vossenjacht


vossenjacht 1.0

jacht op een vos of vossen; het jagen op een vos of vossen; hetzij in het algemeen, hetzij in het bijzonder als oorspronkelijk typisch Britse sport of liefhebberij voor de adel waarbij de jagers te paard zitten en gebruikgemaakt wordt van een meute jachthonden

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een vossenjacht…

is een jacht; is een bezigheid; is een handeling

 • [Functie] dient om de overlast door een vos of vossen te beperken; diende ook wel als sport of tijdverdrijf, met name voor de Britse adel

  Hoofdsemagram: jacht


  Algemene voorbeelden


  Daarnaast wordt gezegd dat de omwonenden ook eenvoudige maatregelen kunnen nemen om de overlast te beperken, in plaats van de vossen te laten afschieten. Een solide kippenhok met een hek dat een halve meter diep de grond in gaat biedt afdoende bescherming. De vossenjacht zou ook tamelijk zinloos zijn, omdat het aantal voorkomende exemplaren is gerelateerd aan het beschikbare voedsel. De in 1998 getelde aantallen maken duidelijk dat in het recreatiegebied en omgeving voldoende voedsel voorkomt voor vijfentwintig vossen. Er tien of vijftien afschieten heeft weinig zin, omdat hun plaatsen onmiddellijk door andere vossen zullen worden ingenomen.

  Rotterdams Dagblad,

  Onze vos is een heel succesvolle vossensoort. Dat kun je goed zien aan het enorme verspreidingsgebied: hij komt overal voor op het noordelijk halfrond, van Alaska tot Japan. In Australië is hij rond 1860 door de Engelsen ingevoerd, niet om het konijn te bestrijden, maar om ook daar de traditionele 'fox-hunts' (vossenjachten te paard en met een meute honden) te kunnen houden.

  http://www.vzz.nl/

  Britse Lords aanvaarden compromis vossenjacht. De vossenjacht heeft de politieke gemoederen in Groot-Brittannië opnieuw verhit. Nadat maandag een grote meerderheid van het Britse Lagerhuis - 386 tegen 169 - had gestemd voor een verbod op jacht met honden, sprak het Hogerhuis zich gisteravond met 366 tegen 59 stemmen uit voor een beperkte vossenjacht in Engeland en Wales. In Schotland is de vossenjacht onlangs totaal verboden.

  De Telegraaf,

  De vossenjacht mag dan erg opwindend zijn, er zijn weinig mensen die zich die jacht kunnen veroorloven. Scruton vindt dit allemaal onzin: "In de streek waar ik leef, is de vossenjacht vooral een zaak van relatief arme boeren. Zij besteden er hun geld aan. Ze houden er een paard op na, dat is alles. Als je in de stad leeft, is dat een dure grap, maar op het platteland is het voor veel mensen nog net te betalen. Het is hun equivalent voor een vakantie op de Bahama's. Het is een onderdeel van hun gemeenschapsleven, het is de verbondenheid met de grond, en je doet het samen met je buren."

  http://www.groene.nl/2001/0128/rh_scruton.html,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • de vossenjacht verbieden

  In Schotland is de vossenjacht onlangs totaal verboden. Het Britse kabinet is nu aan zet en komt binnenkort met een wetsvoorstel waarin de vossenjacht waarschijnlijk totaal zal worden verboden.

  De Telegraaf,

  • vossenjachten verstoren

  Zo las ik onlangs in de Guardian over een Engelse actiegroep die vossejachten verstoort door de honden met sterk ruikende stoffen in de war te brengen.

  Televisie, psychiaters, computers en andere griezelverhalen, Piet Grijs,

  met adjectief ervoor


  • een beperkte vossenjacht

  Dat het Hogerhuis voor een beperkte vossenjacht onder strikte voorwaarden (zelfregulering) is, betekent een verschuiving van hun standpunt. In voorgaande stemmingen was elke beperking van de vossenjacht onbespreekbaar.

  De Telegraaf,

  Nadat maandag een grote meerderheid van het Britse Lagerhuis - 386 tegen 169 - had gestemd voor een verbod op jacht met honden, sprak het Hogerhuis zich gisteravond met 366 tegen 59 stemmen uit voor een beperkte vossenjacht in Engeland en Wales.

  De Telegraaf,

  • een echte vossenjacht

  Aangezien het bejagen met honden van de levende vos in Nederland reeds lang verboden is, wordt bij de slipjacht een kunstmatig vossenspoor getrokken, waardoor een geraffineerde imitatie van een echte vossenjacht wordt verkregen.

  Meppeler Courant,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • de vossenjacht in het gebied
  • een vossenjacht in Engeland en Wales
  • vossenjachten in de Engelse country

  Om te voorkomen dat de bevolking zelf jacht op de vossen zou gaan maken, werden de jagers van de wildbeheereenheden ingeschakeld. De vossenjacht in het gebied heeft behalve voorstanders ook tegenstanders. De laatsten zeggen dat de jacht behalve unfair, ook zinloos is. Unfair omdat de mens het aan zichzelf te wijten heeft dat er zoveel vossen in het recreatiegebied voorkomen.

  Rotterdams Dagblad,

  Nadat maandag een grote meerderheid van het Britse Lagerhuis - 386 tegen 169 - had gestemd voor een verbod op jacht met honden, sprak het Hogerhuis zich gisteravond met 366 tegen 59 stemmen uit voor een beperkte vossenjacht in Engeland en Wales.

  De Telegraaf,

  Terwijl ze zich naar de eerste verdieping begaven, keek Velge naar de oude gravures tegen het linnen behang die vossenjachten in de Engelse country voorstelden.

  De Coltmoorden, Jef Geeraerts,

  Voorzetsel: met

  • (een) vossenjacht met honden

  We gingen kijken in de tuin van villa La Chasse, en Tony barstte los in verkooppraat over picknicks, bloemenpracht en vossenjacht met honden.

  Acacialaan, Koen Peeters,

  in voorzetselgroep


  • gebruiken bij de vossenjacht

  Hoewel de jacht op vos en marter tegenwoordig verboden is, wordt de Border Terriër tot op heden nog steeds gebruikt bij de vossenjacht. Dit geeft de Borderterriër een heel aparte plaats in de terriërgroep.

  http://www.borderterrier.nl/Welkom.html

  • op vossenjacht

  Eerbiedig namen de boeren de pet af voor de langsdravende horde, gekleed in rode jassen en met zwarte petten op. De hoge heren op vossejacht. De meute honden opgejaagd door het geschal van koperen hoorns. De paarden afbeulend met de sporen, hingen de ruiters laveloos in hun zadels, de teugel in de ene, de zilveren drankflacon in de andere gehandschoende hand, en kreunden de dames in het gezelschap opgewonden bij iedere tred van het paard onder hen, als het verhitte kruis van hun getailleerde rijbroek over het zadel wreef, terwijl de blaffende meute het bloedspoor volgde van de tamme vos, die door de jachtopziener met de bijl een poot was afgeslagen.

  De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

  • beperking van de vossenjacht
  • een imitatie van een vossenjacht
  • een verbod van de vossenjacht

  Dat het Hogerhuis voor een beperkte vossenjacht onder strikte voorwaarden (zelfregulering) is, betekent een verschuiving van hun standpunt. In voorgaande stemmingen was elke beperking van de vossenjacht onbespreekbaar.

  De Telegraaf,

  Aangezien het bejagen met honden van de levende vos in Nederland reeds lang verboden is, wordt bij de slipjacht een kunstmatig vossenspoor getrokken, waardoor een geraffineerde imitatie van een echte vossenjacht wordt verkregen.

  Meppeler Courant,

  Premier Tony Blair heeft zich inmiddels ook voor een totaal verbod van de vossenjacht uitgesproken. Het platteland ziet het als een aantasting van verworven rechten en oude tradities.

  De Telegraaf,

  • omwille van de vossenjacht

  De rode vos (vulpes vulpes) is algemeen verspreid in Europa, Noord-Amerika (opmerkelijk is dat in het uiterste noorden het dier een langere pels heeft), Australië (waar hij omwille van de vossenjacht eeuwen geleden door de Engelsen is ingevoerd, een idee dat nu totaal onverantwoord blijkt te zijn), in de USSR, het uiterste noorden van Afrika, in bijna heel Azië, en zelfs in Japan (waar het de status van heilig dier geniet).

  http://web.wanadoo.be/webvos/pages/kenmerken.htm

  met bezittelijk voornaamwoord


  • zijn vossenjachten

  Een doodlopende weg brengt ons naar het op een landtong gelegen Hambleton Hall. Een riante Victoriaanse behuizing die in 1881 door brouwer Walter Marshell als uitvalsbasis voor zijn vossenjachten werd opgetrokken.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Overige woordfamilieleden


  vossenjacht 2.0

  buiten gespeeld kinderspel waarbij iemand die zich vermomd heeft (de "vos") of verschillende personen die zich vermomd hebben (de "vossen") door een groep personen moet worden opgespoord; speurtocht in de buitenlucht voor kinderen waarbij een of meer personen (de "vos" of "vossen") opgespoord moeten worden
  De vos draagt vaak opvallende kleding, bv. behorend bij een bepaald beroep. Vervolgens ook in verschillende daarvan afgeleide spelen voor kinderen en volwassenen, ook via radio, tv en internet.

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een vossenjacht…

  is een kinderspel; is een spel

  • [Functie] dient tot vermaak
  • [Plaats] speelt zich af in de buitenlucht
  • [Activiteit of handeling] is een spel waarbij een groep kinderen een vermomd persoon of vermomde personen (de "vos" of "vossen") moet opsporen
  • [Betrokkene] is vooral bedoeld voor kinderen, maar in afgeleide vormen (ook via radio, tv en internet) ook voor volwassenen

  Hoofdsemagram: spel


  Algemene voorbeelden


  Vanaf 13.30 uur zijn er voor de jeugd de volgende activiteiten georganiseerd: ballonnenwedstrijd, vrijmarkt met disco en luchtkussen, vossenjacht en 's avonds de lampionnenoptocht.

  http://www.dongeradeel.nl

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een afsluitende vossenjacht

  Vrijdagavond was er een afsluitende vossejacht, waar tweehonderd leerlingen en ouders aan meededen.

  Meppeler Courant,

  als object bij een werkwoord


  • een vossenjacht houden

  's Middags wordt er een vossenjacht gehouden voor kinderen van de hogere klassen van het basisonderwijs.

  Meppeler Courant,

  In de middaguren werden er een vossenjacht, een jennechiesmarkt, triviant en een levend stratego gehouden.

  Meppeler Courant,

  • een vossenjacht organiseren

  Voor de kids werd er o.a een vossenjacht georganiseerd en was er een project opgezet om een knipperlichtschakeling te bouwen.

  http://www.nvra.net/

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: op

  • de vossenjacht op zaterdag 25 november

  Tijdens de vossenjacht op zaterdag 25 november zullen jullie in kleine groepjes van +/- 5 personen op zoek gaan naar onze vossen.

  https://nl-nl.facebook.com/PentaWinterswijk/posts/hey-jij-daar-de-jeugd-en-recreantencommissie-van-penta-winterswijk-is-enorm-verh/1727619263924335/,

  Voorzetsel: van

  • de vossenjacht van zaterdag

  De vossenjacht van zaterdag trok ruim 200 deelnemers.

  https://woerden.courant.nu/issue/WC/1989-08-31/edition/0/page/13,

  Voorzetsel: voor

  • een vossenjacht voor de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 van de basisscholen
  • een vossenjacht voor kinderen van de hogere klassen van het basisonderwijs

  Vrijdagavond is er een vossenjacht voor de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 van de basisscholen.

  Meppeler Courant,

  's Middags wordt er een vossenjacht gehouden voor kinderen van de hogere klassen van het basisonderwijs.

  Meppeler Courant,

  in voorzetselgroep


  • iets afsluiten met een vossenjacht

  Het thema van de week was 'vliegen', dat al een maand in de lessen werd verwerkt. Het hoogtepunt was op donderdag met een ballonnenwedstrijd en de week werd vrijdag afgesloten met een vossejacht.

  Meppeler Courant,

  • genieten van een vossenjacht
  • de uitslag van de vossenjacht

  Nadat de kinderen 's middags van een poppenkastvoorstelling en een vossenjacht hadden kunnen genieten, heerste er zaterdagavond weer een heel vrolijke stemming in de feesttent, waar Tiroler muziek ten gehore werd gebracht.

  Meppeler Courant,

  De uitslag van de dinsdagavond gehouden vossejacht is als volgt: 1. Groep Vos; 2. Groep de Boer; 3. Groep Van de Heide.

  Meppeler Courant,

  • vossen voor de vossenjacht

  Scouting Meppel is dit jaar vooral op zoek naar nieuwe leiders. Ook heeft de padvindersvereniging nog geschikte vossen nodig voor de vossenjacht van zaterdagmiddag.

  Meppeler Courant,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen