vrucht dragen


vrucht dragen 1.0

resultaat opleveren

Algemene voorbeelden


De waardigheid van het individu, en zijn vrijheid ten aanzien van de buitenwereld, de gelijkheid van alle mensen, zijn belangrijke thema's, die in de filosofie van het Westen nooit meer zouden verdwijnen. Ze zullen vele eeuwen later vrucht dragen in de notie van de universele, want natuurlijke rechten van de mens.

http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,