water bij de wijn doen


water bij de wijn doen 1.0

zijn eisen of standpunt matigen door toegevingen te doen

Algemene voorbeelden


Een beetje water bij de wijn kan spreekwoordelijk geen kwaad, maar teveel is teveel natuurlijk.

http://www.dakweb.nl/rb/99-8/99-8-28.htm,

De direktie en de vakbonden [...] heben gisteren ingestemd met het verzoeningsvoorstel [...]. Dat betekent dat de onderhandelingen opnieuw van start kunnen gaan. Vooral de direktie moest water bij de wijn doen. Ze moest de opgezegde kollektieve arbeidsovereenkomsten (kao's) tijdelijk herstellen.

De Standaard,

Na het aanhoudend protest tegen de besparingen op door apothekers eigenhandig bereide geneesmiddelen, wilde de regering water in de wijn doen.

De Standaard,