vruchten van nijverheid


vruchten van nijverheid 1.0

(recht en misdaad)

voortbrengselen van de bodem die door nijverheid (bijvoorbeeld ontginning) verkregen worden

Algemene voorbeelden


Het Belgisch Burgerlijk Wetboek gebruikt het woord natrekking, naast de ook in Nederland gebruikte betekenis, ook in een andere betekenis: namelijk als een recht van de eigenaar van een zaak op hetgeen door de zaak wordt voortgebracht. De natuurlijke vruchten en de vruchten van nijverheid van de grond, de burgerlijke vruchten, de jongen van de dieren, behoren de eigenaar toe door recht van natrekking (art. 547 BW).

http://nl.wikipedia.org/wiki/Natrekking