weidevogel


weidevogel 1.0

vogel die in uitgestrekte graslanden broedt
In het meervoud ook vaak om soorten aan te duiden of voorbeelden van dergelijke vogels. De naam weidevogel is geen officiële term binnen een classificatie of taxonomie

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een weidevogel…

is een vogel; is een dier

 • [Woongebied] komt vooral veel voor in weilanden en ander grasland
 • [Gedrag] broedt overwegend of vaak in grasland en vertoont vaak territoriumgedrag
 • [Verscheidenheid] is bijvoorbeeld de kievit, de grutto, de wulp, de scholekster, de veldleeuwerik en de graspieper

  Algemene voorbeelden


  In het voorjaar zijn de weidevogels luidruchtig aanwezig. Er zijn zeldzame eenden, zoals zomer- en wintertaling. In de schrale graslanden doen krakeend en graspieper het goed.

  http://www.ilperveld.nl/site_life/ned/actueel.html,

  Wat de weidevogels aangaat stond de kievit met 1.346 stuks (0,90%) aan de kop.

  Meppeler Courant,

  De weidevogels vertonen hun bekende territoriumgedrag.

  Meppeler Courant,

  Overal worden de weidevogels door de ontwikkelingen in de landbouw bedreigd.

  NRC,

  Predatie van weidevogellegsels. Weidevogels vormen één van de meest zichtbare en gewaardeerde natuurwaarden in het hedendaagse Nederlandse agrarische gebied.

  http://www.sovon.nl/

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een jonge weidevogel

  Waarom zou de vos risico nemen en moeite doen om jonge weidevogels en eieren te roven, in aanwezigheid van de oudervogels, als het eten voor hem vaak letterlijk op straat ligt?

  http://www.dierenbescherming.nl/

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een beschermde weidevogel

  Meer ruimte voor de vos kan betekenen dat een beschermde weidevogel als de grutto een veer moet laten.

  de Volkskrant,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • weidevogels in Nederland

  Biologen: politiek moet weidevogels redden [...]. De afdeling Milieubiologie van de Rijksuniversiteit van Leiden vindt dat de Tweede Kamer actie moet ondernemen om de weidevogel in Nederland voor de ondergang te behoeden.

  Meppeler Courant,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • weidevogels en ganzen

  Landinwaarts is het veen bewaard gebleven en bedekt met een laag klei. In zowel de veenweide- als de zeekleigebieden is het grondgebruik overwegend grasland. Sommige gebieden zijn van internationaal belang voor weidevogels en ganzen.

  http://www.wgs.nl/waterbeheersplan/default.htm

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen