walg


walg 1.0

((vooral) in België)

walging

Semagram


Walg…

is een toestand

   Hoofdsemagram: walging


   Algemene voorbeelden


   Voor sommigen zal het niet makkelijk zijn achter de tomeloze fantasie de walg te zien die Brusselmans voor de wereld voelt, maar dat belet niet dat die er is.

   De Standaard,

   Zij fantaseren de schandalen niet. Zij hebben het al die jaren zien aankomen en groeien: het gebrekkige overheidsbestuur, de misbruiken, het gesjoemel binnen de financieel-politieke afspraken, de criminele penetraties, de straffeloosheid van de onbekwamen en de bedriegers. En nu is het plots: Genoeg. Basta. De walg is niet onterecht, niet overdreven.

   De Standaard,

   De walg en de machteloze woede rond het lijden en de dood van de meisjes brachten de publieke gevoelens naar een kookpunt.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • walg opwekken
   • walg overwinnen

   Blijkbaar gaat hij van twee categorieën van burgers uit: de zuiveren die walgen en de onzuiveren die walg opwekken.

   De Standaard,

   Ik walgde van de stank, maar mijn belangstelling was groot genoeg om mijn walg te overwinnen.

   Wij, heksen, Roger Pieters,

   met adjectief ervoor


   • een onverklaarbare walg
   • een plotse walg
   • een zachte walg

   Hij werd bevangen door een onverklaarbare walg voor dit wezen.

   De desintegratie, Hugo Raes,

   Met een dun stokje probeerden wij de dikke mot het spinweb in te duwen en keken kokhalzend toe hoe de spin behoedzaam de kop en de vleugels van het slachtoffer met ragdraad inkapselde, tot een plotse walg ons overviel en wij het net uiteenscheurden en blindelings spin en mot tegelijk doodtrapten.

   De lange geboorte, Lut Ureel,

   Ze roept een zachte walg op die verglijdt naar verachting.

   De Standaard,

   in voorzetselgroep


   • een uiting van walg
   • gevoelens van walg
   • met een gevoel van walg vervullen
   • met walg vervullen
   • uit walg

   Hoe dan ook, als het om mensen gaat, meen ik dat de uiting van walg een hooghartige en zelfs vreselijke vorm van ethische agressie is.

   De Standaard,

   'Luister,' fluister ik laag en bijna samenzweerderig, 'ik weet dat jullie niets van mij willen weten… en dat ik jullie met walg vervul… dat kan ook niet anders… Jullie zouden eigenlijk,' zeg ik opeens veel luider, 'de politie moeten roepen!'

   De onderneming; Funs, of de mooiste dag van mijn leven; Nooit meer klagen, Christophe Vekeman,

   Licht geëmotioneerd draai ik de sleutel in het slot, maar wacht vooraleer de deur wagewijd open te duwen, vervuld als ik word met een gevoel van walg.

   Het tranenmeer, Elisabeth Marain,

   Gelukkig ontmoette ik toen Blanca, die toen pas was getrouwd met een volksvertegenwoordiger wiens bizarre seksuele verlangens haar constant met walg vervulden.

   Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

   Zijn jongste zoon Brick is aan de drank sinds hij zijn echte vriend Skipper verloor. Uit walg voor het leugenachtige leven, zo maakt hij zich wijs, maar eigenlijk uit walg voor zichzelf. Heeft hij wellicht schuld aan de zelfmoord van zijn vriend?

   De Standaard,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • walg en ontzetting
   • walg en woede

   Hij deed er alles aan om zijn programma zo zakelijk mogelijk te houden en toch is het effect ervan een kanonnade van emoties: woede post factum, walg en ontzetting.

   Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

   Een dergelijk bestuur kan dan ook niets dan walg en woede verwachten.

   De Standaard,

   overig


   • een blik vol walg
   • vol walg

   Op de knieën van zijn manchester broek vielen twee wijde druppels bloed, het bloed liep in zijn mond. Meerke zag het als eerste en riep: 'jongetje!' Hij ving Anna's blik op vol walg en vrees. Meerke hield een natte handdoek tegen zijn neus.

   Het verdriet van België, Hugo Claus,

   Walg. Basismilitanten stelden vol walg vast dat hun PSI een partij van gewetenloze carrièristen was geworden, van lieden die zich ook persoonlijk verrijkten.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen