vruchtdragend


vruchtdragend 1.0

( Gezegd van vooral planten (inclusief bomen) of delen daarvan)
vruchten dragend; vruchten voortbrengend; vruchten producerend

Algemene voorbeelden


De Blauwe bes of Amerikaanse bosbes groeit als een struik en kan 1,5 tot 2 meter hoog worden en behoorlijk breed. De planten kunnen zeer oud worden (30-40 jaar). De planten zijn winterhard en zelfbestuivend: dus ook één exemplaar in de tuin is vruchtdragend.

http://www.geocities.com/blauwe_bessen/index.html

Het WNT geeft onder het lemma '-baar' een aardige schets van de ontwikkeling van dit achtervoegsel. Oorspronkelijk betekent het letterlijk 'dragend' (van het Germaanse 'beran'). Dat is nog te zien in een huidig woord als 'vruchtbaar' (lett. 'vruchtdragend'). Van daaruit ontstaat een veralgemening tot 'met zich meebrengend, aanleiding gevend tot', in woorden als 'dankbaar', 'kostbaar', 'dienstbaar', 'ruchtbaar'.

http://www.neder-l.nl/newindex.html?http://www.neder-l.nl/bulletin/2002/01/020127.html,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • vruchtdragende bomen
  • vruchtdragende planten

In de loop der jaren zijn niet vruchtdragende bomen systematisch benadeeld en zijn er enkele nieuwe appelsoorten ingebracht.

http://www.wereldvlinders.be/diary/diary-full.html

Van de vruchtdragende bomen is de walnoot beslist een van de grootste en machtigste bomen.

De Standaard,

In de tuin stond een rijpe, vruchtdragende citroenboom, die vruchten leverde voor verfrissende limonade.

http://www.kerkenisrael.nl/voi/voi42-2d.php,

September, de charmerende maand waarin vruchten een belangrijke rol spelen, leert ook dat het met vruchtdragende planten soms wel eens fout loopt.

De Standaard,

Tacitus schijnt, als gebruikelijk, een sluitende redenering te hebben voor het verschijnsel 'boek': de Teutonen zouden hun runen slechts in beukehout hebben gekerft (moeten we aannemen dat eikehout te hoog gegrepen was voor hun soms wat lullige mededelingen?), en wanneer wij toch zien dat het gotische 'boka' (dat overigens niets minder betekent dan 'vruchtdragende boom') toch zeker een genealogie kent die alweer een beuk oplevert, dan is toch alle materiaal voorhanden om te doorzien dat we 'boek' (Germaans 'Buch') lezen en niet Boak (Engels 'aok', en in het oud Engels zelfs het woord voor boek).

http://home01.wxs.nl/~itplein19/Paginas/essays.html#visenijs

  • een vruchtdragende scheut
  • een vruchtdragende tak

Men sloeg een vruchtdragende tak van de centrale boom, men verdeelde hem in zorgvuldig ontschilde stukjes, elk apart gemerkt.

Het veenlijk, Bob Van Damme,

In tegenstelling tot cordonsnoei worden hier elk jaar de zijarmen, waar de vruchtdragende scheuten op ontstaan, vervangen.

http://www.wijnbouw.nl/

met bijwoord


  • eenmaal vruchtdragend

Cobb zegt dat meconopsissen een neiging hebben zich als tweejarigen te gedragen, en zelfs dat in iedere partij een deel vermoedelijk monocarpisch (éénmaal vruchtdragend) is en dat sommige stammen er meer aanleg voor hebben dan andere.

NRC,

  • niet vruchtdragend

In de loop der jaren zijn niet vruchtdragende bomen systematisch benadeeld en zijn er enkele nieuwe appelsoorten ingebracht.

http://www.wereldvlinders.be/diary/diary-full.html

  • volop vruchtdragend

Oude Fruitbomen. Appels- en perenbomen rechtstreeks uit de Betuwe. Deze bomen zijn volop vruchtdragend en tussen de 10 en de 30 jaar oud. Zelf zorg dragen voor rooien en/of vervoer.

http://www.marktnet.nl/tuin/tuinplanten/oude-fruitbomen-volop-vruchtdragend-161412.htm

met werkwoord


  • (grond) vruchtdragend maken

Maar daar een mens niet alleen van bloemengeur en marjolein kan leven, werd in de oorlog ieder hoekje en iedere vierkante centimeter grond vruchtdragend gemaakt: de sierstruiken verdwenen.

De lange geboorte, Lut Ureel,

vruchtdragend 2.0

winst, succes, goede resultaten opleverend; succesrijk; succesvol; vruchtbaar

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Algemene voorbeelden


Wat zijn bouwstenen om te bouwen aan een vruchtdragend kinderwerk? In deze studie wordt daar op een inspirerende wijze uitleg over gegeven. Een uitdaging om te bestuderen voor kinderwerkers die vrucht willen dragen in hun werk onder kinderen.

http://cms2.ibvision.nl/nehemia/default.asp?pageid=1&artdetail=SB00039

De dagelijkse kosten voor het onderhoud van een gedetineerde mag wel hoog zijn, dat mag, zoals gezegd, geen argument voor de doodstraf zijn. Het zou vruchtdragender zijn om de gedetineerde zelf daar aan mee te laten betalen, naast een gevangenisbaan.

http://www.insidegamer.nl/forum/viewtopic.php?f=29&t=24216&sid=3d3024d580969c838dcb7938dad63f47,

Mijn hart ligt bij het onderwijs. Een adequaat en vruchtdragend onderwijs dat synergie creëert in lichamelijke, intellectuele, geestelijke en ethische aspecten van de opgroeiende generatie.

http://nl.linkedin.com/pub/vida-niazian/5/a01/551,

De beheerder van de Rabo moet nog bewijzen of hij of zij 5 % dividend haalt. Hiermee zijn 80 van de 90 duizend vruchtdragend ondergebracht. Met de resterende 10 gaat het echtpaar Groei Sparen. Daarover meldt de advertentie: 'U ontvangt dan geen rente of dividend. De opbrengst wordt simpelweg bij uw tegoed opgeteld. Die is voor u geheel belastingvrij.'

NRC,