wegpinken


wegpinken 1.0

((vooral) in Nederland. Komt alleen in de verbinding een traantje wegpinken in België voor.)

de pink gebruiken om iets te verwijderen; met de pink weghalen; met de pink wegvegen; met de pink wegschieten

Algemene voorbeelden


Krijg de kolere, Boedoeft, had Mehdi gezegd, terwijl hij het korreltje uit zijn mond peuterde, krijg de kolere met je varkenskruimels! Hij liet het door zijn vinger rollen. Krijg de kolere met je verdorven geur! Hij pinkte het kruimeltje weg.

De langverwachte, Abdelkader Benali,

Zonder oogkleppen is het bij de laatste bladzijden vooral af en toe wegpinken van wat vocht en uit volle borst uischreeuwen van woede om de herkenning met de strijdenden van nu.

http://www.buitendeorde.nl/1403/art.php?art=13,

Vaste verbindingen


wegpinken 2.0

snel wegnemen

Algemene voorbeelden


Op zeker moment, toen K. weer even een bitterballetje bij ons kwam wegpinken, vroeg hij Van D.: 'Wat vond je van De doodshoofdvlinder?'

Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,