wederwaardigheid


wederwaardigheid 1.0

zaak die iemand meemaakt; ervaring; gebeurtenis; voorval; avontuur; belevenis; lotgeval; in het meervoud ook: wisselende lotgevallen
Doorgaans in het meervoud, maar een enkele keer ook in het enkelvoud.

Semagram


Een wederwaardigheid…

is een ervaring

   Algemene voorbeelden


   In mijn dromen 'gebeurt' doorgaans niets; ik droom geen 'verhalen' of 'wederwaardigheden', die ik 'zie' alsof ik binnenshoofds naar de televisie kijk.

   Winterlicht. Een vergeetboek, Jeroen Brouwers,

   Na een weinig verheffende reeks wederwaardigheden belandde hij uiteindelijk in een Newyorkse hotelkamer met een kilo coke op schoot tegenover twee undercover-agenten, die hem onmiddellijk in de boeien sloegen.

   NRC,

   Met de stranding op de Japanse kust van het Nederlandse schip 'De Liefde' (19 april 1600) startte een, soms moeizame, wonderlijke uitwisseling van wederwaardigheden tussen twee culturen, Oost en West.

   http://www.hortus.leidenuniv.nl

   Sarah was zo nieuwsgierig naar zijn wederwaardigheden dat zij daarvoor een speciale reeks vragen in telegramstijl had ontwikkeld. 'Heb je interessant nieuws?' was er één van, 'is er wat gebeurd?' een ander.

   Avonturen op Ibiza, Theo Kars,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • wederwaardigheden beschrijven
   • wederwaardigheden bespreken
   • wederwaardigheden boekstaven
   • wederwaardigheden horen
   • wederwaardigheden te boek stellen
   • wederwaardigheden uitwisselen
   • wederwaardigheden verhalen
   • wederwaardigheden verslaan

   In een vlotte spreekstijl verhaalt John Denver zijn wederwaardigheden, zich regelmatig rechtstreeks tot de lezer richtend en links en rechts uithalend naar de Britse samenleving, waarbij de humor nooit ver weg is.

   De Standaard,

   Burger, de latere Engelandvaarder en sociaal-democratische minister in het oorlogskabinet van Gerbrandy, is op het moment dat de oorlog uitbreekt advocaat in Dordrecht. Op een ogenschijnlijk afstandelijke toon beschrijft hij zijn wederwaardigheden gedurende de eerste drie oorlogsjaren.

   NRC,

   De apen slingerden door de bomen. Van Gulik bracht hen tot rust en zong met hen mee, van hoe-hoe-hoe, klaaglijk luid en fraai van toon. Zo heb ik meer wederwaardigheden gehoord, via derden.

   De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

   O wat verlangt u van mij? O dat gij bij uw zinnen blijft! Waartoe zijn mijn wederwaardigheden in dit land geboekstaafd? Gij hebt het toch alles gelezen!

   Met het oog op de jaren negentig, Luc Vancampenhout,

   We wisselen wat wederwaardigheden uit.

   Murfreesboro blues, Mart Smeets,

   Parallel aan Allisons wraakactie verhaalt Hall de wederwaardigheden van een buitgemaakte jonge orang-oetan, die in het bezit is gekomen van Allisons trouwring.

   De Standaard,

   In De verloren wereld van de familie Berberovi beschrijft Alfred van Cleef, redacteur van NRC Handelsblad, de wederwaardigheden van een moslimse familie in Joegoslavië na het uitbreken van de oorlog.

   NRC,

   Er werd een extra lange pauze ingelast om de aanwezigen gelegenheid te geven om hun wederwaardigheden van het afgelopen mooie vaarseizoen te bespreken.

   Meppeler Courant,

   Een andere bestseller is het monumentale werk A Suitable Boy van Vikram Seth, dat in 1349 pagina's op meeslepende wijze de wederwaardigheden verslaat van een viertal families in het India van het begin van de jaren vijftig.

   NRC,

   Het bekroonde boek vertelt de even dolle als weerzinwekkende lotgevallen van een stelletje ongeregeld uit de Parijse voorstad. Hun wederwaardigheden worden te boek gesteld door een verteller met een onduidelijke seksuele identiteit.

   De Standaard,

   met adjectief ervoor


   • historische wederwaardigheden
   • politieke wederwaardigheden
   • militaire wederwaardigheden
   • naoorlogse wederwaardigheden
   • seksuele wederwaardigheden

   Het is een vloeiend verhaal geworden waarin de persoonlijkheden van de keizers en hun politieke en vooral militaire wederwaardigheden centraal staan.

   NRC,

   Zo is er een vers over een vrolijke ketellapper die over een buitenmaats orgaan beschikt, en een obsceen rijmwerkje over de ontdekkingsreis van Columbus. Een criticus schreef hierover dat het "zo volgepropt is met seksuele wederwaardigheden dat het opmerkelijk is dat Columbus ooit ertoe kwam Amerika te ontdekken".

   De Standaard,

   Struik vertelt veel over zijn leven, onder andere over zijn studietijd in Leiden onder de grote leermeester Paul Ehrenfest, over zijn betrokkenheid met het communisme en over zijn naoorlogse wederwaardigheden in de VS onder het McCarthyanisme.

   NRC,

   Het fascinerende van de etnische geschiedenis en de etnische kaart van Midden-Europa is juist het chaotische ervan, het vlak naast elkaar leven van mensen met een verschillende taal en godsdienst in dezelfde regio, in hetzelfde dorp, in wisselende en door de historische wederwaardigheden ook veranderende samenstellingen.

   De Standaard,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: over

   • wederwaardigheden over iets

   Het is een leuk boekje dat de achterflap vermeldt dat het een 'prettig verbaasboek' is 'vol oude wijsheden en wederwaardigheden over 't weer'.

   Meppeler Courant,

   Voorzetsel: van

   • de wederwaardigheden van iemand

   Leren de wederwaardigheden van Abbott Hoffman iets nieuws over de reeds stuk-geanalyseerde jaren zestig, iets over naoorlogs Amerika, of misschien over het leven zelf?

   NRC,

   Lag in deel 1 van Het gevecht om de toekomst de nadruk vooral op de wederwaardigheden van de jonge Morriën, in het derde deel, dat op zondag 26 maart wordt uitgezonden, komt de oorlog zelf wat meer op de voorgrond.

   NRC,

   Hij voelt zich in hun gezelschap onder een windewaaierige spanning komen, hij maakt zich sterk dat hij Aranjuez zal kunnen doorkomen door zich vaak, afgetrokken glimlachend, met de wederwaardigheden van deze drie heren onledig te houden.

   Met het oog op de jaren negentig, Luc Vancampenhout,

   • de wederwaardigheden van iets

   In dit deel verhaalde De Jong over de wederwaardigheden van de Nederlandse regering in Londen gedurende de Tweede Wereldoorlog.

   NRC,

   Zo resulteerden de lange traditie van wetenschappelijk onderzoek naar en de betrekkelijk brede belangstelling voor de wederwaardigheden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in diverse radio- en televisiedocumentaires over deze VOC.

   NRC,

   Er werd samenzang gepleegd op een zelfgemaakte tekst over de wederwaardigheden van het afgelopen seizoen.

   Meppeler Courant,

   in voorzetselgroep


   • aan wederwaardigheden terugdenken
   • naar wederwaardigheden informeren
   • over (zijn) wederwaardigheden praten
   • over (zijn) wederwaardigheden schrijven
   • over (zijn) wederwaardigheden vertellen
   • een verhaal over (zijn) wederwaardigheden
   • een verslag van (zijn) wederwaardigheden
   • kennisnemen van de wederwaardigheden (van iemand of iets)
   • verslag uitbrengen van de wederwaardigheden (van iemand of iets)
   • belangstelling voor wederwaardigheden (van iemand of iets)

   Ze praatten genoeglijk over allerlei wederwaardigheden, voornamelijk uit het leven van Wade.

   Alle families zijn psychotisch, Douglas Coupland,

   De zaak in de Kerkstraat werd overgedragen aan de vierde generatie. Zoon Jan kreeg het beheer over het bloeiende en creatieve bakkersbedrijf. Wederwaardigheden, waar Gerard en z'n vrouw met nog zichtbare ontroering aan terug denken.

   Meppeler Courant,

   Hij informeert belangstellend naar de wederwaardigheden en de gedragingen van de Drentse boeren die tijdens de bezetting in de nabijheid woonden van het doorgangskamp.

   NRC,

   Keller ging op de rand van het bed zitten en gaf hen een uitgebreid verslag van zijn wederwaardigheden met Pilar. 'Vreemd meisje, die Pilar,' zei Sarah na afloop peinzend.

   Avonturen op Ibiza, Theo Kars,

   Het waren aardige en ondernemende mensen, al had de man [...] de vermoeiende eigenschap overal iets bijzonders of vermeldenswaards mee te maken; als hij een paar turfjes in de kelder ging halen kwam hij al terug met lange verhalen over zijn wederwaardigheden op dit tochtje ondervonden, en men zal zich dus voor kunnen stellen welke opzienbarende voorvallen hem op hun ritten te paard overkwamen.

   Een zwervend bestaan, Bob den Uyl,

   'Berichten uit een Nieuw Amerika', luidt de ondertitel van het boekje dat de voormalige correspondent van NRC Handelsblad in de Verenigde Staten schreef over zijn wederwaardigheden ter plekke.

   NRC,

   De schrijver zou verslag uitbrengen van de wederwaardigheden van de Duitse vredestroepen daar, zoals vroeger en in de Golfoorlog beeldend kunstenaars meegingen naar veldslagen om ze voor tijdgenoten en anderen voor eeuwig vast te leggen.

   NRC,

   De vork werd met een lepel in een klaarstaande schaal spaghetti gestoken, en na een simpele druk op de knop hingen de slierten alle omstanders over de oren en voor de ogen. Dit beeld kwam bij me op toen ik kennis nam van de wederwaardigheden van de pas gebouwde wondertandem waarop het nederlandse duo Pieters-Vrolijk bij de wereldkampioenschappen op de baan reed.

   43 Wielerverhalen, Tim Krabbé,

   Maar belangrijker is toch de speciale vorm waarin ze over de wederwaardigheden van de personages vertellen.

   http://www.phil.uu.nl/esthetica/indexx.html,

   De belangstelling voor de wederwaardigheden van spitsboeven, moordenaars en ander crimineel tuig was al aanwezig.

   http://www.cubra.nl/hanshoenjet/01pulp.htm

   met onbepaald voornaamwoord


   • elke wederwaardigheid
   • geen wederwaardigheid

   Datini zorgde ervoor, dat hij van elke wederwaardigheid van zijn zaken op de hoogte was, maar niet al zijn concurrenten waren zo ver als hij in correspondentie en boekhouding.

   https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010821730:mpeg21:a0054,

   Het veelomvattende relaas, dat geen wederwaardigheid van de stadshistorie onbesproken laat en veel aandacht schenkt aan stratenplan en gebouwen - ook die al lang niet meer bestaan - is met plattegronden, tekeningen, reprodukties van oude prenten en een groot aantal duidelijk afgedrukte foto's geïllustreerd.

   https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000031801:mpeg21:a0220,

   wederwaardigheid 2.0

   ervaring of gebeurtenis van onaangename aard; in het meervoud: tegenslag; tegenspoed; ongeluk; narigheid; beproevingen; ellende; rampspoed
   Doorgaans in het meervoud, maar een enkele keer ook in het enkelvoud.

   Semagram


   Een wederwaardigheid…

   is een ervaring

   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is zeer onaangenaam

    Algemene voorbeelden


    Charley had voor haar gedurende een korte tijd het avontuur belichaamd dat zij als meisje nooit had kunnen najagen en ze bleef er hem dankbaar voor. Later had zij ervaren dat het lot ook zij die gedoemd zijn 'thuis' te blijven, geen wederwaardigheden bespaart.

    Martha, Lut Ureel,

    Excelsior heeft het door trainer Rob Jacobs zo begeerde gemiddelde van één óver de nu verstreken competitie niet gehaald. Winst in de slotwedstrijd - thuis tegen FC Utrecht - zou toereikend zijn geweest voor dit moyenne, maar door de 0—2 nederlaag moest bakzeil worden gehaald. De oefenmeester maakte na afloop toch geen trieste indruk. Integendeel, hij bleek bij een vluchtige analyse van de wederwaardigheid in het bewuste seizoen een tevreden mens zijn: "We hebben het in de eredivisie nooit zo goed gedaan als nu."

    https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010961380:mpeg21:a0254,

    Het kan niet anders of hij werd het slachtoffer van een vallend boek. Was hij het eerste slachtoffer? Ik herinner me vaag een passage met een omvallende boekenkast uit de autobiografie van Giacomo Casanova, maar terugvinden kan ik die wederwaardigheid niet, dus kan ik evenmin de balans opmaken van gewonden onder boeken en lezers.

    https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010866940:mpeg21:a0939,

    Dat reizen geen sinecure was, blijkt wel uit de belevenissen die William Lithgow omstreeks het midden van de zeventiende eeuw publiceerde in zijn Rare Adventures and Painefull Peregrinations. Hoewel deze barokke en hypochondrische Schot het ongeluk leek aan te trekken, geven zijn wederwaardigheden een goede staalkaart van het mogelijk ongerief: hij werd gevangen genomen door zeerovers, achtervolgd door het leger toen hij een van moord beschuldigde Hugenoot op Kreta hielp ontsnappen, had menigmaal nauwelijks te eten, vaak slechts de aarde als kussen en de sterrenhemel als deken, en vergiste zich tot overmaat van ramp met zijn oudheidkundige identificaties tussen Olympia en de berg Olympus.

    NRC,

    Een bestaan dat een zekere diepgang kent en je daarom de ruimte biedt om aan het einde daarvan min of meer in vrede dood te gaan. Of juist een bestaan waarvan de wederwaardigheden je ertoe brengen om eenzaam dood te gaan, teleurgesteld over alles wat je gemist hebt en verbitterd over wat je aangedaan is.

    http://www.human.nl/hkc/hkc_frame.htm,

    Combinatiemogelijkheden


    met adjectief ervoor


    • de laatste wederwaardigheid

    De laatste wederwaardigheid met "Improvisaties" was, dat nij in de krant las dat de VARA het programma opnieuw ging brengen, nu met Joop Brussee als presentator, en met andere acteurs. letwat verbaasd schreef Berend Boudewijn een brief aan VARA-voorzitter Kloos, die hij erop attendeerde dat hij de auteursrechten op „Improvisaties" had, en aanried niet tot produktie ervan over te gaan voordat er overeenstemming was bereikt over de voorwaarden.

    https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010620869:mpeg21:a0138,