weeshuis


weeshuis 1.0

instelling waar wezen gemeenschappelijk worden ondergebracht en opgevoed

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een weeshuis…

is een instelling

 • [Functie] dient voor de huisvesting en opvoeding van wezen
 • [Plaats] is meestal gehuisvest in een gebouw waar de wezen gemeenschappelijk worden ondergebracht
 • [Duur] herbergt kinderen tot aan hun meerderjarigheid
 • [Aantal of hoeveelheid] komt in onze streken niet meer zo frequent voor
 • [Organisatie en organisatiewijze] wordt soms door de overheid georganiseerd, vaak door een privéorganisatie, niet zelden een religieuze groepering; stond vroeger onder de leiding van iemand die de titel vader voerde, en van een college van regenten

Algemene voorbeelden


Hij begint vandaag, dinsdag, delikate besprekingen over Hongkong, terwijl Channel 4 's avonds een dokumentaire uitzendt over verschrikkelijke toestanden in Chinese weeshuizen.

De Standaard,

Hij zoekt nog adressen van weeshuizen, zustersscholen of organisaties die zich met de opvang van kinderen bezighouden in dat land.

De Standaard,

'In het weeshuis fantaseerde ik altijd over een thuis,' zei ze.

Alle vogels van de wereld, Daphne Buter,

En voordat hij het huis uit loopt, vraagt hij nog of er in feite een weeshuis in de buurt is, en Hilda antwoordt dat ze altijd verondersteld heeft dat het rode bakstenen gebouw langs de vaart een weeshuis huisvest.

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

Combinatiemogelijkheden


in voorzetselgroep


 • in een weeshuis onderbrengen
 • in een weeshuis opgroeien
 • in een weeshuis opvoeden
 • in een weeshuis plaatsen
 • in een weeshuis stoppen
 • in een weeshuis terechtkomen
 • in een weeshuis verblijven

Hij is, om eens iets te noemen, er voorstander van, ongehuwde moeders onder de zestien geen uitkering van de overheid meer te geven (om zo te voorkomen dat ze het krijgen van kinderen als een bron van inkomsten zouden gaan zien) en de peuters en kleuters voor wie het te laat is, in weeshuizen onder te brengen.

NRC,

De voorstanders beweren dat het voor een kind uiteindelijk beter is om ouders te hebben dan in een weeshuis op te groeien.

De Standaard,

Mochten de 70.000 kinderen die tussen 1900 en 1970 in weeshuizen geplaatst werden, vermoord geweest zijn voor hun geboorte, dan had er nu geen haan naar gekraaid.

De Standaard,

Hij huilde als een kleine jongen die door zijn moeder voorgoed in een weeshuis is gestopt en haar door het raam het pad af ziet lopen.

NRC,

Zij bedroog haar man en stopte al haar kinderen in een weeshuis.

Nathan Sid, Adriaan van Dis,

Het zoontje blijkt niet verdronken te zijn. Hij werd alsnog gevonden en kwam in een weeshuis terecht.

De Standaard,

Ella groeide op in Yonkers in armoedige omstandigheden. Toen ze veertien was, stierf haar moeder, even later ook haar stiefvader. Ze verbleef een tijdje in een weeshuis.

De Standaard,

Daar hij al vroeg zijn ouders verloor, werd hij in een weeshuis opgevoed.

http://www.redemptoristen.nl/Wittem/geschiedenis/historie.htm

 • naar een weeshuis doen
 • naar een weeshuis gaan

Het was vroeger gebruikelijk veel kinderen te hebben. Wie er niet voor kon zorgen deed ze naar het weeshuis; daar werden ze opgevoed om de staat te dienen.

Meppeler Courant,

Op deze kaart staat duidelijk aangegeven waar de kinderen heen zijn gegaan. Franciscus Antonie is naar een weeshuis gegaan. Dat kun je zien omdat achter zijn naam gest staat met een nummer. Dan kun je in het stadsarchief nazoeken welk gesticht/weeshuis dat is geweest.

http://www.stamboomforum.nl/familienamen/2/36950/0/wie_o_wie_kan_mij_een_stukje_verder_helpen_kinderen_van_der_meiden

 • een regent van een weeshuis
 • een vader van een weeshuis

Tien dagen later meldde Balte zich bij de regenten van het Weeshuis in Delft.

http://www.digitaalerfgoed.nl/dedvoc/asp/page.asp?id=i000130=ded.voc

De Graftenaren schijnen Slot zijn kannibalisme niet te hebben aangerekend; hij bracht het tot vader van het plaatselijke weeshuis.

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


weeshuis 1.1

verzameling van de bewoners van een weeshuis

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een weeshuis…

is een groep; is een verzameling

   Algemene voorbeelden


   Op het receptenblok van de tandarts uit München had ik de kalmerende tabletten die hij aan Mathilde had voorgeschreven aan mijzelf voorgeschreven. De recepten had ik vervolgens naar vijf verschillende apotheken in Stuttgart en omgeving gebracht. Als het moest, kon ik een weeshuis verdoven.

   Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,

   Jij ergerde je over Robbies opmerkingen, maar zei onverstoorbaar [...] 'dat zij de moeder van alle kinderen ter wereld was'. 'De moeder van alle kinderen, amaai,' zei Robbie. Met haar zuivelbank kan ze misschien een overbevolkt weeshuis te drinken geven, maar de hele wereld...'.

   Sterk water, Marijke Libert,

   Wat daar weggepleurd werd, daar kon een weeshuis van vreten.

   De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,