welbesteed


welbesteed 1.0

( Gezegd van tijd of tijdeenheden, zoals dagen, dagdelen, uren, een leven e.d.)
op een nuttige, zinvolle manier doorgebracht; goed besteed

Algemene voorbeelden


En eigenlijk kunnen we ook terugkijken op een welbesteed millennium: veel nieuwe leden, een actieve club, en een hoop (kaart-)plezier: dat is de rekening die ik opmaak.

http://www.xs4all.nl/~tnopc/bc80/main.html,

Zo was ouder worden nooit zinloos: de verstreken tijd kwam altijd, welbesteed of niet, ten goede aan de geduldig gistende drank, totdat deze rijp genoeg was om de drinker, in verhevigde vorm, iets terug te schenken van het weggesijpelde leven.

Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • een welbestede avond
  • een welbestede dag
  • een welbestede middag
  • een welbestede zaterdag

Omdat zo'n middag werd opgedeeld in stukjes reistijd en wachttijd, leek het of de minuten uren waren en de uren eeuwigheden. Die middagen waarop ik 'getreind' heb, lijken mij soms de langste, meest welbestede middagen van mijn leven.

Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart,

Ze keken of ze een welbestede dag achter de rug hadden.

De vrouwenoppasser, Peter de Zwaan,

Het was een welbestede zaterdag in mei 1990.

NRC,

Maar voor veel kampeerders is het juist het toppunt van genoegen om aan het eind van een warme en welbestede dag in de luwte van de tent een welverdiende maaltijd in elkaar te knutselen.

Reformatorisch Dagblad,

Ze dacht dat hij daar van hield; aan het eind van een welbestede dag van gelduitgeven nog wat in het donker van de salon namijmeren.

Een hete ijssalon, Heere Heeresma,

Of inspecteurs verdienden meer dan hij dacht, of Gartens had een erfenis gehad, al behoorde een tophypotheek, een werkende vrouw of een paar welbestede avonden in het casino eveneens tot de mogelijkheden.

De vrouwenoppasser, Peter de Zwaan,

  • een welbesteed leven

Na een welbesteed professioneel leven, wenste de oprichter van dit Fonds zich in te zetten voor de realisatie van een sociaal doel.

http://www.kbs-frb.be/files/img/nl/Bulletin_beheer_fondsen_(najaar_2002).pdf,

Otium cum dignitate. (Eervolle rust na een welbesteed leven).

Meppeler Courant,

  • welbestede uren

Loeders van ouders, werkelijk. Absoluut geen begrip voor de kinderziel. Vooral in arbeidersmilieus heersen wantoestanden, geloof me. Het zijn elke dag weer welbestede uren. Ik maak er ook echt werk van. En zie: het heeft de blos op mijn gezicht teruggebracht.

Averechts, Gerrit Komrij,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


welbesteed 2.0

( Gezegd van geld, uitgaven e.d. in vrij gebruik)
het besteden meer dan waard zijnd; goed besteed; nuttig besteed

Algemene voorbeelden


Een welbesteed kwartje. Uw eventuele besparing begint met een investering. Al valt dat ene kwartje voor een telefoontje naar Erbeko nog te overzien.

http://www.erbeko.nl/index.html

"Een van de meest aantrekkkelijke kanten van Frankrijk is de overtuiging dat openbare uitgaven voor het algemeen nut welbestede uitgaven zijn", schrijft de Economist.

De Standaard,

Vaste verbindingen


aan iemand welbesteed zijn

Zie: aan iemand welbesteed zijn