vruchten des velds


vruchten des velds 1.0

eetbaar product van landbouwgewassen of veldgewassen

Algemene voorbeelden


Verder voeren zij aan, dat de sterfte bij het vee buitengewoon hoog is, dat de fruitbomen en vruchten des velds geen vrucht of gewas meer voortbrengen en dat er op de weilanden geen gras maar bokkenbaard groeit.

http://www.trois-frontieres.be/N/mine_plomb.php