vuig


vuig 1.0

moreel verwerpelijk; verdorven; gemeen; laag

Algemene voorbeelden


En, is de uniek-Amerikaanse vraag na ontdekking, mag een bedrijf wel ondeugd belonen en als aftrekpost opvoeren? De openbare aanklager die daar met succes zijn tanden in zet, wordt beroemd. Want een geruchtmakende zaak bevestigt voor de even nieuwsgierige als geërgerde toeschouwer dat Hollywood vuig is.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • vuige kapitalist
  • vuige leugenares
  • vuige revolutionair

Witte Jef had haar met stijgende verbijstering aangehoord. 'Peeters!' schreeuwde hij. 'Zeg mij wie die vuige leugenares is! Ik zal haar met naam en toenaam voor het gerecht slepen!' 'Ik ken haar niet, meneer Van de Velde,' zei Gustaaf Peeters angstig.

Mank, Herman Brusselmans,

  • vuig complot
  • vuig plan
  • vuig spel
  • vuige lusten
  • vuige roddels

Terzelfder tijd constateert Carlotta dat er in de bedrijfsruimte van het taxibedrijf waar zij werkt verborgen microfoontjes zijn aangebracht. Nog minder pluis is het als Carlotta en Sam, haar minnaar en mede-eigenaar van het bedrijf, vanuit een rijdende auto onder vuur genomen worden. Hier kan niets anders achter zitten dan een vuig complot.

De Standaard,

Op de tast trachtte ik een goed plekje te vinden [...], toen ik een stem hoorde die zei: "Waarvoor wordt hier gebeden?..." Ik keek om mij heen, een spitsboef ongetwijfeld vol vuige plannetjes, maar ik kon niets verdachts bespeuren.

Gesprekken in huizen aan zee, Willem Brakman,

Er was een heleboel wat Lilly en Tom niet met elkaar deden omdat ze vreesden dat ze, wanneer ze eenmaal een vuig spel van hun liefde hadden gemaakt, anders naar elkaar zouden kijken. Met plaatsvervangende schaamte. Walgend van de gespeelde onderdanigheid. Woedend op de gespeelde dominantie. Vies van de objecten waaraan ze hadden gelikt, die ze in elkaars openingen hadden geplant of waarmee ze elkaar een striem of een blaar hadden toegebracht.

Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

Alleen jij zou je misschien beledigd of tenminste teleurgesteld voelen, omdat ik zelfs op jouw laatste werkdag liever mijn vuige lusten ging botvieren dan op een behoorlijke manier afscheid van je te nemen.

Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

Ik was nog niet zover verloren als ik meende door jullie schuld verloren te zijn. [...]. Ik doorstond de waterproef van jullie vuige roddels, ik doorstond de vuurproef van jullie wrede banaliteiten.

Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


  • vuigheid