waterstofaangedreven


waterstofaangedreven 1.0

(natuur, milieu en energievoorziening)

( Gezegd van een systeem of een machine, zoals een elektromotor, een verbrandingsmotor of een vervoermiddel met zo'n motor)
in beweging gebracht door waterstof die als brandstof wordt gebruikt of door stroom die door een brandstofcel uit waterstof wordt gehaald, of met een motor die op die brandstof of stroom werkt; op waterstof werkend
In verreweg de meeste gevallen heeft dit woord betrekking op een elektromotor die werkt op stroom die door een brandstofcel uit waterstof wordt gehaald. Verbrandingsmotoren die waterstof als brandstof gebruiken zijn zeldzaam. Andere woorden op -aangedreven zijn bv. benzineaangedreven, dieselaangedreven en motoraangedreven.

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • een waterstofaangedreven auto
  • een waterstofaangedreven brandstofcelauto
  • een waterstofaangedreven elektromotor
  • een waterstofaangedreven tweefasensysteem
  • waterstofaangedreven bussen
  • waterstofaangedreven motoren

In het ECO Village toont DaimlerChrysler de F 600 HYGENIUS. Dit studiemodel laat zien hoe een waterstofaangedreven auto er over een paar jaar uit kan zien: géén emissies, krachtig, ruim én aantrekkelijk vormgegeven.

https://media.mercedes-benz.nl/daimlerchrysler-werkt-met-vijfstappenplan-aan-duurzame-en-emissievrije-automobiliteit/,

Een waterstofaangedreven brandstofcelauto stoot geen lokale emissies of koolstofdioxide (CO2) uit. Een aantal fabrikanten levert al zulke auto's, met een actieradius tussen 500 en 700 kilometer.

http://www.autoleasewereld.nl/nieuws/1/9023-nieuwe_waterstofstations_in_zuidwest_duitsland,

Een waterstof aangedreven elektromotor haalt met gemak 1000 km of meer qua actieradius en het tanken gaat sneller dan het laden van een batterij.

https://fd.nl/ondernemen/1231252/met-deze-ambitie-omarmen-we-bij-shell-de-parijs-doelen#,

Overal ter wereld ontwerpen grote autobusfabrikanten waterstofaangedreven bussen als nieuw platform voor komende generaties vervoermiddelen. Stel u de uitwerking voor, die het heeft op de centra van grote steden als de bussen, die dagelijks miljoenen passagiers vervoeren, plotseling stil en efficiënt worden en alleen maar water uitstoten!

http://www.airproducts.be/Products/Gases/Hydrogen/industry/hydrogen-powered-buses.aspx?itemId=71DBFB1D78AC49CAB7463F7EECDAEAF1

Vloeibare waterstof kan worden gebruikt als benzine in waterstofaangedreven motoren.

https://wordssidekick.com/how-artificial-photosynthesis-works-24331

De ontwikkeling van het aandrijfsysteem van het (inclusief brandstof en vracht) ruim 350 ton zware vliegtuig zal de grootste technologische prestatie vergen. Ingenieurs van MBB in München denken aan een waterstof-aangedreven tweefasensysteem.

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=waterstofaangedreven&coll=ddd&identifier=KBNRC01%3A000031430%3Ampeg21%3Aa0067&resultsidentifier=KBNRC01%3A000031430%3Ampeg21%3Aa0067,