vorsen


vorsen 1.0

(formeel)

onderzoek doen, voornamelijk met de geest wetenschappelijk onderzoek doen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Vorsen…

is onderzoek doen; is een handeling

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: naar

   • vorsen naar iets

   De mens hoort zijn lot te dragen; vorsen naar het waarom ervan, of zelfs het proberen daaraan iets te veranderen, is ongepast en wordt door de bewoners van het Pantheon niet getolereerd.

   http://users.skynet.be/bs661306/peter/doc/hpv00r03-467.htm

   vorsen 1.1

   (formeel)

   iets onderzoeken

   Algemene voorbeelden


   De mentale tweespalt die het mogelijk maakt je eigen lichaam te vorsen zoals een speleoloog in een donkere grot zijn licht laat schijnen op de meest buitenissige rotsformaties, wordt bijna letterlijk gedemonstreerd in de openingsscène.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding