waratje


waratje 1.0

(informeel)

waarachtig; warempel; zowaar
Het woord is mogelijk een verzachtende vervorming van of warentig of waarachtig en fungeert vaak ook als tussenwerpsel of eufemistisch vloekwoord.

Algemene voorbeelden


Het duurt lang hem zijn hoogmoed af te pakken, zestien tot twintig jaar, en dan ontsnappen er nóg een stuk of wat. Een enkeling keert zelfs op latere leeftijd terúg tot de hoogmoed: 'Ik ben waratje tóch het centrum van het heelal,' jubelt hij, terwijl hij zijn AOW verbrast.

Het geminachte kind, Guus Kuijer,

'Ik geloof dat het sneeuwt', zegt papa. 'Waratje.' Kim zegt niks. Ze weet precies hoe papa zich voelt. Want 'waratje' is een vrolijk woord, een onzinwoord. En als papa dat soort woorden gebruikt, is hij boos. Of verdrietig. Of allebei tegelijk.

https://books.google.nl/books?id=KJB-CwAAQBAJ&pg=PT5&lpg=PT5&dq=%22waratje%22&source=bl&ots=N_wKOnvBHU&sig=ACfU3U2BfDD2FRIR48qLLXeFVuUXB0ev8w&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiAobLHk7zvAhXS-aQKHfAaDP04HhDoATAGegQICxAD#v=onepage&q=%22waratje%22&f=false,

Een land ook dat een half jaar geleden nog één was in verontwaardiging over Kohls afwijzing van oud-premier Lubbers als voorzitter van de Europese Commissie. Terwijl nota bene, dat was destijds ook bijzonder, het was destijds althans nieuws, de leiders van de grote fracties in de Tweede Kamer zich waratje achter Lubbers' kandidatuur hadden gesteld in een brief aan Brussel.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


overig


(Voorafgegaan door en)
  • en waratje

Waar vind je eigenlijk een definitie van 'geestelijk leven' zodat ik mijn stukjes meer op maat kan schrijven? Nergens natuurlijk, het is een veel te glibberig goedje om duidelijk in kaart gebracht te worden. Toch even kijken en waratje, de Winkler Prins uit 1973 weet het nog: 'Geestelijk leven is een term die zeer in het algemeen een uitdrukking kan zijn voor al hetgeen zich afspeelt op het gebied van godsdienst, wetenschap en kunst en dekt dan ongeveer het begrip cultureel leven'.

https://www.trouw.nl/nieuws/schouten~bd3e3dda/,

De wachttijd per plaats verschilt enorm, vertelt Van Rossem in zijn podcast: "In Utrecht moest ik 6 weken wachten op de eerste prik. Dat maakte me ontzettend boos. De jonge man aan de telefoon bleef rustig en zei: Meneer Van Rossem, dan kijken we even of u in een andere plaats ingeënt kan worden. En waratje, in Driebergen kan ik gevaccineerd worden over 2 weken."

https://www.ad.nl/binnenland/van-rossem-regelt-zelf-coronaprik-de-jonge-reageert-fel-ikke-ikke-en-de-rest-kan-stikken~a8986699/,

(Voorafgegaan door ja)
  • ja waratje

Brouwers is een slechte polemist omdat hij critici aanvalt die als criticus door niemand serieus worden genomen. Ja waratje, hoe verblind ben ik geweest om mijn 'Nieuwe Revisor' aan Guus Luijters te wijden, om te denken dat er ook maar iemand is die ooit ook maar één moment Guus Luijters als criticus serieus zou nemen of heeft genomen.

De bierkaai. Kladboek 2, Jeroen Brouwers,

Misschien doelen ze op het al dan niet meenemen van de spaarhypotheek? Ja waratje, dat zal het zijn!

https://www.vvponline.nl/nieuws/hypotheekclaim-tienduizenden-overstappers-misleid-door-adviseurs,