om bepaalde voorvallen bij Dordrecht ook wel worden gelachen.

  NRC,

  Wij zouden ons blootstellen aan het gerechtvaardigde verwijt dat wij, verblind door de glans van uiterlijke schijn, slechts beroemde voorvallen nagaan en met een lichtvaardig zwijgen voorbijgaan aan alles wat in minder glansrijke gebeurtenissen getuigt van de grootheid van onvergankelijke waarheden.

  Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

  Toen kwam vast te staan dat er een onregelmatigheid was gebeurd, nam ik daarvoor de verantwoordelijkheid op me via een brief van directeur-generaal Alex Schaub. Daarin werd toegegeven dat het om een betreurenswaardig voorval ging dat niet had mogen gebeuren.

  Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

  Onnodig eraan toe te voegen dat zo'n tafereel gênant was en door het gegil van die vrouw zelfs tot een bescheiden volkstoeloop leidde, maar nu de VTM z'n eigen Teletekst heeft, kunnen zulke betreurenswaardige voorvallen vermeden worden.

  Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

  Men neemt aan dat dit in normale omstandigheden ook niet kan, maar dat men hier met een bijzonder voorval te maken heeft.

  De Standaard,

  Een recent, afgrijselijk voorval, heeft me weer eens met mijn neus op de misère gedrukt die gebrekkige kennis van het Frans en van Frankrijk met zich meesleept.

  Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

  Ik verzeker u dat ik niet dagelijks met dit soort afschuwelijke voorvallen geconfronteerd word.

  De lift: naar het filmscenario van Dick Maas, Gerben Hellinga,

  Naast gebeurtenissen uit het verleden, wil het Bureau Ethiek tevens actuele voorvallen ter tafel brengen.

  http://www.mindef.nl/nieuws/defensiebladen/content/011199_ethiek.html,

  Men denke aan een amusant voorval uit de jaren dertig, toen de Schotse dichter Hugh McDiarmid een gedicht publiceerde over een zeemeeuw, dat door de critici juichend werd ontvangen en beoordeeld werd als een perfect voorbeeld van expressionistische poëzie.

  http://www.bijbelgenootschap.nl/

  Ik wil beginnen met een anekdotisch voorval vorig jaar omstreeks deze tijd in dit gebouw.

  http://www.eerstekamer.nl/,

  De ommekeer komt door een heel banaal voorval: de weggelopen hond van de vrouw van de slager.

  De maquette: verslag, Jean Pierre Van Rossem,

  Is het niet tragisch als soldaten in hun laatste brieven alleen over banale voorvallen schrijven en dan breekt opeens alles af?

  Het onvermogen, Giovanni Peirs,

  Maar er zijn toch nog àndere belangrijke voorvallen. Je gaat op reis, of je bent verdrietig, of je schrijft een gedicht, of er komt een storm, of een paard breekt los.

  Congres in Salzburg, Monda De Munck,

  Het enige echt onaangename voorval was de grote luchtballon die men bij de avant-première op zondagavond vlakbij de "boog" van FTI Technoland probeerde op te laten zonder toestemming van de autoriteiten of van de Stichting FTI.

  De Standaard,

  Maar waarom herinnert die man zich nu juist zo'n onbeduidend voorval?

  Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

  Het verschil tussen de wijze en dwaze maagden is, dat de wijze goede voorbereidingen hebben getroffen: rekening houdend met onbekende voorvallen en omdat de fakkel maar ongeveer een kwartier brandde, namen zij reserveolie mee.

  http://www.studiebijbel.nl/

  Ik ben het hele onbenullige voorval met die ambtenaar totaal vergeten.

  Een treurige afdronk, Levi Weemoedt,

  Wat hem trouwens vooral verwonderde was dat hij zich zo weinig kon herinneren van de belangrijke gebeurtenissen in zijn leven, terwijl hij van zoveel onbenullige voorvallen filmisch scherpe herinneringen bewaarde.

  Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

  De herinnering aan een mens die het voorwerp of de getuige was van een onbetekenend voorval, maar die dat toch nooit is vergeten.

  Calvados, Elvis Peeters,

  Dit gebeuren kwam pas terug toen ik [...] huiswaarts keerde en de plek passeerde waar dit ongehoorde voorval plaats had gevonden.

  Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

  Vincent Grivet, algemeen directeur van Wanadoo België verklaarde aan het magazine Inside Internet: "Gratis internet, dat is een ongelukkig voorval dat door de geschiedenis bepaald werd."

  http://www.hvangool.be/dds.htm,

  Indien de verontreiniging of aantasting het gevolg is van een ongewoon voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen.

  http://www.milieuom.nl/nota.pdf,

  Het is onbegrijpelijk, maar dat onnozele voorval met de contessa bracht me totaal uit mijn evenwicht.

  De hemelvaart van Massimo en Lui oog, Oek de Jong,

  Een pijnlijk voorval, de heer Peter Rozenburgh - met 'gh', hij was van goede familie - zat in het gekkenhuis.

  De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

  Dat boek is ook al geen geslaagde melodie, want Pavarotti dist samen met William Wright een potpourri op van prettige en minder plezierige voorvallen.

  De Standaard,

  Ik herinnerde me dat prachtige voorval van onze eerste keer.

  Meppeler Courant,

  Het was Gerdien die haar bij de filosofische kunstkring had gehaald waar ze zich, na het rampzalige voorval met Barend, niet meer vertoond had: ze had geen lust meer gehad in nog zo'n avond, als Barend zich daarna zo aan haar vertoonde.

  Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

  Ranzige voorvallen en heb- en bemoeizucht bezoedelden het sportieve imago in de Verenigde Staten, dat jarenlang zo fris en stralend leek.

  Meppeler Courant,

  Hij schreef over alles, liefde, milieuvervuiling, godsdienst, gekkenhuizen, de dood, rare voorvallen.

  De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

  Dat zal niet altijd even gemakkelijk zijn gezien de recente voorvallen.

  NRC,

  Het meest saillante voorval uit Picasso's biografie in de beschouwde periode is ongetwijfeld de diefstal van twee antieke Iberische beelden uit het Louvre.

  De Standaard,

  Geregeld, op cruciale (of juist 'dode') momenten van de dag, achter deze machine kruipen om de voortgang van de werkzaamheden en de overige voorvallen en invallen van de dag te noteren.

  Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

  Het leven is een grillige aaneenschakeling van merkwaardige en hoogst toevallige voorvallen waar je geen greep op hebt.

  De Standaard,

  Tragische voorvallen van dit soort zijn niet te vermijden.

  De Standaard,

  De directie van Roelfsema wil 'voor de rust van nabestaanden' geen commentaar op het tragische voorval geven.

  Dagblad van het Noorden,

  Dit trieste voorval danken wij aan het onsportief gedrag van mensen die denken dat ze een rivier kunnen bezitten.

  http://home.planetinternet.be/~canvar/kanovaren.html

  Het gaat helaas niet om een uniek voorval, wel om het logisch gevolg van een algemeen gebrek aan inzicht in de manier waarop met administratieve informatie dient omgesprongen te worden.

  De Standaard,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • bovenstaand voorval
  • een vernietigend voorval
  • een volgend voorval
  • afwijkende voorvallen
  • ontluisterende voorvallen
  • schokkende voorvallen
  • schrijnende voorvallen

  De CIA-direkteur noemde de zaak-Ames, tegenover de Kongreskommissie die zich over de aktiviteiten van de inlichtingendienst buigt, "een vernietigend voorval waarvan we nog jaren zullen moeten bekomen".

  De Standaard,

  In deze rubriek heb ik het makkelijk, ik hoef geen experimentele verhaallijnen te bedenken, maar kan me beperken tot geïsoleerde schokkende voorvallen.

  NRC,

  Het werken met migratie en uitgeprocedeerde vluchtelingen leidt steeds weer tot reageren op repressie, schrijnende voorvallen en de zoveelste aanscherping in het vreemdelingenbeleid.

  http://www.autonoomcentrum.nl/

  Amsterdam, waar het bovenstaande voorval werd opgetekend, is geen uitzondering.

  Intermediair,

  We voegen soms iets toe, halen iets weg, knutselen aan de logica, vullen stukken in die wat vervaagd zijn en vlechten er soms zelfs volstrekt afwijkende voorvallen doorheen.

  Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

  Er valt te genieten van [...] een groot aantal ontluisterende voorvallen op en achter het podium van 'de World'.

  NRC,

  Uit de fouten leer je voor een volgend voorval.

  http://www.kerknet.be/kerkenleven/klapstoel.html,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • gemelde voorvallen
  • genoemde voorvallen
  • verborgen voorvallen
  • vergeten voorvallen
  • vermelde voorvallen
  • verzekerde voorvallen

  Iemand die deelneemt aan auditing [...] moet zijn aandacht naar binnen richten, naar de verste uithoeken van zijn reactief verstand, om daarin verborgen voorvallen uit het verleden op te diepen, waaronder vorige levens, om antwoorden te vinden op auditingvragen en de schadelijke energie opgeslagen in de mentale beeldplaatjes van deze voorvallen uit te wissen, en daardoor verlichting van spirituele problemen te verkrijgen.

  http://www.scientology.nl/

  In 1821 schreef De Quincey in Confessions of an English opium-eater over een negenjarig meisje dat in een rivier was gevallen en op het punt stond te verdrinken 'toen ze in een ogenblik haar hele leven zag, met al zijn vergeten voorvallen, voor haar uitgespreid als in een spiegel, niet achtereenvolgens maar gelijktijdig; en ze had even plotseling het vermogen gekregen het geheel en ieder deel te begrijpen.'

  Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

  Het afsluitend lied kon worden beschouwd als de samenvatting van een hele loopbaan: de vermelde voorvallen zijn echt gebeurd.

  De Standaard,

  In geval van schade moeten verzekerden of zijn rechtverkrijgenden het volgende doen: 12.1. binnen 3 x 24 uur na het verzekerde voorval de agent bij wie de verzekering is afgesloten op de hoogte stellen van de annulering van het reis- of huurarrangement.

  http://www.cirkel.nl/

  Het jaaroverzicht antisemitische incidenten dat CIDI samenstelt komt grotendeels tot stand op grond van de bij CIDI en bij antidiscriminatiebureau's gemelde voorvallen.

  http://www.cidi.nl/html/antisem/asr-nl-04.frameset.html,

  Bij alle genoemde voorvallen waren ooggetuigen aanwezig.

  NRC,

  in voorzetselgroep


  • aan een voorval terugdenken
  • de herinnering aan het voorval

  Nu hij aan het voorval terugdacht kon hij zich niet voorstellen waarom hij het jongetje met zo veel kleinerend vertoon zou hebben weggesnauwd, als er niet ook een zekere machtswellust bij was gekomen.

  Een valse nicht, Guus Vleugel,

  Slaman kwam tot bezinning, maar de herinnering aan het voorval bleef.

  De hemelvaart van Massimo en Lui oog, Oek de Jong,

  • bij een voorval betrokken raken
  • bij een voorval betrokken zijn

  Ook de politie raakte bij het voorval betrokken.

  Nieuwsblad van het Noorden,

  De agenten die bij het voorval betrokken waren, lieten de hevig bloedende Safak achter op het trottoir voor het bureau.

  De Standaard,

  • een onderzoek naar een voorval
  • een onderzoek instellen naar een voorval

  Dit is een traditionele fase met het onderzoek naar het voorval, de dader.

  http://users.pandora.be/strafrecht-strafuitvoering/gevangenisstraf.pdf,

  De politie, die eerst na het incident ter plekke was, stelt nog een nader onderzoek in naar het voorval.

  Meppeler Courant,

  • commentaar geven op een voorval
  • reageren op een voorval
  • terugkijken op een voorval

  Net als in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, enkele weken geleden, is er binnen de Gereformeerde Kerkgemeente met ontsteltenis gereageerd op het voorval.

  Meppeler Courant,

  Runhart wilde na afloop van de wedstrijd geen enkel commentaar geven op het voorval.

  Meppeler Courant,

  'Ik vond dit helemaal niet in het beeld van de wedstrijd passen zo'n rode kaart', keek Gritter terug op het voorval.

  Meppeler Courant,

  • klagen over een voorval
  • nadenken over een voorval
  • praten over een voorval
  • spreken over een voorval
  • tekst en uitleg geven over een voorval
  • vergaderen over een voorval
  • vertellen over een voorval
  • zwijgen over een voorval

  Over het voorval nadenkend, een half uur later en kilometers verder, kon ik me wel voor mijn kop slaan dat ik niet nauwkeurig had geïnformeerd naar het doel en de zin van die chimpansee.

  Een zwervend bestaan, Bob den Uyl,

  Ik zal Reynierse straks de nodige tekst en uitleg geven over het voorval van zaterdagavond.

  NRC,

  De Roemeense officials vergaderden gisteren over het voorval en besloten daarna schriftelijk te reclameren.

  De Standaard,

  We hebben over het voorval gepraat.

  Meppeler Courant,

  In Libanon zelf is over het voorval nooit gesproken.

  http://www.nedvets.nl/index1.htm,

  Rulmont zweeg vijf jaar over het voorval.

  De Standaard,

  We zullen niet klagen over het voorval.

  Meppeler Courant,

  Van een verpleger, die me de volgende morgen proestend van het lachen over het voorval vertelde, hoorde ik, dat hij zijn enkel had verstuikt.

  De zwevende camera, Arjan Mandemakers,

  • getuigen van het voorval
  • melding doen van het voorval
  • melding maken van het voorval

  Eventuele getuigen van het voorval kunnen zich melden bij de Hoogeveense politie.

  Meppeler Courant,

  De hoofdscheidsrechter moet naar de organiserende instantie een rapport sturen waarin hij melding maakt van het voorval.

  http://www.volic.org/home.htm

  De exploitant doet onmiddellijk melding van het voorval en van de (overwogen) maatregelen bij de burgemeester en de milieu-inspectie.

  http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/syllabus_milieurecht.pdf

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: bij

  • een voorval bij iemand of iets

  Zij vertelt het voorval bij de beenhouwer aan haar moeder.

  Emily Beyns, of Het heilig zwijgen. Dl. 1: Verwanten, Clem Schouwenaars,

  Wat Spruyt als asociaal betitelt, is een recent voorval bij de gemeente Leeuwarden.

  http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp?artID=13116,

  In haar gedachten speelde zich het voorval bij de put keer op keer opnieuw af.

  Minnares van de duivel, Naima el Bezaz,

  De verschuiving van normale moederbinding naar dubbele binding (liefde-haat) moet in die periode zijn ontstaan, onder andere door een voorval bij mijn grootmoeder.

  Verzameld proza, Jotie T'Hooft,

  Voorzetsel: in

  • een voorval in een periode
  • een voorval in een plaats

  De arme senioren zijn vast nog van streek door het voorval in het café.

  Kras, Peter Terrin,

  Dat is precies waarover in Taiwan na dit voorval in september een levendige discussie is ontstaan.

  De Standaard,

  Maar het voorval in de rue du Départ was ook het startschot van een spurt naar de boekhandels.

  De Standaard,

  Bij een ander voorval in april werden een Italiaanse zakenman en zijn Maleisische vrouw achternagezeten door een bende van dertig motorrijders in het centrum van Kuala Lumpur.

  De Standaard,

  Stel dat ik uit mijn nieuwsstudio in Seattle regelrecht een wormgat kon openen naar dit voorval in Cairo - en stel dat dat wormgat groot genoeg was om er beelden van dat voorval doorheen te transporteren.

  Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

  Voorzetsel: met

  • een voorval met iemand of iets

  Alhoewel het meestal haar grote broer van 4 is die ik achter het behang wil plakken, wil ik toch een voorval met Willemijn van bijna 3 kwijt.

  http://www.ouders.nl/xinz9905.htm

  Na het voorval met de klap en de opsluiting zon Arend op een manier om te ontsnappen aan de macht van zijn moeder, die, nu ze een drempel had overschreden, hem steeds vaker sloeg.

  Arend, Stefan Brijs,

  In het belang van de openbare veiligheid, alsmede van het opsporingsonderzoek is het van wezenlijk belang, dat de politie onmiddellijk in kennis wordt gesteld van voorvallen met gevaarlijke stoffen.

  http://www.rotterdam.nl/rotterdam/internet/overig/rdm/download/01apv.pdf,

  Als het voorval met de rookbom zich binnenkort op een andere locatie herhaalde, hoefde Van In zich niet ongerust te maken, dan waren zij het mikpunt niet.

  Pandora, Pieter Aspe,

  Later zegt ze tegen de psychiater: 'Het voorval met de jongen gaf de doorslag'.

  http://www.boekverslag.com/

  De diepgewortelde haat waarvan het voorval met de zigeunervrouw getuigt, laat toe te voorspellen dat dit deel van de opdracht van Untaes niet zo vlekkeloos zal verlopen.

  De Standaard,

  Indien hij een man van de brigade De Pinte had genomen zoals Guido Boel van plan was geweest, omdat de Bob te weinig personeel had vanwege de vakantie, dan was het voorval met de generaal een minuut later naar het district doorgetelefoneerd geworden.

  De Coltmoorden, Jef Geeraerts,

  Het was pas na een voorval met Jan Jakhals dat Bran begon in te binden.

  http://www.patricklagrou.be/06TmainSK.htm

  Voorzetsel: op

  • een voorval op een plaats

  Enerzijds is er sprake van aangrijpende gebeurtenissen, anderzijds zijn er ook veel humoristische voorvallen op de Henry Dunant.

  Meppeler Courant,

  Iets van Flix' mentale hardhorigheid, zijn doofheid voor nieuwe begrippen, de geringe plooibaarheid van zijn geest, was al verscheidene malen eerder tot me doorgedrongen - het duidelijkst tijdens een voorval op de lagere school, dat in de loop der jaren nog andere betekenissen had prijsgegeven.

  De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,

  Een voorval op het terras van het café in Aubarca vergrootte zijn verwondering.

  Avonturen op Ibiza, Theo Kars,

  Zelfs het gadeslaan van eenzelfde activiteit zoals een toneelstuk, een televisieprogramma of een voorval op straat wordt door iedereen verschillend ervaren en geïnterpreteerd.

  Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,

  Voorzetsel: uit

  • een voorval uit een tijd
  • een voorval uit een plaats
  • een voorval uit iets

  Maar ondanks de beperkte ruimte van deze rubriek moet één voorval uit 1944 alsnog boven water komen.

  NRC,

  Tijdens de les citeerde Clemens grappige voorvallen uit de boeken van Bob den Uyl of hij droeg op theatrale wijze monologen uit Hamlet voor.

  Alle vogels van de wereld, Daphne Buter,

  Treurig herinnerde ik mij een voorval uit mijn jeugd, nog voor mama door haar huwelijk met Schumacher mijn toekomst had verzekerd en met komfort gestoffeerd.

  Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

  Toch weet O'Brien dat hij altijd met dat dramatische voorval uit New Orleans zal worden geconfronteerd.

  NRC,

  In het gedicht "Lezers" becommentarieert de dichter het naar zijn zeggen belangrijkste voorval uit zijn leven, de ontdekking van de bibliotheek van zijn vader.

  De Standaard,

  Men denke aan een amusant voorval uit de jaren dertig, toen de Schotse dichter Hugh McDiarmid een gedicht publiceerde over een zeemeeuw, dat door de critici juichend werd ontvangen en beoordeeld werd als een perfect voorbeeld van expressionistische poëzie.

  http://www.bijbelgenootschap.nl/

  Voorzetsel: van

  • een voorval van een tijd
  • een voorval van iets

  Ze zou nu wel haar best doen na het voorval van daarnet, en hij zou haar belonen, desnoods met die plastic kerstboom.

  Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

  Wie herinnert zich niet het voorval van de verdwaalde kogel die een vlasblond jongetje van de buren in het hoofd trof, en dodelijk ook?

  De droogte, Herman Brusselmans,

  Ons was veel meer ontglipt: de gelegenheid om door middel van een glanzend nieuwe term het voorval van die middag nog eens te laten gebeuren, ten overstaan van de kwetsbaarste toeschouwer.

  De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,

  De jongen baseert zijn zaak op een voorval van drie jaar geleden.

  De Standaard,

  De uitzending schokt Duitsland temeer omdat een eerder voorval van kannibalisme in een bredere context wordt geplaatst.

  Rotterdams Dagblad,

  Tenslotte mochten we niet de indruk wekken een exhibitionist te zijn, al wisten we verdomd goed dat het voorval van gisteravond daar niets mee te maken had.

  Een burgerlijke vakantie in het zuiden, Piet Sterckx,

  met telwoord ervoor


  • een voorval
  • geen voorval
  • twee voorvallen
  • drie voorvallen
  • vier voorvallen
  • beide voorvallen
  • veel voorvallen

  Ik kan je voor de vuist drie, vier voorvallen citeren, die gecontroleerd kunnen worden, en die wel waanvoorstellingen lijken, maar het niet zijn.

  Ik ga altijd uit de weg voor een andere ezel, Jos de Man,

  Beide voorvallen waren voor de bond niet acceptabel.

  NRC,

  Of het laag water blijft in de opkomende markten hangt daarmee af van twee voorvallen die zich op dezelfde dag aan weerskanten van de aardbol afspelen.

  NRC,

  Ik kan me maar één voorval herinneren waarbij een van onze mensen tegen de grond is gewerkt.

  Haagsche Courant,

  Drie voorvallen met een aardige zware emotionele impact in minder dan twee uur tijd.

  http://www.amsterwitched.nl/

  Ik kan me geen voorval van bevoordeling herinneren.

  NRC,

  In feite is het één van de vele voorvallen uit de lange en trieste litanie van veelvoorkomende criminaliteit.

  Meppeler Courant,

  met aanwijzend voornaamwoord


  • dat voorval
  • dit voorval
  • een dergelijk voorval
  • zo'n voorval
  • dergelijke voorvallen
  • deze voorvallen
  • die voorvallen
  • zulke voorvallen

  Hij had streng gereageerd toen ze hem nog aan dat voorval wilden herinneren.

  NRC,

  Zoals hij dat toen vertelde klonk het erg leuk, misschien zijn zulke voorvallen ook aan mij besteed, en daarom loop ik naar de ingang, gevormd door een boog waarop in grote letters 'Kerkrade' staat.

  Een zwervend bestaan, Bob den Uyl,

  Het was wel een heel ongelukkig moment voor zo'n voorval.

  Alles wat het geval is, Milo Anstadt,

  Dit voorval illustreert in ieder geval dat er aan de Israëlische investeringen in de zuidelijke republieken van de vroegere Sovjet-Unie flinke politieke risico's kleven.

  NRC,

  Die voorvallen uit mijn jeugd had ik nodig om alles op zijn plek te laten vallen.

  http://www.boeken.net/wbnliterair/index.asp

  Zodra koning Ferdinand van deze voorvallen op de hoogte was gesteld, verordende hij onmiddellijk via speciale koeriers, dat tegen alle verschijnselen van ketterse provocatie onverbiddelijk strenge maatregelen genomen moesten worden.

  Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

  Het is niet de eerste keer dat een dergelijk voorval in de omgeving van Paasloo voorkomt.

  Meppeler Courant,

  Dergelijke voorvallen werden steevast buiten de kranten gehouden, hoogstens gemeld als een 'tragisch ongeval tijdens de jacht'.

  De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

  met onbepaald voornaamwoord


  • alle voorvallen
  • allerlei voorvallen

  Om goed inzicht in de situatie bij het bedrijf te krijgen, moeten we toch van alle voorvallen op de hoogte worden gebracht.

  Meppeler Courant,

  Naarmate meer mensen geloven dat hun verzekering tegen allerlei voorvallen vooral door anderen betaald wordt, gaan zij sneller geneigd zijn riskanter gedrag te vertonen.

  http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Articles/Liberalisme,%20samenleving,%20maatschappij.htm

  • elk voorval
  • enig voorval

  Te betwijfelen is of elk voorval echt als overlast moet beschouwd worden.

  http://www.zonien.be/site/nieuws/2001/apr/22.htm,

  Eenieder, die op de weg aanwezig is bij enig voorval, waardoor er wanordelijkheden ontstaan of dreigen te ontstaan [...] is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen.

  http://www.rotterdam.nl/rotterdam/internet/overig/rdm/download/01apv.pdf,

  met substantief ervoor


  • een aantal voorvallen
  • duizenden voorvallen
  • dit soort voorvallen

  Ondanks een groot aantal positieve ontwikkelingen, worden ook in Nederland jaarlijks duizenden voorvallen van discriminatie en honderden gevallen van racistisch geweld gemeld.

  http://www.lbr.nl/documentatie/doc_leidraad21maart.html

  Het dossier [...] geeft een bijzonder hallucinant beeld over wat binnen de sportwereld [...] al te gemakshalve onder de noemer "medische begeleiding" geklasseerd wordt. Daarin wordt bovendien melding gemaakt van een aantal voorvallen die ei zo een dodelijke afloop kenden.

  De Standaard,

  Als er eens zoveel mensen van de politie waren om achter die boeven aan te gaan vangen. Dat zou wel eens de enige echte oplossing kunnen zijn dit soort voorvallen te voorkomen.

  Meppeler Courant,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • voorvallen en belevenissen
  • voorvallen en incidenten
  • voorvallen of handelingen
  • voorvallen of ongevallen
  • voorvallen of scènes
  • een voorval of opmerking

  De dagelijkse voorvallen en incidenten zijn bepalender voor het verloop van de onderneming dan de strategische blauwdrukken die er aan ten grondslag liggen.

  NRC,

  Alleen die voorvallen en belevenissen komen aan de orde, die nodig zijn om de dramatische spanning over te brengen.

  http://www.phil.uu.nl/esthetica/indexx.html,

  Voor een buitenstaander volstrekt onbetekende voorvallen of handelingen kunnen er voor een binnenstaander op wijzen dat er met de aanwezigheid van de onderzoeker wordt rekening gehouden.

  http://www.kuleuven.ac.be/sociologie/medewerkers/expertise/Vanhove/Download/Vanhove%20-%20methodologie%20part%20obs.pdf

  De exploitant moet de resultaten van de zelfcontrole meedelen en de overheid in kennis stellen van voorvallen of ongevallen die het milieu significant beïnvloeden.

  http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/syllabus_milieurecht.pdf

  Dit masker zette hij ook op in situaties waarin hij op een voorval of opmerking moest reageren die hem in verlegenheid bracht, als een egel die zich bij gevaar oprolt.

  Avonturen op Ibiza, Theo Kars,

  Geuren roepen niet alleen voorvallen of scènes op, maar ook de stemming van toen of zelfs de emotionele kleur van een deel van je jeugd.

  Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

  • beelden en voorvallen
  • feiten en voorvallen
  • toevallige fouten en voorvallen
  • ideeën en voorvallen
  • mededelingen en voorvallen
  • taferelen en voorvallen

  Dit wandelingetje in de regen roept beelden en voorvallen op waar ze al in geen tijden meer aan heeft gedacht.

  De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

  Van theoretische instrumenten die duidelijkheid schiepen in de chaos van feiten en voorvallen in een samenleving, zijn ze verworden tot retorische vlaggetjes, die men opsteekt telkens wanneer er moet geappeleerd worden aan een socialistisch gevoel ook al staan ze dan voor dingen waarmee ze helemaal niet in overeenstemming zijn.

  http://users.pandora.be/jan.van.duppen/j_gelezen.htm#12,

  Haast even vreselijk is de konklusie die een voorzichtig man [...] formuleerde: dat het gerechtelijk onderzoek bewust werd gesaboteerd, dat er te veel "toevallige" fouten en voorvallen zijn om nog te twijfelen aan de bedoeling van sommige mensen in het apparaat om dit onderzoek lam te leggen.

  De Standaard,

  Imkers vergaderen regelmatig onder elkaar om ideeën en voorvallen te bespreken.

  http://www.ping.be/honingbijen/index3.htm

  Bang als ze waren om ook maar iets op te schrijven dat betrekking had op de haast nostalgisch geworden nodeloze liefde [...], verviel de briefwisseling allesbehalve onmerkbaar tot een gelaten en soms zelfs plichtmatige uitwisseling van onschuldige mededelingen en voorvallen.

  De houdgreep, Joost Zwagerman,

  Van die stof maakten Chileense vrouwen wandtapijtjes waarop ze met kleine stofrestjes, miniatuurpopjes en wegwerpmaterialen taferelen en voorvallen uit het dagelijkse leven uitbeelden.

  http://www.oww.be/data/neruda.pdf.

  voorafgegaan door naamvalsgenitief


  • het kerkhof der voorvallen

  Straks zou hij zich ook een bodempje whisky inschenken, al was het alleen maar om tegemoet te komen aan die twee dierbare dwazen tegenover hem met hun gekakel en hun in het lamplicht wiebelende hoofden; zijn genegenheid tonen door deel te nemen aan hun dwaasheid: rondstruinen in het verleden, op het kerkhof der voorvallen, ervaringen, gevoelens.

  Het samenzijn, Jan Meyers,

  overig


  • het voorval vorig jaar

  Jean-Claude De L'Estrac, hoofdredakteur van de Mauritiaanse krant L'Express, herinnert zich het voorval vorig jaar als gisteren.

  De Standaard,

  Ik wil beginnen met een anekdotisch voorval vorig jaar omstreeks deze tijd in dit gebouw.

  http://www.eerstekamer.nl/,

  Vaste verbindingen


  het hele voorval

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen