waterstofeconomie


waterstofeconomie 1.0

(natuur, milieu en energievoorziening; business, economie en financiën)

economisch systeem waarin waterstof de belangrijkste energiedrager is; economie met waterstof als dé energiedrager

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een waterstofeconomie…

is een economie; is een systeem

 • [Functie] kan in de toekomst misschien de door meerdere landen nagestreefde energietransitie (van fossiele brandstoffen naar duurzame energie) helpen mogelijk maken; helpt volgens sommigen om een circulaire economie te bewerkstelligen
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is gebaseerd op het principe van waterstof als voornaamste energiedrager; heeft alleen een duurzaam karakter als de waterstof op een milieuvriendelijke manier wordt geproduceerd
 • [Onderscheid of tegenstelling] is potentieel milieuvriendelijker dan ons huidige economische systeem, waarin fossiele brandstoffen de belangrijkste energiedragers zijn; heeft in tegenstelling tot ons huidige economische systeem geen last van de eindigheid van fossiele energie of van afhankelijkheid van andere landen voor de levering van brandstoffen

  Algemene voorbeelden


  Een waterstofeconomie is alleen milieuvriendelijk en duurzaam als de energie die in eerste instantie gebruikt wordt om het waterstofgas te vormen milieuvriendelijk is opgewekt. Als hiervoor zonne-energie wordt gebruikt, zouden ontwikkelingslanden een belangrijke rol kunnen gaan spelen in de wereldeconomie als exporteurs van zonne-energie waarbij waterstof de energiedrager vormt.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterstofeconomie,

  Milieugroepen zien een 'waterstofeconomie' in het vooruitzicht in de volgende eeuw. Het gas is een schone brandstof: tijdens de verbranding van dit gas wordt alleen water gevormd! Maar deze economie heeft slechts succes wanneer er een goedkope waterstofbron is. En daar zit nou precies de kneep. We kunnen waterstof in grote hoeveelheden maken op dit moment. Alleen aan de productiemethoden hangt een aardig prijskaartje.

  https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=waterstofeconomie&coll=ddd&identifier=ddd%3A010560013%3Ampeg21%3Aa0116&resultsidentifier=ddd%3A010560013%3Ampeg21%3Aa0116,

  Nog maar enkele tientallen jaren geleden dacht vrijwel "iedereen" dat de waterstofeconomie het helemaal zou gaan maken. Het was een beeld dat ontstond door een combinatie van wensdenken en onkunde. "Water is er immers genoeg, dus waterstof ook" dacht de leek. En de voorbodes waren er al. Minister-president Balkenende reed weg in een vette BMW op waterstof en in Eindhoven reden de eerste bussen op waterstof. "Men" had niet unaniem in het snotje dat waterstof helemaal nergens uit de grond kan worden opgepompt, maar eerst gemaakt moet worden.

  https://www.duurzaamnieuws.nl/komt-de-waterstof-economie-nu-wel-of-niet/,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de groene waterstofeconomie
  • een emissievrije waterstofeconomie
  • een eventuele waterstofeconomie
  • een toekomstige waterstofeconomie
  • een wereldwijde waterstofeconomie
  • toekomstige waterstofeconomieën

  Alle partijen zetten zich in om robuuste stappen te zetten naar de groene waterstofeconomie in Noord-Nederland.

  https://waterstof-tanken.nu/waterstof/

  De waterstofeconomie wordt beschreven als een toekomstgericht concept in de context van de energietransitie. Concepten voor toekomstige waterstofeconomieën plannen daarom de productie in van waterstof uit hernieuwbare energiebronnen, waarmee een dergelijke waterstofeconomie emissievrij zou kunnen zijn. Het bio-hydroproces is gebaseerd op deze ecologische benadering en ondersteunt de implementatie van een emissievrije waterstofeconomie.

  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwjF29rRr6LgAhXREVAKHUTzA_cQFjAIegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fraad.oude-ijsselstreek.nl%2Fdocumenten%2Fingekomen-stukken%2FRG2018-0069-Ingekomen-stuk-externe-vertegenwoordigingen-Euregio-Rijn-Waal-Agenda-vergadering-29-06-2018-en-verslag-23-03-2018.pdf&usg=AOvVaw0bpt_kTKTAL8y1EXcmkSy1,

  Het ligt voor de hand om deze expertise dienstbaar te maken aan de overgang naar een duurzame energievoorziening (waaronder een eventuele waterstofeconomie).

  http://www.xs4all.nl/~aer/adv992.html#Inhoudsopgave,

  Inzet van zuiver water voor de productie van de energiedrager waterstof in een toekomstige waterstofeconomie zal de drinkwaterconsumptie maar weinig verhogen, terwijl het wel sterk kan bijdragen aan een circulaire economie. Dat is een van de conclusies uit verkennend onderzoek naar de waterstofeconomie, dat KWR in opdracht van de waterbedrijven heeft uitgevoerd.

  https://www.kwrwater.nl/actueel/overgang-naar-waterstofeconomie-biedt-kansen-waterbedrijven/,

  In een 'brandbrief' stelde de door NWO gefinancierde Technologiestichting STW dat onderzocht moet worden hoe verschillende mengsels de 'vlamstabiliteit' van onder meer huishoudelijke apparaten beïnvloeden. Onlangs zijn daar de eerste aio's voor aangenomen. De uitkomsten van zulke studies zullen meebepalen hoe de brandstofcel straks in huis geïntroduceerd kan worden. Want dat dat zal gebeuren staat voor pleitbezorgers van waterstoftechnologie al vast. Zij waren dan ook zeer verheugd dat de Amerikaanse president Bush in zijn 'troonrede' – de 'State of the Union' – van 2003 toezegde om 1,2 miljard dollar onderzoeksgeld in waterstof te investeren. Een 'doorbraak' werd het genoemd, een 'stimulans voor de ontwikkeling van een wereldwijde waterstofeconomie'.

  NOS Nieuws,

  in voorzetselgroep


  • in de waterstofeconomie zitten
  • onderzoek naar de waterstofeconomie
  • de overschakeling naar een waterstofeconomie
  • de transitie naar een waterstofeconomie

  In de (nabije) toekomst zal iedereen autorijden op zonne-energie. Vele autobedrijven hebben al een prototype gebouwd of verkopen zelfs al auto's die rijden op brandstofcellen. Men zal geen benzine of diesel meer tanken maar wel waterstof, die van grote fotovoltaïsche centrales in de woestijnen via pijpleidingen (eventueel via de nu al aangelegde infrastructuur van het aardolie- en aardgasnetwerk) naar de tankstations wordt vervoerd. We zitten in de waterstofeconomie. Elektrische autobussen worden nu al vaak ingezet in grote steden, om smogvorming te verminderen. Die autobussen hebben meestal nog gewoon accu's die de elektriciteit produceren. Maar zoals we al gezien hebben zijn brandstofcellen veel beter geschikt om energie op te slaan.

  http://users.pandora.be/schevenels/pieter/eindwerk.pdf,

  Inzet van zuiver water voor de productie van de energiedrager waterstof in een toekomstige waterstofeconomie zal de drinkwaterconsumptie maar weinig verhogen, terwijl het wel sterk kan bijdragen aan een circulaire economie. Dat is een van de conclusies uit verkennend onderzoek naar de waterstofeconomie, dat KWR in opdracht van de waterbedrijven heeft uitgevoerd.

  https://www.kwrwater.nl/actueel/overgang-naar-waterstofeconomie-biedt-kansen-waterbedrijven/,

  Junne (UvA) concludeert dat de technologie voor de overschakeling van een fossiele naar een waterstofeconomie voorhanden is.

  http://www.vu.nl/english/o_o/instituten/IVM/nme/index.htm

  Een van de belangrijkste politieke dilemma's vormt de vraag of het beleid moet inzetten op een traject van voortdurende geleidelijke efficiëntieverbetering (de koolstofefficiency van de bestaande technologie optimaliseren) of op een traject van trendbreuken (bijv. de transitie naar een waterstofeconomie).

  http://www.vu.nl/english/o_o/instituten/IVM/nme/index.htm

  Volgens Van Wijk heeft Groningen alles om een (internationale) waterstofhub te worden. Dicht bij wind-op-zee-locaties waar het relatief hard waait en gaspijpleidingen die tegen weinig extra kosten zijn om te bouwen naar waterstofpijpleidingen. Bovendien kunnen met een transitie naar een waterstofeconomie veel van de 20.000 tot 25.000 banen in de gassector behouden blijven, zo verwacht de hoogleraar. Door de transitie naar een waterstofeconomie kan Nederland ook profiteren van de goedkope duurzame energie die wordt geproduceerd in landen als Saudi Arabië.

  https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energie/28187/podcast-ad-van-wijk-overheid-laat-kans-liggen-op-versnelde-overstap-naar-waterstofeconomie,

  met telwoord ervoor


  • eerste waterstofeconomie

  Er rijdt hier en daar een stadsbus op waterstof rond, er liggen twee handen vol zwaar gesubsidieerde waterstofsnelwegen over de wereld verspreid en automerken als BMW en Honda leasen waterstofauto's aan een select publiek uit. Dat is het wel zo'n beetje. Zelfs in IJsland, dat dankzij een overvloed van 'overtollige' aardwarmte 's werelds eerste waterstofeconomie zou krijgen, is er weinig gebeurd. Het enige dat nog springlevend is aan het fenomeen waterstof, is het onderzoek dat ernaar wordt gedaan. Is de waterstofhype geëxplodeerd?

  https://bits-chips.nl/artikel/elektrisch-1-waterstof-0/,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding