welgekozen


welgekozen 1.0

op een goede, degelijke manier gekozen; zo gekozen dat het geschikt is voor het beoogde doel; treffend; goedgekozen
Gebruikelijker dan het synoniem goedgekozen.

Algemene voorbeelden


Op een dag ligt er weer welgekozen zeep, nu in speciale druipbakjes, door Paula angstvallig schoongehouden.

Kriblijn, Barber van de Pol,

Wetenschappers onderzoeken of ze via genetische manipulatie (genetic engineering) een gistcultuur kunnen creëren die bijvoorbeeld een bepaald welgekozen aroma kan produceren, of die suiker economischer vergist.

http://www.dma.be/p/bier/0_4.htm,

De drie biologen uit Frankfort zijn er dank zij enkele welgekozen experimenten in geslaagd iets te weten te komen over de wijze waarop de tuinfluiter van de sterren en het magnetisme gebruik maakt om zijn weg te vinden.

De Standaard,

Ze evoceert zijn belangrijkste thema's met welgekozen ensembles: de stations, de skeletten, de naakte schoonheden in een antiek decor.

De Standaard,

Papier en een stuk houtskool, een paar welgekozen lijnen die een dalende helling suggeren waarlangs een pad naar een dorpje in de verte leidt.

Blanco, Peter Terrin,

De humaniora bieden allerlei visies op de samenleving van vandaag, gisteren en morgen, maar die visies zijn complex en vergen een welgekozen vertaalslag naar de beoogde doelgroep, of het nu gaat om collega's uit aangrenzende disciplines of om het bredere publiek.

De voorwaarden voor een goed gesprek, Lia van Gemert,

Met welgekozen en uitgekiend gepresenteerde werken demonstreren zij om te beginnen de verschillen tussen de twee. Ensors galant en spottend Zelfportret met bloemenhoed spreekt boekdelen naast het ascetische en bijna pijnlijk eerlijke zelfportret van Vincent.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • welgekozen bewoordingen
 • welgekozen citaten
 • welgekozen uitdrukkingen
 • welgekozen woorden

Ik begroette haar onderdanig en introduceerde mezelf met welgekozen woorden en een smeuïge glimlach.

De hemelvaart van Massimo en Lui oog, Oek de Jong,

Aan de hand van welgekozen citaten laat Van Doorn zien hoe de dominerende positivistische stromingen in de sociologie de etnische verschillen binnen maatschappijen hebben gebagatellisseerd.

http://www.socialestaat.nl/scp/publicaties/boeken/9037701493/9037701493.pdf

Applaus kreeg je toen, als je weerzinwekkende opvattingen verkondigde in welgekozen bewoordingen en geheel volgens de grammaticale regels.

De Standaard,

Bijna is het of ik even naar een beschaafdere wereld ben overgegaan, een vlekkeloze kamer, geur van ontsmetting, witte gedaanten met gemeten gebaren, welgekozen lege woorden.

Ach, mijn dal, Jan Veulemans,

Aan de hand van enkele welgekozen citaten laat ze zien hoe begeerte eerst in vermoeidheid en nu in bezorgheid is veranderd.

NRC,

Ik schoof de herinneringen aan mijn angst, mijn zwijgen, aan haar onbegrijpelijke opwinding opzij en bedacht, uitgaande van die gebeurtenis op vrijdagmiddag, een adembenemend avontuur dat eindigde in een boomgaard waar zij zachtjes met haar lippen aan mijn oor knabbelde en ik haar met enkele welgekozen woorden alles duidelijk maakte.

De hemelvaart van Massimo en Lui oog, Oek de Jong,

Is het behoefte aan een ritueel ter afsluiting van het jaar, met ruimte voor bezinning, een paar welgekozen woorden?

NRC,

"Zijn managers stelden zich tevreden met het tolereren van zijn lage produktiviteit, met het opruimen van alles als hij faalde en met het vinden van welgekozen woorden om hem te prijzen en om hem met loftuitingen aan de volgende manager over te doen".

NRC,

De huisadvocaat van de Consumentenbond, mr. W. Taekema, van het Haagse kantoor De Brauw Blackstone Westbroek had hun actie in welgekozen woorden als een kruistocht tegen de bond afgedaan en aspecten van hun klacht "te gek voor woorden" genoemd.

NRC,

Dit is een rol die ik haat als de pest, ik krijg meer dan genoeg van deze nieuwskever en alleen het feit dat hij me naar Beilen zal moeten terugrijden weerhoudt me ervan door een paar welgekozen uitdrukkingen een blijvende verwijdering tussen ons tot stand te brengen.

Een zwervend bestaan, Bob den Uyl,

In welgekozen bewoordingen aanvaardde Leo deze onderscheiding, maar hij schroomde daarbij niet om toch ook een heikel punt uit het afgesloten seizoen, t.w. het vertrek van trainer/coach Gerrit Garretsen aan te roeren.

http://www.discappy.nl/akc/ind_journaal.html,

Ergens in mij gaat dan een sluisdeur open waarachter ik weet dat zich 'taal' bevindt, en ik begin mij te uiten: zo onbevangen en zelfverzekerd, in zo welgekozen woorden, in zulke monumenten van zinsbouw dat ik daarbij gaarne naar mijzelf mag luisteren.

De bierkaai. Kladboek 2, Jeroen Brouwers,

 • een welgekozen codenaam
 • een welgekozen koosnaam
 • een welgekozen naam
 • een welgekozen titel

Café De Grens heeft een welgekozen naam, want deze herberg staat tussen Eizer (Overijse) en Duisburg (Tervuren).

De Standaard,

Een welgekozen naam was in die periode belangrijker dan een mooi winstcijfer om bij beursintroductie grif aftrek te vinden.

http://www.dnb.nl/

Zo verscheen in 1970 zijn fraaie beknopte sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw onder de welgekozen titel "Stapvoets voorwaarts".

NRC,

Ook de welgekozen titel In de ban van de ring, waaronder het werk in 1966 in Nederland verscheen, doet met terugwerkende kracht welhaast profetisch aan.

http://utopia.knoware.nl/users/vanderwa/stukken/fantasy.htm

Hij volhardde in beschaving en probeerde zijn stem niet te verheffen terwijl zijn leerlingen volslagen ongeïnteresseerd rondlummelden, vooral niet gingen zitten, elkaars lesblaadjes verfrommelden, elkaar met de welgekozen koosnaam vetzak aanspraken en een geinige tamp op het bord tekenden.

Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

Vanuit Zeist opereert een rechercheteam onder de welgekozen codenaam Tartarus, 'Schimmenrijk' in de klassieke mythologie.

NRC,

 • welgekozen anekdotes
 • welgekozen afbeeldingen
 • welgekozen details
 • welgekozen foto's
 • welgekozen fragmenten
 • welgekozen reproducties

Vernuftig, omdat Van de Perre zijn lezers via tientallen welgekozen fragmenten, details en vergelijkingen dichter bij het Gentse veelluik brengt dan zij er ooit bij kwamen.

De Standaard,

Welgekozen afbeeldingen, woorden en/of tekstfragmenten moedigen de leerlingen aan om zelfstandig en gericht te kijken naar de beelden.

http://museum.antwerpen.be/middelheimopenluchtmuseum/

Enkele welgekozen anekdotes brachten deze geschiedenis tot leven.

De laatste woorden van Leo Wekeman, Yves Petry,

Dank zij de inleiding van Boyens, haar toelichtingen bij elke brief en de welgekozen foto's en reprodukties, is het boek een uitstekende gids door de wereld van Bezette Stad.

De Standaard,

 • welgekozen invalshoeken
 • welgekozen doelstellingen
 • welgekozen kenmerken
 • welgekozen thema's
 • een welgekozen aspect

Lauwaert probeert het per definitie ongrijpbare surrealisme vanuit enkele welgekozen invalshoeken te omschrijven.

De Standaard,

Daarom kan de Raad zich ermee verzoenen dat één strategie met een beperkt aantal welgekozen kerndoelstellingen voorgesteld wordt - als het de bedoeling is de inspanningen te concentreren en op korte termijn reeds een zichtbaar verschil te maken in de trends die aangepakt worden.

http://www.minaraad.be/2001/2001-17.pdf,

Dat het niet lijkt door te dringen dat alleen met zeer goed doortimmerde en bewerktuigde aanpakken, die nauwkeurig zijn toegesneden op een specifiek welgekozen en relevant aspect van het achterstandenprobleem, successen zijn te behalen.

http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah160/nl/samenvatting.htm,

VRP organiseert, in opdracht van de Vlaamse regering, de jaarlijkse Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs rond welgekozen thema's.

http://www.vrp.be/Intro/intro.htm

Lezen als selectie: de interpretatie is gebaseerd op een registratie van welgekozen kenmerken, afhankelijk van het perspectief dat de onderzoeker hanteert.

http://home.planetinternet.be/~sintlod8/oost_timor/oost_timor_inleiding.htm

 • een welgekozen ligging
 • welgekozen plaatsen

Van Leuven en de zijnen pogen op fundamenteel niveau te begrijpen wat b-amyloied doet, en brengen daarom op welgekozen plaatsen mutaties aan, mutaties die daarom niet altijd bij Alzheimerpatiënten worden aangetroffen.

De Standaard,

Dit Waterrijk zal door welgekozen ligging en vorm van plassen en waterlopen, als drager van het metropolitane parksysteem, een belangrijke bijdrage leveren aan de inrichting van de deltametropool.

http://www.deltametropool.nl/,